Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Huoli-ilmoitus

Onko sinulla huolta läheisestäsi, tuttavastasi tai jostakusta muusta kohtaamastasi henkilöstä? Voit tehdä huoli-ilmoituksen, jos olet huolissasi tämän henkilön hyvinvoinnista, terveydestä tai turvallisuudesta.
Varhaisella avuntarpeen tunnistamisella tuemme kaikenikäisten hyvinvointia ja autamme arjessa selviytymistä.

Ilmoituksen voi tehdä henkilö itse, tai se voidaan tehdä hänen puolestaan -joko hänen suostumuksellaan tai ilman suostumusta.

Ilmoitus on aina henkilökohtainen, joten tee tarvittaessa erilliset ilmoitukset kaikista henkilöistä, joista sinulla on huolta.

Ilmoituksen voi tehdä Pukkilan, Myrskylän, Loviisan, Lapinjärven, Askolan, Porvoon tai Sipoon alueella asuvasta tai oleskelevasta henkilöstä.

Näin teet huoli-ilmoituksen aikuisesta

Lomakkeella Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta voit tehdä ilmoituksen sosiaalihuollon palveluja tarvitsevasta yli 18-vuotiaasta henkilöstä, kun henkilö on kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan ja henkilön suostumusta yhteydenottoon sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen ei voida saada.

Huoli-ilmoituksen ikääntyneestä henkilöstä voi tehdä myös puhelimitse ikääntyneiden asiakasohjauksen neuvontanumeroon, puh. 019 560 0152. Ikääntyneiden asiakasohjauksen neuvontanumero palvelee arkisin klo 9-14.30.

Silloin kun sinulla on ilmoituksen kohteena olevan henkilön suostumus, käytä Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi -lomaketta.

Näin teet huoli-ilmoituksen alaikäisestä lapsesta tai nuoresta

Kun haluat ilmaista huolesi alaikäisestä lapsesta tai nuoresta ja sinulla on ilmoituksen kohteena olevan henkilön tai hänen huoltajansa suostumus, käytä Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi -lomaketta.

Jos teet ilmoitusta alaikäisestä lapsesta tai nuoresta ja sinulla ei ole henkilön tai hänen huoltajansa suostumusta, täytä Lastensuojeluilmoitus.

Mitä tapahtuu huoli-ilmoituksen jälkeen? 

Saatuaan huoli-ilmoituksen sosiaalityöntekijät selvittävät ilmoituksen kohteen tilanteen ja tarjoavat apua. Huomioithan, että ilmoituksen tekijälle ei anneta tietoa asian etenemisestä vaitiolovelvollisuuden vuoksi. 

Kiireellisissä tilanteissa ota yhteyttä sosiaalipäivystykseen.