Siirry sisältöön
hyvinvointialue -

Väliaikaisen valmistelutoimielimen päätökset 2.3.2022

Hyvinvointialueen hallintosääntö ja luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin päätti esityksen mukaisesti ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy hallintosäännön luonnoksen ja että hallintosääntö astuu voimaan välittömästi hyväksymisen jälkeen ja pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta jo kokouksessa. Väliaikainen valmistelutoimielin päätti ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto arvioi ja käsittelee hallintosääntöä edelleen saatujen kokemusten perusteella kesäkuussa ja joulukuussa […]

hyvinvointialue -

Väliaikaisen valmistelutoimielimen päätökset 28.2.2022

Henkilöstön siirtosuunnitelma ja siirtosopimus Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävänä on ollut (voimaanpanolaki 10 §) yhteistyössä niiden organisaatioiden kanssa, joista tehtäviä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle, selvittää hyvinvointialueelle siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja siirtosopimukseksi. Henkilöstön siirtosuunnitelma toimii työsuunnitelmana henkilöstösiirtojen valmistelussa ja toteutuksessa. Henkilöstön siirtyminen kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle tapahtuu liikkeen luovutuksella. Luonnos henkilöstön […]

hyvinvointialue -

Tervetuloa osallisuusfoorumiin maaliskuussa

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää torstaina 3.3.2022 klo 15–17 verkossa avoimen tilaisuuden, jossa jatketaan hyvinvointialueen osallisuussuunnitelman valmistelua. Osallisuusfoorumin tavoitteena on jatkaa hyvinvointialueen osallisuussuunnitelmaa yhteistyössä Itä-Uudenmaan kuntien asukkaiden, kolmannen sektorin toimijoiden ja päättäjien kanssa. Osallisuussuunnitelman laatiminen kuuluu hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtäviin. Jotta suunnitelmasta saadaan mahdollisimman hyvin kaikkia osapuolia palveleva, se tehdään yhdessä alusta asti. Ilmoittautuminen Ilmoittaudu osallisuusfoorumiin lomakkeella […]

hyvinvointialue -

Väliaikaisen valmistelutoimielimen päätökset 15.2.2022

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue ja Porvoon kaupunki ovat syksystä 2021 lähtien valmistelleet järjestelyä, jolla Porvoon kaupungin hallintopalvelukeskus yhtiöitettäisiin molempien toimijoiden yhteiseksi ICT- sekä talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluja tuottavaksi osake yhtiöksi (HPK Palvelut Oy). Porvoon kaupunki on toimenpiteillään perustanut yhtiön HPK Palvelut Oy. Osapuolet ovat yhteistyössä neuvotelleet yhtiöjärjestyksen, perustamissopimuksen ja osakassopimuksen sisällöstä. Väliaikainen valmistelutoimielin päätti hyväksyä HPK Palvelut […]

hyvinvointialue -

Väliaikaisen valmistelutoimielimen päätökset 10.2.2022

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tarvitsee yhteisen ja yhtenäisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän. Yhtenäistäminen on suuri hanke eikä sen läpivieminen ole mahdollista lyhyessä aikataulussa. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin päätti jatkuvuuden takaamiseksi jatkaa nykyisten asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöä vuodenvaihteen 2022–23 yli. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin päätti merkitä Kuntien Tiera Oy:n osakkeita mahdollistaakseen palveluiden ja järjestelmien käytön tulevaisuudessa. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen […]

hyvinvointialue -

Väliaikaisen valmistelutoimielimen päätökset 26.1.2022

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi tiedoksi HR-jaoston työskentelyn edistymisen. Jaoston suurimpia tehtäviä syksyn aikana oli ensimmäisen henkilötietojen siirron valmistelu luovuttavilta organisaatioilta hyvinvointialueelle. Yksi syksyn tehtävistä oli esihenkilöille suunnattu muutosvalmennus, johon osallistui 103 esihenkilöä. Jaosto valmistelee nyt muutosvalmennusta koko henkilöstölle. Valmennukset on tarkoitus aloittaa maaliskuussa 2022. Yhteistyökumppanina valmennuksissa toimii mm. KEVA. Suomenkielisten kehitysvammaisten erityispalvelut Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen […]