Siirry sisältöön

Hankkeissa tehty työ muodostaa oman osansa tulevan hyvinvointialueen palvelujen perustaa

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus- ja Rakenneuudistus -hankkeissa tehty työ muodostaa oman osansa tulevan hyvinvointialueen palvelujen perustaa.

Eduskunta hyväksyi soteuudistuksen kesäkuussa, ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) aloitti toimintansa elokuun lopussa. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus- ja Rakenneuudistus -hankkeissa tehty työ muodostaa oman osansa tulevan hyvinvointialueen palvelujen perustaa. Nämä kuntien yhteiset hankkeet jatkuvat Itä-Uudellamaalla suunnitellusti ja yhteistyössä VATEn kanssa.

Elokuussa on auennut Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen täydennyshaku, johon hankkeissa nyt valmistaudutaan. Rahoitusta haetaan mm. koronapandemian aiheuttaman tuen, kuntoutuspalveluiden, omaishoidon ja sähköisten palveluiden kehittämiseen, sekä hoitotakuun tiukentumiseen liittyviin toimenpiteisiin.

Hankekokonaisuuden työtä on koko hankeajan leimannut koronapandemia. Olemme halunneet pitää hankkeissa tehtävän kehittämistyön vahvasti osana kunnissa tehtävää työtä, joten työryhmiin on osallistuttu oman työn ohessa. Koronapandemia on haastanut terveydenhuoltoa monella tavalla, eikä kehittämistyölle ole aina ollut toivottua määrää aikaa. Tästä huolimatta on eri ryhmissä päästy työstämään havaittuja kehittämistarpeita, ja kuntien työntekijöiden, järjestöjen, yhdistysten, sekä kuntalaisten yhteistyöllä on haettu yhteisiä malleja ja toimintatapoja koko Itä-Uudenmaan alueelle.

Erikoissairaanhoidon ohjauksen suunnittelu osana hankekokonaisuutta

Osana Rakenneuudistushanketta Itä-Uusimaa on mukana Helsingin hallinnoimassa koko Uuttamaata koskevassa Erikoissairaanhoidon (ESH) ohjaus -hankkeessa. Hankkeessa pureudutaan erityisesti kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden ja erikoissairaanhoidon rajapinnassa oleviin palveluihin, rakenteisiin ja yhteistyöhön. ESH-ohjaus-hankkeen kokonaisuudet ovat; talouden strateginen ohjaus, tiedolla johtaminen, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä suoraan asiakaspintaan pureutuvat: lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut, kiireellinen vastaanottotoiminta, ikäihmisten palvelut sekä digitaaliset palvelut. Hankkeessa on ollut ilahduttavaa sen erityispiirre: myös erikoissairaanhoito on voimakkaasti mukana hankekokonaisuudessa. Näin päästään kehittämään palveluketjuja, joissa asiakkaat liikkuvat yli organisaatiorajojen.