Siirry sisältöön

Uutiset

Selaa kategorian mukaan

Aluevaltuusto -

Aluevaltuuston päätökset 19.4.2022

HUS-yhtymän perussopimuksen hyväksyminen Aluevaltuusto päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä HUS-yhtymän perussopimuksen esityksen mukaisesti. HUS-yhtymällä on laissa säädetty järjestämisvastuu tietyistä terveydenhuollon palveluista ja velvollisuus ylläpitää yliopistollista sairaalaa. Lisäksi HUS-yhtymällä on järjestämisvastuu niistä palveluista, jotka on sovittu sen vastuulle järjestämissopimuksessa. HUS-yhtymä perustetaan nykyisten kuntayhtymien tapaan Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin välisellä perussopimuksella. Järjestämisvastuu siirtyy HUS-yhtymälle 1.1.2023, jolloin HUS-kuntayhtymä […]

hyvinvointialue -

Aluehallituksen päätökset 7.4.2022

Sipoon uuden pelastusaseman esisopimuksen hyväksyminen Sipoon kunta päätti vuoden 2020 talousarviossa uuden pelastusaseman toteuttamisesta leasing-rahoituksella. Aluepelastuslautakunta päätti kokouksessaan 20.4.2021 sitoutua vuokraamaan Sipoon uuden, korvaavan pelastusaseman Sipoon kunnalta 20 vuodeksi. Koska pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueen vastuulle 2023, aluepelastuslautakunta ei voi enää tehdä sitovia sopimuksia hyvinvointialueen vastuulle kuuluvassa asiassa. Aluehallitus päätti yksimielisesti valtuuttaa vt. hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan […]

hyvinvointialue -

Aluehallituksen päätökset 31.3.2022

HPK Palvelut Oy Itä-Uudenmaan hyvinvointialue ja Porvoon kaupunki ovat perustaneet yhteisen tukipalveluja tuottavan yhtiön, jonka osakkaina kummatkin osapuolet ovat. Aluehallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti, että hyvinvointialue hyväksyy HPK Palvelut Oy:n kanssa tehtävän tukipalveluja koskevan toimitussopimuksen. Sopimukseen ei sitouduta tällä päätöksellä vaan allekirjoittamalla erillinen sopimusasiakirja. Vt. hyvinvointialuejohtajan sijainen Aluehallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti, että vt. hyvinvointialuejohtajan […]

Aluevaltuusto -

Aluevaltuuston päätökset 29.3.2022

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto käsitteli kunnista hyvinvointialueelle siirtyvän omaisuuden, sopimusten, vastuiden ja vuokrattavien toimitilojen selvityksiä. Aluevaltuusto päätti yksimielisesti aluehallituksen esitysten mukaisesti ottaa vastaan ja merkitä tiedoksi selvitykset ja pyytää kuntia täydentämään selvityksiään tiedossa olevien puutteiden osalta, ja että kuntien irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle päätetään lopullisesti kevään 2022 aikana. Hyvinvointialueen johtamisjärjestelmä ja tulosyksikkötason […]

Aluevaltuusto -

Aluehallituksen päätökset 24.3.2022

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli kunnista hyvinvointialueelle siirtyvän omaisuuden, sopimusten, vastuiden ja vuokrattavien toimitilojen selvityksiä. Aluehallitus päätti esityksen mukaisesti esittää aluevaltuustolle, että se ottaa vastaan ja merkitsee tiedoksi selvitykset ja pyytää kuntia täydentämään selvityksiään, jos niissä tässä vaiheessa tiedetään olevan puutteita. Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että kuntien irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja […]

hyvinvointialue -

Lähes 1 500 osallistui verkkopalvelussa hyvinvointialueen suunnitteluun

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue avasi tammikuussa verkkopalvelun, jossa kuka tahansa saattoi osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen suunnitteluun. Verkkopalvelussa asukkaita, työntekijöitä, valtuutettuja ja muita toimijoita pyydettiin kertomaan, mikä heille on tärkeää Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella. Tietoa verkkopalvelusta levitettiin laajasti hyvinvointialueella ja kunnissa mm. sosiaalisessa mediassa, tiedotteina, verkkosivuilla, esitteinä ja julisteissa. Lisäksi järjestöt ja kirjastot tarjosivat tukea verkkopalvelun käyttöön. Verkkopalvelun tavoite osallistaa […]

aluehallitus -

Aluehallituksen päätökset 17.3.2022

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti yksimielisesti julistaa hyvinvointialuejohtajan viiden vuoden määräaikaisen viran haettavaksi sekä hyväksyi viran kelpoisuusvaatimukset ja rekrytointiprosessin yksityiskohdat. Aluehallitus päätti yksimielisesti, että pelastusjohtaja nimetään hallintosäännön mukaiseksi kokonaisturvallisuudesta vastaavaksi viranhaltijaksi. Aluehallitus päätti kokoontua torstaisin Porvoossa. Muut asiat aluehallitus päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaisesti. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila […]