Siirry sisältöön
hyvinvointialue -

Esittelyssä terveyspalvelujen kehittäminen

Terveyspalvelut koskettavat jokaista kuntalaista vauvasta vaariin ja lähes jokainen on joskus käyttänyt jotain kunnallista terveyspalvelua.

Terveyspalveluita kehitetään Itä-Uudenmaan hankkeessa sote-teeman mukaisesti moniammatillisesti sekä sosiaali- että terveydenhuollon ammattilaisten osaamista hyödyntäen. Terveyspalveluista käytetyimpiä ovat terveyskeskuksen ja suun terveydenhuollon palvelut, mutta tähän kokonaisuuteen liittyy myös ikäihmisten palveluita, kuten hoiva-asuminen, kotipalvelut ja terveyskeskussairaalat. Myös neuvolapalvelut ovat kuntalaisten paljon käyttämiä terveyspalveluita, mutta niistä suurimmat, eli äitiys- ja lastenneuvolat sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto kuuluvat tässä hankekokonaisuudessa lasten ja nuorten palveluihin.

Koronaepidemia on hidastanut terveydenhuollon palveluiden kehittämistä
Terveydenhuoltoryhmän työtä on koko hankeajan leimannut koronaepidemia, joka syö kaikkien voimavaroja. Tästä huolimatta on ryhmässä päästy työstämään yhteisiä aiheita ja asiat edistyvät mukavasti. Terveyspalveluiden ryhmä on laaja sisällöltään ja siksi heti alkuvaiheessa päätettiin jakautua alatyöryhmiin, jotta saataisiin katettua laaja toimintakenttä mahdollisimman hyvin. Jo alkuvaiheessa todettiin, että erikoissairaanhoidon mukanaolo terveyspalveluiden ryhmässä on olennaista ja tämän vuoden alkupuolella saimmekin mukaamme Porvoon sairaalan edustajat.

Alatyöryhmiä on tällä hetkellä neljä: Terveyskeskuspalvelut, Suun terveydenhuollon palvelut, Ympärivuorokautiset ja kotiin vietävät palvelut ja Ympäristöterveydenhuollon terveydenhuollon kanssa risteävät palvelut. Erikoissairaanhoidon edustajat ovat mukana sekä Terveyskeskuspalveluiden ryhmässä että Ympärivuorokautisten ja kotiin vietävien palveluiden ryhmässä.

Hankkeessa haetaan yhteisiä toimintamalleja ja palveluiden saatavuuden ja jatkuvuuden parantamista

Terveyspalveluiden ryhmässä keskitytään tunnistettujen palveluiden ongelmakohtien ratkaisemiseen. Toisaalta haetaan alueelle mahdollisimman yhtenäisiä toimintamalleja.

Tulevia pilotointikohteita tulevat olemaan mm. palveluasumiseen pääsyn prosessi ja kriteerit, suun terveydenhuollon ikäkausitarkastusten mallien yhtenäistäminen, yhtenäisten mallien kehittämien potilaiden eri hoitotahojen välillä siirtymisen tueksi, henkilöstön rekrytoimisen ja osaamisen ja viihtymisen lisäämisen toimenpiteet, sekä erityisesti terveyskeskus- ja suun terveydenhuollon palveluissa palveluiden saatavuuden parantamiseen ja hoidon jatkuvuuteen tähtäävät pilotit.