Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Tietoa sinulle, joka olet menettänyt läheisen

Läheisen ihmisen kuollessa ollaan surun ja menetyksen keskellä. Omaisten tehtävänä on hoitaa poismenneen läheisen asioiden käytännön järjestelyt. Tältä sivulta löydät tietoa ja ohjeita, jotka helpottavat asioiden hoitamista. Hautausjärjestelyissä sinua auttavat seurakunnat ja hautaustoimistot.

Apua kriisin keskellä

Läheisen yllättävä kuolema voi aiheuttaa kriisin ja hetkellistä toimintakyvyttömyyttä. Voit hakea tukea suruun seuraavilta tahoilta:

Ensimmäiset käytännön askeleet

Kuolemansyyn selvittäminen

Kun ihminen on kuollut, lääkäri toteaa kuoleman ja kirjaa asiakirjoihin kuolinpäivän ja kellonajan, jos se on tiedossa.

Jos syy ihmisen kuolemaan on selvillä, lääkäri voi heti kirjoittaa kuolintodistuksen ja hautausluvan. Jos kuolemansyy on epäselvä, tehdään ruumiinavaus. Ruumiinavauksessa kuolemansyy selvitetään.

Kuolinasiakirjat

Ihmisen kuoleman yhteydessä tarvitaan nämä asiakirjat:

Hyvästeleminen

Lähiomaisena sinulla on oikeus hyvästellä kuollut läheisesi. Jos läheisesi on ollut hoidossa sairaalan osastolla tai hoivakodissa ennen kuolemaansa, toivomme että hyvästelet hänet siellä. Hyvästelyn on hyvä tapahtua ennen siunauspaikkaan kuljettamista kuolleen arkutuksen yhteydessä. Sovithan hyvästelystä hoitavan yksikön tai hautaustoimiston kanssa.

Jos ihminen menehtyy ympärivuorokautisessa palveluasumisessa, toimimme näin:

Ilmoitamme tapahtumasta lääkärille, joka toteaa kuoleman ja ilmoittaa asiasta digi- ja väestötietovirastoon. Palveluasumisyksikön hoitava lääkäri tekee kuolintodistuksen ja hautausluvan. Omaiset voivat sopia yksikön henkilökunnan kanssa jäähyväisten jättämisestä. Omaisilla on mahdollisuus hyvästellä läheinen arkutuksen yhteydessä. Siitä sovitaan hautaustoimiston kanssa.

Hautajaisten järjestäminen

Voit aloittaa läheisesi hautajaisten järjestelyn heti hänen kuolemansa jälkeen. Hautajaiset voidaan pitää hautausluvan saamisen jälkeen. Voit hoitaa hautajaisten järjestelyn itse tai sopia niistä hautaustoimiston kanssa.

Kun järjestät hautajaisia, on tärkeää muistaa ainakin nämä asiat:

Taloudellista tukea hautauskuluihin

Jos kuollut läheinen oli varaton, voit hakea täydentävää toimeentulotukea välttämättömiä hautajaiskuluja varten. Hae tukea vainajalle siltä hyvinvointialueelta, joka toimii hänen asuinkunnan alueella. Usein varaton vainaja on ollut sosiaalitoimen asiakkaana tai saanut Kelan perustoimeentulotukea jo eläessään.

Välttämättömät hautauskustannukset ovat:

Emme myönnä tukea esimerkiksi hautamuistomerkkiin, haudan ylläpitoon, uurnapaikkaan, muistotilaisuudesta aiheutuviin kustannuksiin, kuolinilmoitukseen tai perunkirjoituksesta aiheutuviin kustannuksiin. Emme myönnä toimeentulotukea menehtyneen ihmisen laskuihin, jotka eivät liity hautauskuluihin.

Kun arvioimme, tulisiko toimeentulotukea myöntää hautauskuluihin, otamme huomioon muun muassa nämä asiat:

Saat tukea ja apua kuolinpesän selvittämiseen ja perunkirjan tekoon oikeusaputoimistosta.

Hautauskulut ovat asioita, joista säädetään laissa, tarkemmin ottaen Perintökaaressa (40/1965). On tärkeää, että selvität mitä kuluja hautaamisesta aiheutuu. Ennen sitä et voi maksaa muita laskuja kuolinpesän varoista.

Tältä sivulta löydät lisätietoa siitä, miten voit saada taloudellista tukea omaisen hautaukseen:

Muistettavia asioita

Tieto kuolemasta välittyy Digi- ja Väestöviraston kautta Kelalle, seurakunnalle ja Verohallinnolle.

Näiden lisäksi on monia muita tahoja, mihin läheisen tulee ilmoittaa kuolemasta. Niitä ovat esimerkiksi:

Muista myös nämä:

Lisää tietoa saat Suomi.fi-sivustolta:

Voisit hyötyä myös näistä