Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Terveystarkastukset

Kohdennamme hyvinvointi- ja terveystarkastuksia tietyille asiakasryhmille, kuten omaishoitajille ja työttömille.

Tällä hetkellä emme tee ikäsidonnaisia, laajoja terveystarkastuksia aikuisväestölle. Sen sijaan sinut voidaan ohjata muista hyvinvointialueen palveluista terveystarkastukseen, jos sinulla on tunnistettuja pitkäaikaissairauksien riskitekijöitä. Myös kunnan työllisyyspalveluista sinut voidaan ohjata tarkastukseen. Tarkastukset ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia.

Tarkastuksissa tunnistamme ja ehkäisemme sairauksien riskitekijöitä ja annamme ohjeita, joiden avulla voit edistää terveyttäsi ja hyvinvointiasi. Tarkastukseen kuuluu tarvittaessa

Terveystarkastuksesta voimme ohjata sinut myös jatkotutkimuksiin lääkärin vastaanotolle tai esimerkiksi alueellisiin elintapa- ja hyvinvointiryhmiin.

Jos jäät työttömäksi ja olet työ- ja opiskeluterveydenhuollon ulkopuolella, voit varata ajan maksuttomaan työttömän terveystarkastukseen. Suosittelemme, että hakeudut terveystarkastukseen kolmen kuukauden kuluessa työttömyyden alettua.

Terveystarkastuksen tavoitteena on edistää terveydentilaasi ja hyvinvointiasi sekä työ- ja toimintakykyäsi työttömyyden aikana.

Terveystarkastus on erityisen tärkeä, jos

 • jokin terveyteesi liittyvä asia huolestuttaa
 • edellisestä terveystarkastuksesta on kulunut jo vuosia
 • tiedossasi on työkykyysi mahdollisesti vaikuttavia seikkoja.

Tarkastuksen tekee terveydenhoitaja ja tarvittaessa arviointiin osallistuu lääkäri. Siihen kuuluu muun muassa

 • terveydentilaa koskevia perustutkimuksia laboratoriokokein ja erilaisin mittarein
 • rokotustietojen päivitystä
 • terveystottumusten ja elämäntapojen kartoitusta
 • opastusta päivittäisten terveyttä edistävien valintojen tekemiseen
 • tarvittaessa ohjaus lisätutkimuksiin ja tukevien palvelujen piiriin.

Laadimme tarkastuksen yhteydessä henkilökohtainen hoitosuunnitelma, johon kirjaamme terveyden ja hyvinvoinnin sekä työkyvyn kannalta olennaiset suunnitelmat ja tavoitteet. Sovimme myös seurannasta.

Ajanvaraus työttömän terveystarkastukseen

Voit hakeutua terveystarkastukseen ottamalla yhteyttä lähimpään terveyskeskukseen. Myös sosiaali-, terveys- tai työllisyyspalvelujen työntekijä voi ohjata sinut tarkastukseen.

Ennen tarkastusta suosittelemme laboratoriokokeita, jos olet tehnyt isompia elämäntapamuutoksia tai viimeisistä verikokeista on kulunut yli 5 vuotta. Laboratoriokokeita varten tarvitset lähetteen, jonka saat ajanvarauksen yhteydessä tarvittaessa.

Kun lähete on tehty, voit varata itsellesi ajan Huslabista (www.huslab.fi/ajanvaraus(siirryt toiseen palveluun)) tai puhelimitse numerosta 09 471 868 00 (ma–pe 7.30–15.30). Ennen näytteenottoa tulee olla ravinnotta 12 tuntia. 

Hyvinvointi- ja terveystarkastusten tavoitteena on omaishoitajien hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn arviointi, ylläpitäminen ja edistäminen. Tarkastuksilla voidaan myös ehkäistä sairauksia ja tunnistaa niitä aikaisessa vaiheessa. Samalla tuetaan hoitajaa tekemään hänen omaa terveyttään edistäviä valintoja. Tarkastukset ovat vapaaehtoisia, mutta suositeltuja. Omaishoitajan suositellaan käyvän tarkastuksessa kahden vuoden välein.  

