Siirry sisältöön

Tutkimusluvan hakeminen

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella tehtäviin tutkimuksiin ja opinnäytetöihin edellytetään tutkimuslupa ennen tutkimuksen tai opinnäytetyön aloittamista.

Tutkimusluvat myöntää hyvinvointialueen tilapäinen johtoryhmä. Yhteyshenkilö opinnäytetöihin, Pro gradu -tutkielmiin ja väitöskirjoihin liittyen on tilapäisen johtoryhmän toimintakaudella Hallinto, talous, tilat ja tukipalvelut -jaoston puheenjohtaja Katja Blomberg, katja.blomberg@porvoo.fi tai puh. 040 632 9229. Yhteyshenkilö vastaa opinnäytetöihin ja tutkimuksiin liittyviin kysymyksiin ja esittelee saapuneet tutkimuslupahakemukset väliaikaisen johtoryhmän kokouksessa tutkimusluvan myöntämistä varten. 1.1.2023 alkaen tutkimusluvat myöntää hyvinvointialueen johtoryhmä.

Tutkimuslupaa haetaan tutkimuslupahakemus-lomakkeella. Hakemuslomake ja tiivistelmä tutkimussuunnitelmasta täytetään, tulostetaan, allekirjoitetaan ja lähetetään liitteineen joko sähköpostitse osoitteeseen katja.blomberg@porvoo.fi tai osoitteella

Katja Blomberg
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Mannerheiminkatu 20 K, 3. krs.
06100 Porvoo

Sähköpostin otsikoksi tai kirjekuoren viitteeksi laitetaan ”Tutkimuslupahakemus”.

Opiskelija sitoutuu toimittamaan yhden kappaleen valmiista opinnäytetyöstä hyvinvointialueelle.