Siirry sisältöön
hyvinvointialue -

Sosiaalipalvelujen kokonaisuus kehittämässä ennaltaehkäiseviä ja jalkautuvia toimintamalleja hyvinvoinnin parantamiseksi

Sosiaalipalveluiden ennaltaehkäiseviä ja varhaisia palveluita on viime vuosina vahvistettu useassa palvelussa mutta edelleen painopiste on korjaavissa palveluissa.

Työskentelyä tulee jatkaa johdonmukaisesti painopisteen siirtämiseksi ennaltaehkäiseviin ja varhaisiin palveluihin. Sosiaalipalvelujen keskeisenä tavoitteena on tunnistaa asiakkaiden palveluntarpeet aiempaa oikea-aikaisemmin. Tavoitteena on saada luotua yhtenevä ohjauksen ja neuvonnan malli alueelle ja asiakkaat tietävät mistä tietoa ja apua saa. Sosiaalipalvelujen kokonaisuus tulee myös työstämään vastuutyöntekijä- ja tiimimallin laajentamista alueella, sekä monialaisen palvelutarpeen kartoitusta.

Vastuutyöntekijämalli vähentää asiakkaan pompottamista ja hän on aina asiassa kuin asiassa yhteydessä omaan vastuutyöntekijäänsä. Pitkäaikaistyöttömien määrä on myös pysynyt alueella korkealla tasolla. Tämän takia työllistymistä, koulutusta ja osallisuutta edistäviin toimenpiteisiin olisi tärkeää panostaa suunnitelmallisesti. Tuen saamisella aiempaa oikea-aikaisemmin voidaan välttää ongelmien kasaantuminen ja näin parantaa henkilön kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Sosiaalipalvelut-kehittämistyöryhmän tapaamisilla on paikalla ammattilaisia eri kunnista. Kuntien sosiaalipalveluiden nykytilannetta on kartoitettu ja tällä hetkellä työskentelyn alla on etävastaanottojen pilotointi sosiaalipalveluissa, alkuarviointimallin kehittäminen ja kustannusselvitys liittyen pitkäaikaistyöttömiin.

Palvelut kaikkien kuntalaisten saavutettaviksi

Yhtenä kehittämisen painopisteenä ovat jalkautuvat kynnyksettömät palvelut helposti sinne, missä ihmiset ovat. Toiminta tähtää erityisesti palveluiden ulkopuolella olevien tai syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden hyvinvoinnin edistämiseen ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseen. Jalkautuvan palvelun avulla tarjotaan apua ihmisille, jotka eivät sitä itse ehkä jaksa tai osaa etsiä.

Palveluita tullaan yhteiskehittämään yhdessä kolmannen sektorin, kokemusasiantuntijoiden sekä kuntalaisten kanssa avoimien työpajatyöskentelyjen avulla kohti parempia ja sujuvampia palveluita.