Siirry sisältöön
hyvinvointialue -

Aluehallituksen päätökset 28.6.2022

Aluehallitus nimesi HUS-yhtymän tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Jari Oksasen.

Aluehallitus nimesi HUS-yhtymän kansalliskielilautakunnan jäseniksi seuraavat henkilöt:

  • Varsinaiseksi jäseneksi Pamela Weckman ja tämän henkilökohtaiseksi varajäseneksi Antti Skogster.
  • Varsinaiseksi jäseneksi Kjell Grönqvist
  • Varsinaiseksi jäseneksi Roger Nordman

Aluehallitus päätti yksimielisesti antaa kokousedustajalle toimiohjeiksi kokoukseen:

  • Ehdottaa aluehallituksen nimeämiä henkilöitä HUS-yhtymän yhtymähallituksen, tarkastuslautakunnan ja kansalliskielilautakunnan jäseniksi.
  • Hyväksyä ehdotus HUS-yhtymän hallintosäännöksi yhtymäkokouksen esityslistan liitteen mukaisena, mutta kuitenkin hallintosäännön § 93 osalta kannattaa Helsingin kaupungin kokousedustajan yhtymäkokouksessa tekemää muutosehdotusta, jonka mukaan 93 §:n ensimmäinen lause kuuluu seuraavasti: ”Jokainen jäsen voi nimetä yhtymähallitukseen yhden läsnäolo- ja puheoikeutetun henkilön”.
  • Hyväksyä ehdotus luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista liitteen mukaisena.
  • Hyväksyä ehdotus HUS-yhtymän talousarviokehykseksi vuodelle 2023 liitteen mukaisena.
  • Muuten hyväksyä väliaikaisen valmisteluryhmän pohjaehdotukset yhtymäkokoukselle.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.