Siirry sisältöön
hyvinvointialue -

Väliaikaisen valmistelutoimielimen päätökset 10.1.2022

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä Apotin ohjausryhmä toimii Apotin asiakkaiden ylimpänä yhteisenä päätöksentekofoorumina. Koska osa Apotin käyttöönotoista siirtyy hyvinvointialueille, ohjausryhmä on kutsunut edustajat väliaikaisista valmistelutoimielimistä mukaan Apotin ohjausryhmään. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin päätti nimetä ohjausryhmään edustajakseen Katja Blombergin, jolla on ohjausryhmässä puhe- ja läsnäolo-oikeus. Sitran johtava asiantuntija Joonas Leppänen ja asiantuntija Elina Eerola […]

hyvinvointialue -

Väliaikaisen valmistelutoimielimen päätökset 22.12.2021

Vuoden 2022 talousarvion valmistelu jatkuu ensi viikolla Vuoden 2022 talousarvion käsittelyn yhteydessä todettiin, että talousarvion valmisteluvaiheessa ei ole ollut käytettävissä tietoa valtion myöntämästä rahoituksesta hyvinvointialueen ICT-muutokseen. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin haki vuodelle 2022 valtionavusta ICT-muutokseen 15 476 191 euroa, mutta sosiaali- ja terveysministeriön 20.12.2021 antamassa päätöksessä avustusta myönnettiin vain 6 772 508,97 euroa. Tästä syystä […]

hyvinvointialue -

Väliaikaisen valmistelutoimielimen päätökset 16.12.2021

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin päätti palauttaa vuoden 2022 talousarvion valmisteluun. Väliaikaisen valmistelutoimielimen HR-jaoston tehtäviin kuuluu valmistella henkilöstöhallintoon liittyviä ohjeita ja suosituksia henkilöstöä luovuttaville organisaatioille vuodelle 2022. Väliaikainen valmistelutoimielin päätti antaa suosituksia luovuttajaorganisaatioille koskien HR-johtamista. Suositukset sisältävät ohjeita liittyen lomiin, työaikasaldoihin, harkinnanvaraisten vapaiden myöntämiseen ja paikallisten sopimusten tekemiseen luovuttajaorganisaatioissa. Itä-Uudenmaan kuntien vanhus- ja vammaisneuvostoja sekä nuorisovaltuustoja […]

hyvinvointialue -

Väliaikaisen valmistelutoimielimen päätökset 3.12.2021

Väliaikainen valmistelutoimielin keskusteli talousarvion 2021 laadinnan ja toteuman tilanteesta, ja ajankohtaisissa asioissa käytiin läpi valmistelutoimielimelle tehtävien rekrytointien tilanne ja hyvinvointialueen brändiprojektin edistyminen. Nämä merkittiin tiedoksi. Henkilöstötietojen siirrot hyvinvointialueen valmisteluun Kuntien ja kuntayhtymien on luovutettava hyvinvointialueelle sen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelun edellyttämät välttämättömät tiedot sähköisessä muodossa henkilöstöstä, joka siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen. Väliaikainen valmistelutoimielin käsitteli lisälistallaan […]

hyvinvointialue -

Aluevaalien ehdokashakemusten jättö Itä-Uudellamaalla

Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on annettava ehdokashakemukset sekä ilmoitukset mahdollisista puolueiden vaaliliitoista ja valitsijayhdistysten yhteislistoista Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 14.12.2021 ennen kello 16.00. Tarkemmat ohjeet ehdokashakemusten jättämisestä on julkaistu Itä-Uudenmaan aluevaalilautakunnan kuulutuksessa hyvinvointialueen verkkosivustolla itauusimaa.fi. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Vastuu sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista […]