Siirry sisältöön

Aluevaltuusto aloittaa työnsä maaliskuussa 2022

Suomen ensimmäiset hyvinvointialueiden aluevaalit järjestettiin tammikuussa 2022. Aluevaltuusto on hyvinvointialueen ylin päättävä elin.

Uusi aluevaltuusto aloittaa työnsä 1.3.2022. Aluevaltuuston tehtävistä säädetään laissa. Se päättää mm. hyvinvointialuestrategiasta, hyvinvointialueen hallintosäännöstä sekä hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Aluevaltuusto asettaa aluehallituksen ja hyvinvointialueen muut toimielimet sekä valitsee hyvinvointialuejohtajan.

Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Aluevaltuusto valitaan normaalisti neljäksi vuodeksi kerrallaan mutta seuraavat vaalit ovat jo 2025. Aluevaalien vaalitapa on suhteellinen, kuten kuntavaaleissa. Ehdokkaita voivat asettaa puoluerekisteriin merkityt puolueet ja valitsijayhdistykset.

Valmistelutoimielimen kokoukset

Ennen aluevaltuuston aloitusta hyvinvointialueen toimeenpanosta vastaa väliaikainen valmistelutoimielin, VATE, jonka kokoukset eivät ole julkisia. Seuraavat kokouspäivät: 10.1.2022, 26.1.2022, 10.2.2022, 28.2.2022.

Uutta

Aiemmat