Siirry sisältöön

Julkaisemme tällä sivulla Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ja aluevaalilautakunnan viralliset kuulutukset ja ilmoitukset. Seuraathan myös uutisiamme, jotka löytyvät etusivulta ja päävalikosta.

29.4.2022

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen (3221339-3 ) voimaanpanolain (616/2021) 38 §:n mukainen ilmoitus velkojen, vastuiden ja sopimusten velkojille ja sopimuspuolille

Voimaanpanolain (laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 616/2021) mukaisesti sairaanhoitopiirien
kuntayhtymät ja erityishuoltopiirit siirtyvät varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen hyvinvointialueille 1. päivänä tammikuuta 2023. Edellä mainitun lain mukaisesti kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset, mukaan lukien vuokrasopimukset, siirtyvät 1. päivästä tammikuuta 2023 hyvinvointialueelle, jolleivat hyvinvointialue ja luovuttaja toisin sovi.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue antaa tällä ilmoituksella voimaanpanolain (616/2021) 38 §:n mukaisen ilmoituksen voimaanpanolain 20–25 §:n mukaisille tahoille vastuulleen siirtyviksi esitetyistä veloista, vastuista ja sopimuksista.

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto tekee velkojen, vastuiden ja sopimusten siirtymisestä lopulliset päätökset syksyllä 2022. Itä-Uudenmaan hyvinvointialue varaa myöhemmin oikeuden olla ottamatta joitain yksittäisiä sopimuksia vastuulleen aluevaltuuston päätöksen mukaisesti.

Siirtoilmoitus ei aiheuta vastaanottajalleen toimenpiteitä, eikä siirtoilmoitus edellytä vastaanottajaltaan hyväksyntää tai kuittausta. Lisätietopyynnöt pyydetään osoittamaan osoitteeseen: katja.blomberg@porvoo.fi