Siirry sisältöön
hyvinvointialue -

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kokonaisuus rakentamassa siltaa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä

Mielenterveys- ja päihde, ”Miepä” kokonaisuuden keskeisenä tavoitteena on kehittää ja luoda uudenlaisia mielenterveyden hoitomalleja ja matalan kynnyksen palveluita.

Mielenterveyden häiriöiden vuosikustannusten on arvioitu Suomessa olevan noin 6 miljardia euroa. Ulkomaisten tutkimusten valossa näyttää todennäköiseltä, että menot tulevat kasvamaan ilman mielenterveystyön tehostamista. Ennaltaehkäisevillä ja varhaisen puuttumisen toimilla on merkittävää vaikutusta kustannuksiin.

Mielenterveys- ja päihde, ”Miepä” kokonaisuuden keskeisenä tavoitteena on kehittää ja luoda uudenlaisia mielenterveyden hoitomalleja ja matalan kynnyksen palveluita Itä-Uusimaalaisille yhdessä HUS Terapiat etulinjaan -hankkeen kanssa. Lisää Terapiat etulinjaan hankkeesta voit lukea täältä: https://terapiatetulinjaan.fi/. Hankkeen tavoitteena on mm. kouluttaa etulinjan ammattilaisia käyttämään lyhytterapeuttisia hoitomenetelmiä – jotta nuoret ja aikuiset saisivat apua vahaisemmassa vaiheessa, perustasolla. Tuen saamisella aiempaa oikea-aikaisemmin voidaan välttää ongelmien kasaantuminen ja näin parantaa henkilön kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Miepä-kehittämistyöryhmän tapaamisilla on viikoittain paikalla ammattilaisia eri kunnista ja tällä hetkellä työskentelyn alla on eri kuntien nykytilan avaaminen. Näin saamme mahdollisimman laajan kuvan siitä, minkälaisia palveluita Itä-Uudenmaan kunnissa on tarjolla mielenterveys- ja päihdepalveluiden osalta. Tarkoituksena on nostaa esille alueella jo toimivat hyvät työskentelytavat ja – mallit sekä tutkia rohkeasti toimimattomia käytänteitä. Tältä pohjalta lähdemme pohtimaan uudenlaisia malleja parantaaksemme palveluita.

Palvelut kaikkien kuntalaisten saavutettaviksi

Yhtenä kehittämisen painopisteenä ovat jalkautuvat kynnyksettömät palvelut helposti sinne, missä ihmiset ovat. Toiminta tähtää erityisesti palveluiden ulkopuolella olevien tai syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden hyvinvoinnin edistämiseen ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseen. Jalkautuvan palvelun avulla tarjotaan apua ihmisille, jotka eivät sitä itse ehkä jaksa tai osaa etsiä. Toinen kehittämisen painopiste on sähköistenpalveluiden helppo saatavuus ympärivuorokautisesti. Sähköiset palvelut lisäävät kuntalaisten mahdollisuutta saada tukea ja apua siihen aikaan, kun itse sitä haluavat ja tarvitsevat, toimivien omahoitomallien avulla.

Palveluita tullaan yhteiskehittämään yhdessä kolmannen sektorin, kokemusasiantuntijoiden sekä kuntalaisten kanssa avoimien työpajatyöskentelyjen avulla kohti parempia ja sujuvampia palveluita.