Siirry sisältöön
hyvinvointialue -

Aluehallituksen päätökset 24.11.2022

Asiakasmaksut

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy asiakasmaksut sovellettavaksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella 1.1.2023 alkaen esityksen mukaan.

Lain mukaan aluevaltuusto päättää palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista perittävistä asiakasmaksuista. Esitys hyvinvointialueella vuonna 2023 perittävistä asiakasmaksuista on valmisteltu hyvinvointialueen valmistelussa mukana olevien eri alojen asiantuntijoiden sekä käytetty sosiaali- ja terveysministeriön, THL:n ja Kuntaliiton ohjeistuksia asiakasmaksujen määräytymisestä. Hyvinvointialueen tulee periä asiakkailta yhtenevät asiakasmaksut asiakkaan kotikunnasta riippumatta.

Kehittämispalvelujen toimien kelpoisuusehdot, palkkataso ja rekrytointi

Aluehallitus päätti hyväksyä kehittämispalvelujen toimien korjatut kelpoisuusehdot ja palkat ja sisäisen rekrytoinnin käynnistämisen seuraaviin tehtäviin:

  • TKKIO-erityisasiantuntija x 2 (tutkimus, koulutus, kehitys, innovaatiot, opetus)
  • Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen asiantuntija
  • Järjestötyön ja osallisuuden asiantuntija
  • Asiakas- ja potilasturvallisuuden asiantuntija
  • Valvonta- ja laatupäällikkö
  • Valvonnan ja laadun erityisasiantuntijat x 3 (perhe- ja- sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, ikääntyneiden palvelut)

Hyvinvointialueen toimitilat

Aluehallitus päätti jättää asian pöydälle.

Vuoden 2023 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2023–2025

Aluehallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.

Muut asiat aluehallitus päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaisesti.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluista siirtyy kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023.