Siirry sisältöön

Aluehallituksen kokous 16.3.2023

Digitaalinen sote-keskus

Hankejohtaja Jaana Forslund kertoi Digitaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen perustamissuunnitelmasta ja aikataulusta. Tämä kehittämistyö on osa Suomen kestävän kasvun hanketta, johon Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on saanut rahoitusta 6,9 milj. euroa.

Ministeriö on asettanut hyvinvointialueille sitovan tavoitteen etäasioinnin lisäämiseksi. Vuoden 2025 loppuun mennessä kaikista sote-asioinneista tulee 35 % hoitaa etänä digipalvelukanavia hyödyntäen. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kunnissa on tehty aktiivista työtä digiasioinnin lisäämiseksi vuodesta 2020 saakka, mutta digipalveluita ei ole saatu juurtumaan osaksi palvelutuotantoa. Asiakkaille tehdyn kyselyn mukaan alueella on kuitenkin suuri tahtotila saada digitaalisia sote-palveluita käyttöön. Alueen ammattilaisille tehdyn kyselyn perusteella myös heistä suuri osa toivoisi joustavia etätyömahdollisuuksia.

Aluehallitus kävi lähetekeskustelua digitaalisen sote-keskuksen perustamisesta ja evästi jatkovalmistelua. Esittely merkittiin tiedoksi.

Kuljetuspalveluiden ohjauskeskuspalveluiden yhteishankinta

Hyvinvointialuehallitus päätti, että Itä-Uudenmaan hyvinvointialue ryhtyy yhteishankintaan kuljetuspalveluiden ohjauskeskuspalveluiden osalta Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa, mikäli Keski-Uudenmaan hyvinvointialue päättää omalta osaltaan ryhtyä yhteishankintaan samasta kokonaisuudesta Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa.

Sosiaalihuollon palkkiot ja asiakasmaksut

Aluehallitus äänesti Arto Kujalan ehdottamasta ja Riku Honkasalon kannattamasta lisäyksestä esitykseen sosiaali- ja terveydenhuollon palkkioista Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella 2023: ”Vanhaat sopimukset ovat voimassa kunnes uusi palvelutarpeen arviointi on tehty ja palvelutarpeen arvion jälkeen omaishoidon palkkion noustessa maksetaan taannehtivasti 1.4 2023 lukien ja palkkion laskiessa sitä sovelletaan seuraavan kuun alusta.” Muutosehdotus voitti äänestyksessä äänin 6 – 9.

Lisäksi aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyisi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 asiakasmaksut.

Muut asiat hyvinvointialuehallitus päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaan.