Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnan päätöksiä 11.6.2024

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta kokoontui tiistaina 11.6.2024. Kokouksessa lautakunta merkitsi tiedoksi pelastusjohtaja Peter Johanssonin esittelemän turvallisuuskatsauksen sekä päätti Helsingin hallinto-oikeudelle annettavasta lausunnosta koskien oikaisuvaatimusta toistuvaan erheelliseen toimintaan liittyvästä maksun perimisestä.

Erheellinen toiminta koski Loviisan seudun Palvelutalosäätiötä, jonka senioritalon paloilmoitin on toistuvilla erheellisillä ilmoituksillaan aiheuttanut hätäkeskukselle turhia tehtäviä. Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnan näkemyksen mukaan erheellisten paloilmoitusten käsittely on hoidettu asianmukaisesti pelastuslain, pelastuslaitosten kumppanuusverkoston erheellisten paloilmoitusten maksullisuusohjeen sekä sitä tarkentavan Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen erheellisten paloilmoitusten käsittelyohjeen mukaisesti.

Syksyn 2024 kokousajat

Lautakunta kokoontuu tiistaisin 20.8., 10.9., 1.10., 5.11. ja 3.12.