Siirry sisältöön

Hyvinvointialueen johtavien viranhaltijoiden ilmoittautumis-menettely

Huom. päivitys julkisesta hausta 5. – 20.9.2022:

Itä-Uudenmaan aluehallitus on päättänyt 21.4.2022 kokouksessaan ennakollisen valintatavan käyttämisestä johtajien, tulosyksikköpäälliköiden sekä johtavan lääkärin, sosiaalityön johtajan ja hoitotyön johtajan valinnoissa. Johtavien viranhaltijoiden virat laitetaan haettavaksi sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn. Liikkeen luovutuksen piirissä olevista ja virkojen kelpoisuusvaatimukset täyttävistä henkilöistä valitaan johtavat viranhaltijat ansiovertailun perusteella. Virkoihin valinnat tehdään siten, että henkilöt aloittavat virassaan 1.1.2023 samanaikaisesti kun siirtyvät liikkeen luovutuksella hyvinvointialueelle. Johtavan viranhaltijan virkaan 1.1.2023 alkaen valittu henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen ja mahdollisesti osa-aikaiseen virkasuhteeseen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmisteluun enintään 31.12.2022 saakka.

Hakemuslomake ja ohje

Sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä haettavat virat

Hakuaika 13.6.–27.6.2022