Siirry sisältöön
hyvinvointialue -

Sähköisten palvelujen kehittäminen jatkuu yhteisissä hankkeissa

Soten Rakenneuudistushanke päättyy vuodenvaihteessa. Itä-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiä palveluja kehitetään jatkossa osana sosiaali- ja terveyspalvelujen eri toimintoja.

Tämä on huomioitu rahoitushakemuksissa niin Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskuskus -hankkeen täydennyshaussa, Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankkeen hakemuksessa kuin tulevassa Suomen kestävän kasvun ohjelmassa.

Omaolo-palvelu

Omaolo-palvelun oirearvioita on otettu käyttöön Porvoossa, Askolassa ja Sipoossa syksyn aikana. Omaolo.fi on hyvinvointia edistävä sähköinen palvelu- ja asiointikanava, joka toimii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tavoitteena on, että vuoden loppuun mennessä mahdollisimman moni kuudestatoista Omaolon oirearviosta olisi käytössä näissä kunnissa.

Omaolon käyttöönoton laajentamista jatketaan vuonna 2022 osana terveyspalvelujen, sosiaalipalvelujen ja lapsi- ja perhepalvelujen työryhmien työskentelyä. Oirearvioiden osalta selvitetään mahdollisuutta yhdistää palveluun ajanvaraus. Tavoitteena on myös sähköisten terveystarkastusten sekä sosiaalipuolen palvelutarpeen arvioiden käyttöönotto. Palvelua markkinoidaan asiakkaille, tavoitteena vakiinnuttaa sähköisten oirearvioiden käyttöä perinteisen terveyskeskuspalvelujen rinnalla.

Etäpalveluiden toimintamallit

Etäkonsultaation moniammatillinen toimintamalli kuvattiin kuntien sosiaali- ja terveyspalveluissa käytössä olevien toimintatapojen pohjalta. Tämän lisäksi perusterveydenhuollon lääkäreillä on maaliskuun 2021 alusta ollut mahdollisuus konsultoida etänä erikoissairaanhoidon lääkäreitä tietyillä erikoisaloilla. Tämä HUSin kanssa tehtävä yhteistyö ja sen kehittäminen jatkuu vuonna 2022 osana terveyspalvelujen työryhmän toimintaa.

Etävastaanottojen toimintamalleja pilotoitiin vuonna 2021 aikuissosiaalityön, psykiatristen sairaanhoitajien ja avosairaanhoidon vastaanotoilla sekä kouluterveydenhuollossa siten, että vanhempien oli mahdollista osallistua laajoihin terveystarkastuksiin etänä. Lisäksi pilotoitiin etäperhevalmennus. Etävastaanottoja toteutui odotettua vähemmän, kun pandemiatilanne helpottui hetkeksi ja asiakkaat hakeutuivat taas perinteiselle vastaanotolle. Saadun palautteen perusteella asiakkaat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä etävastaanottoon. Osassa pilotointikohteista etävastaanotto koettiin henkilöstön palautteen perusteella toimivaksi osaksi palveluvalikoimaa, mutta toisaalla uusi toimintamalli kaipaa vielä kehittämistä.

Etävastaanottojen kehittämistä ja laajentamista jatketaan ensi vuonna osana kaikkien työryhmien toimintaa. Niin asiakas- kuin henkilöstöpalautekin on tärkeää uusien palvelumuotojen kehittämisessä. Etävastaanottojen piloteissa palautetta on kerätty asiakkailta aina vastaanoton jälkeen ja henkilöstöltä 4–6 viikon välein. Palautteen keräämisen ja palvelujen seurannan menetelmiä kehitetään jatkossa osana hanketyötä.

Uusi tekninen alusta tulossa

Parhaillaan valmistaudutaan etävastaanottojen, etäkonsultaatioiden ja chatin teknisen alustan käyttöönottoon. Ratkaisu mahdollistaa mm. tietoturvallisen tunnistautumisen etäpalveluihin. Chat-palvelua on suunniteltu pitkälle vuoden 2021 aikana asiakasohjauksen ja neuvonnan työryhmässä. Tavoitteena on pilotoida vuoden 2022 aikana yleistä sosiaalipalvelujen neuvontaa chat-palvelun kautta.

ITUA yhdessä tekemisestä -hanketiimi toivottaa kaikille Itä-Uudenmaan asukkaille, työntekijöille ja yhteistyökumppaneille rauhallista joulunaikaa ja onnellista vuotta 2022!