Siirry sisältöön

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelut

Itä-Uudenmaan kunnat tekevät yhteistyötä soteuudistukseen ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvissä kehityshankkeissa, joihin on saatu valtionavustusta.

Vastuu julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista siirtyy Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. Alueen kunnat ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä esimerkiksi sosiaali- ja kriisipäivystyksessä, kotisairaalassa, vammaispalveluselvityksessä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailutuksissa. Kunnat tekevät edelleen yhteistyötä soteuudistukseen liittyvissä kehityshankkeissa.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma 2020-2023

Hankkeessa kehitetään tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluja itäiselle Uudellemaalle. Asukkaat ovat saaneet vaikuttaa kehittämiseen mm. vastaamalla kuukauden kysymykseen, osallistumalla työpajoihin ja antamalla palautetta. Hankkeessa kehitetään alueen asukkaiden peruspalveluita, yhteisenä painopisteenä mm. asiakkaiden neuvonta, ohjaus ja tarpeiden tunnistamisen matalalla kynnyksellä. Samalla luodaan uusia alueellisia, moniammatillisia toimintamalleja alueen asukkaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tueksi. Kattavia digipalveluja kehittämällä tuodaan sosiaali- ja terveyspalveluja kotisohvalle ajankohdasta riippumatta. Tämä vapauttaa ammattilaisten työaikaa asiakkaiden kohtaamiseen. Ohjelman keskeiset tavoitteet ovat:

  • palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen
  • toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
  • palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
  • palveluiden monialaisuuden ja yhteen toimivuuden varmistaminen
  • kustannusten nousun hillintä.

Rakenneuudistus-ohjelma 2020-2021

Rakenneuudistus-ohjelma on päättynyt 31.12.2021. Ohjelma keskittyi Itä-Uudellamaalla seuraaviin tavoitteisiin:

  • Luodaan yhteinen, alueellinen toimintamalli sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen, niin että palvelujen saatavuus paranee ja palveluvalikoima monipuolistuu erityisesti digitaalisten palvelujen käyttöönoton myötä. Digitaalisia palveluja – kuten etäpalvelut kotiin, etäkonsultaatiopalvelut sekä matalan kynnyksen chat-palvelu – otetaan kattavasti käyttöön, myös ruotsinkielisiä digipalveluja.
  • Asukkaiden palvelutarpeisiin vastataan aiempaa ennakoivammin ja kokonaisvaltaisemmin, ja heille tarjotaan neuvontaa ja asiakasohjausta jo varhaisessa vaiheessa.
  • Turvataan monipuolisten kokonaispalvelujen saanti niitä tarvitseville sekä matalan kynnyksen lähestymismahdollisuus lapsiperheiden ja mielenterveyskuntoutujien tarpeita vastaamaan.
  • Alueen asukkaille voidaan tarjota yhtenäinen, tasapuolinen ja saavutettavissa oleva palveluverkko.
  • Luodaan riittävät seurannan ja mittaamisen menettelyt alueen asukkaiden palvelutarpeiden tunnistamiseen, jotta palveluja voidaan kehittää oikean tiedon avulla.

Lisätietoja antaa hankejohtaja Jaana Forslund. Tilaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen uutiskirje, niin pysyt ajan tasalla myös hankkeista.

Kehityshankkeiden uusimmat uutiset