Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Hallintopalvelut

Hallintopalveluiden vastuualueelle kuuluu

Hallintosäännön 84 §:n mukaan pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu. Jos tiedon esille hakeminen vaatii erityistoimenpiteitä, tiedonhausta peritään kiinteä perusmaksu, joka porrastetaan haun vaativuuden mukaan. Kopiosta ja tulosteesta peritään tällöin kiinteän perusmaksun lisäksi sivukohtainen maksu. Aluehallitus päättää tarkemmin asiakirjojen antamisesta perittävien maksujen perusteista ja euromääristä.

Liitteenä olevassa ohjeessa on listattuna asiakirjat ja tilanteet, joissa maksu voidaan periä ja toisaalta tilanteet, joissa maksuja ei peritä. Keskeistä maksullisuutta ja maksuttomuutta arvioitaessa on se, kuuluuko pyydetyn asiakirjan antaminen viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvoitteen piiriin. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastyöhön liittyvät asiakirjat eivät esimerkiksi ole asiakkaalle maksullisia lukuun ottamatta maksullisia lääkärintodistuksia. Myös esimerkiksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen tarkastusoikeuden käyttämisen yhteydessä luovutettavat asiakirjat ovat asiakkaalle maksuttomia.

Hallintosäännön 84 §:n mukaan aluehallitus päättää asiakirjojen antamisesta perittävien maksujen perusteista ja euromääristä.

Digi- ja väestötietovirasto myöntää sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön tarkoitetut toimikortit ja varmenteet. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimikorttien varmenteilla tapahtuu sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien henkilöiden luotettava sähköinen tunnistaminen eri järjestelmissä. Lisäksi varmenteilla allekirjoitetaan sähköisesti potilasasiakirjoja sekä lääkemääräyksiä. Henkilön vahva sähköinen tunnistaminen on edellytys tietosuojan ja tietoturvan toteutumiselle sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisissa tietojärjestelmäpalveluissa. Varmenteen avulla todennetaan kortinhaltijan henkilöllisyys sekä varmenteeseen sisältyvien tietojen oikeellisuus, eheys ja alkuperäisyys.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimikortteja ovat:
– ammattikortti
– henkilöstökortti
– toimijakortti
– varakortti
– testikortti (teknisten toiminnallisuuksien testaaminen)

Muille kuin Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen henkilöstölle:

– varmennekortin tilaaminen maksaa 60 euroa (ammattikortti, henkilöstökortti, toimijakortti)
– ammattikortin avaustunnuksen PUK-koodin tilaaminen maksaa 40 euroa
– varakortin tilaaminen maksaa 40 euroa

Maksu maksetaan hyvinvointialueen tilille ennen rekisteröintipisteelle saapumista.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen omalle henkilöstölle kaikki edellä kuvatut palvelut ovat ilmaisia.

Rekisteröintipisteisiin varataan aika Digi- ja väestötietoviraston hallinnoiman palvelun kautta (https://vrk.ajapa.fi/th/)

Itä-Uudenman hyvinvointialueella on rekisteröintipisteitä seuraavasti:

·Askola: Askolan terveyskeskus, Terveystie 1 07500 ASKOLA

·Loviisa: Loviisan terveyskeskus, Öhmaninkatu 4 07901 LOVIISA

·Porvoo: Hyvinvointialueen hallinto, Mannerheiminkatu 20 K, 3. krs 06100 PORVOO 

·Sipoo: Sipoon terveyskeskus, Jussaksentie 14 04130 SIPOO

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, Kirjaamo

Avoinna arkisin klo 9-15

kirjaamo@itauusimaa.fi

Mannerheiminkatu 20 K, 3. krs, 06100 Porvoo

Turvaposti

Kirjaamo vastaanottaa hallinnollisia asioita, esimerkiksi muistutukset, oikaisuvaatimukset, kantelut, tietopyynnöt. Ethän lähetä arkaluontoista tietoa tai henkilötietoja sähköpostilla. Ohjeet turvapostin lähettämiseen löytyvät yltä kohdasta Turvaposti. Olethan yhteydessä omaan terveysasemaasi esimerkiksi ajanvaraus- ja peruutusasioissa, reseptien uusimisessa, hoitotarvikejakeluun liittyen, terveyskeskuksen vaihdossa ja puolesta-asioinnissa. Toimeentulotukihakemuksiin liittyen voit olla yhteydessä aikuissosiaalityöhön.

Camilla Söderström

Hallintojohtaja

040 553 9076

camilla.soderstrom1@itauusimaa.fi

Riikka Hopealinna

Kiinteistöpäällikkö

riikka.hopealinna@itauusimaa.fi

Salla Paavilainen

Johtava lakimies

040 676 1453

Salla.Paavilainen@itauusimaa.fi

Ville Hanhinen

Hankintapäällikkö

040 539 2568

Ville.Hanhinen@itauusimaa.fi

Matias Melén

Toimistopäällikkö

040 571 7356

Matias.Melen@itauusimaa.fi

Voisit hyötyä myös näistä