Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Tukihenkilöt ja tukiperheet

Tukihenkilöt ja tukiperheet tukevat lapsiperheitä. Tukihenkilöt ja -perheet osallistuvat lapsen elämään ja auttavat eri tavoilla. Hyvinvointialue voi myöntää lapselle tukihenkilön tai -perheen, jos sille on tarve. Tällä sivulla kerromme enemmän tukisuhteista eli tukihenkilöiden ja -perheiden toiminnasta.

 

Tukihenkilöt

Tukihenkilö on vapaaehtoinen aikuinen, joka osallistuu lapsen elämään. Tukihenkilö on turvallinen ihminen, joka on mukana lapsen arjessa. Hän kuuntelee, keskustelee ja puuhastelee lapsen kanssa.

Tukihenkilö voi esimerkiksi

Voitte tarvita tukihenkilöä, jos esimerkiksi

Teemme yhdessä sopimuksen tukitoiminnasta. Sopimuksessa kerrotaan tukisuhteen tavoitteet ja aikataulu. Huoltajien pitää aina hyväksyä tukisuhde, jos lapsi on alle 18-vuotias.

Tukihenkilöllä on aina vaitiolovelvollisuus, eli hän ei saa kertoa perheen asioista kenellekään. Velvollisuus jatkuu myös tukisuhteen päättymisen jälkeen.

Voit olla tukihenkilö vapaaehtoisesti tai ammatillisesti. Ammatillinen tukihenkilö tekee tukitoimintaa työnsä ohessa.

Sovit vapaaehtoiseksi tukihenkilöksi, jos

 • olet luotettava aikuinen
 • sinulla on tasapainoinen elämäntilanne
 • sinulla on aikaa toimia tukihenkilönä.

Ammatillinen tukihenkilö on ammattilainen esimerkiksi

 • sosiaalialalla
 • terveysalalla
 • kasvatusalalla
 • opetusalalla
 • taidealalla
 • liikunta-alalla
 • nuorisotyössä.

Tukiperheet

Tukiperhe tukee toisen lapsiperheen arkea. Lapset voivat viettää aikaa tukiperheen kanssa, jolloin lasten vanhemmat saavat levätä. Lapset voivat käydä tukiperheessä esimerkiksi yhtenä viikonloppuna joka kuukausi.

Voitte tarvita tukiperhettä, jos

Teemme sopimuksen tukiperheestä yhdessä lapsiperhetyöntekijän kanssa. Sopimuksessa kerrotaan toiminnan tavoitteista, kestosta sekä yhteistyön tavoista.

Tukiperheellä on aina vaitiolovelvollisuus, eli he eivät saa kertoa asioistanne kenellekään. Velvollisuus jatkuu myös tukisuhteen päättymisen jälkeen. Tukiperheille maksetaan korvaus lapsen hoidoista.

Tukiperheeksi sopii tavallinen perhe

 • jolla on asiat hyvin
 • jolla on aikaa ja tilaa vieraalle lapselle
 • joka pystyy auttamaan lasta ja hänen perhettään
 • joka osaa tehdä yhteistyötä lapsen perheen ja sosiaalityöntekijöiden kanssa
 • joka pystyy kohtaamaan erilaisuutta
 • jolla on joustavuutta
 • joka pystyy sitoutumaan toimintaan.

Tarvitsemme erilaisia tukiperheitä, koska tukea tarvitsevia perheitäkin on erilaisia. Voit toimia tukiperheenä, vaikka asuisit yksin.

Tukiperhe

 • antaa aikaa ja pitää huolta tukilapsista
 • on yhdessä ja jakaa arkea tukilasten kanssa

antaa onnistumisen kokemuksia ja muistoja tukilapsille.

Tukitoiminnan yhteystiedot

Ota yhteyttä, jos haluat kuulla lisää tukitoiminnasta.

Daniela Spring

Palvelukoordinaattori

040 487 7230

daniela.spring@itauusimaa.fi

Voisit hyötyä myös näistä