Siirry sisältöön
hyvinvointialue -

Aluehallituksen päätökset 13.10.2022

Hyvinvointialuejohtajan sijainen

Aluehallitus päätti, että hyvinvointialuejohtajan ensimmäiseksi sijaiseksi nimetään hyvinvointialueen valmisteluun osallistuva Sipoon kunnan sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Leena Kokko ja toiseksi sijaiseksi nimetään hyvinvointialueen valmisteluun osallistuva Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Peter Johansson.

Pelastuslaitoksen taksat

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti siirtää päätösvallan pelastuslaitoksen taksoista Varautumisen ja turvallisuuden lautakunnalle.

Muut asiat aluehallitus päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaisesti.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluista siirtyy kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023.