Tarkastuksessa käsiteltäviä asioita ovat muun muassa: 

 • tilanteen myönteiset ja kielteiset puolet 
 • hoidon sitovuus ja suhde hoidettavaan 
 • koettu terveydentila ja mieliala 
 • hoidettavan muisti- ja käytösongelmat 
 • terveyden edistäminen sekä sairauksien ehkäisy, tunnistaminen ja hoito 
 • toimintakyvyn arviointi, edistäminen ja ylläpito 
 • selviytymiskeinot, oman hyvinvoinnin ja terveyden parantaminen 
 • tukiverkoston tilanne 
 • kodin ja elinympäristön olosuhteet, kodin muutostöiden tarve ja apuvälineet 
 • tuen ja palvelujen riittävyys ja soveltavuus perheen tarpeisiin 
 • Kuntoutusmahdollisuudet 

Ajan varaaminen terveystarkastukseen 

Omaishoitajien terveystarkastukset ovat maksuttomia. Omaishoitaja varaa ajan omalle terveysasemalleen. Poikkeuksena Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ulkopuolella asuva, joka varaa ajan Sipooseen.  

Ajanvarauksen yhteydessä sinun tulee mainita, että kyse on maksuttomasta omaishoitajan hyvinvointi- ja terveystarkastuksesta.  

Terveysaseman ajanvarauksessa työntekijä välittää yhteydenottosi hyvinvointi- ja terveystarkastuksia tekevälle ammattilaiselle, joka on sinuun yhteydessä. 

Sipoon ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ulkopuolella asuvat omaishoitajat 

Suoraan terveydenhoitajalta arkisin klo 12–13: 

Anne Grannas

Terveydenhoitaja, Työttömien terveystarkastukset

Puhelinaika arkisin klo 12-13

040 191 4494

Anne.Grannas@itauusimaa.fi

Sipoo

Laura Miettinen

Terveydenhoitaja, Työttömien terveystarkastukset

Puhelinaika arkisin klo 12-13

040 191 4109

laura.miettinen@itauusimaa.fi

Sipoo

TAI  

Sipoon terveysasema p. 019 5600 600 arkisin klo 8:00-15:00  

Voit jättää numeroon ei-kiireellisen takaisinsoittopyynnön ja sinuun ollaan yhteydessä ajanvaraamiseksi.  

Askolan, Myrskylän ja Pukkilan omaishoitajat 

Askolan terveysasema p. 019 5600 200 arkisin klo 8:00-15:00. 

Voit jättää numeroon ei-kiireellisen takaisinsoittopyynnön ja sinuun ollaan yhteydessä ajanvaraamiseksi.  

Porvoon omaishoitajat 

Suoraan Omatiimiltä p. 019 5600 403 arkisin klo 8:00-14:00. 

Voit jättää numeroon takaisinsoittopyynnön ja sinuun ollaan yhteydessä ajanvaraamiseksi. Voit myös laittaa yhteydenottopyynnön sähköpostilla osoitteeseen omatiimi.porvoo@itauusimaa.fi(avautuu uuteen ikkunaan) (Huom. sähköpostin kautta ei voi laittaa henkilötietoja)  

Loviisan ja Lapinjärven omaishoitajat 

Loviisan terveysasema p. 019 5600 300 arkisin klo 8:00-15:00 

Voit jättää numeroon ei-kiireellisen takaisinsoittopyynnön ja sinuun ollaan yhteydessä ajanvaraamiseksi.  

Ennen hyvinvointi- ja terveystarkastusta 

Ammattilainen pyytää sinua täyttämään sähköisen hyvinvointi- ja terveystarkastuksen Omaolossa. Tämän täyttäminen vaatii vahvan sähköisen tunnistautumisen. Hyvinvointi- ja terveystarkastus koostuu kolmesta eri kyselylomakkeesta: 

 • Terveystarkastus arvioi eliniänodotteesi, tekee arvion sairastumisriskistäsi sekä antaa kyselyn vastausten perusteella toimintasuosituksia koskien hyvinvointisi ylläpitoa 
 • Elämänlaatukysely antaa arvion kokemukseesi perustuvasta tyytyväisyydestä elämänlaatuun liittyen 
 • Suun terveydentilakysely antaa arvion suusi terveydentilasta ja ohjaa tarvittaessa tarvittaviin toimenpiteisiin ja palveluihin 

Jos sinun ei ole mahdollista täyttää kyselyä sähköisesti, voit pyytää työntekijältä paperista versiota kyselystä. 

Ammattilainen tekee sinulle tarvittaessa lähetteen laboratoriokokeisiin. Laboratoriokokeita suositellaan, mikäli olet tehnyt isompia elämäntapamuutoksia tai viimeisistä verikokeista on kulunut yli 5 vuotta.  

Kun laboratoriolähete on tehty, voit varata itsellesi ajan osoitteesta www.huslab.fi/ajanvaraus(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) tai puhelimitse numerosta (09) 471 86800 (ma-pe 7.30- 15.30). Ennen näytteenottoa tulee olla ravinnotta 12 tuntia. Tarvittaessa ammattilainen antaa vielä tarkemman ohjeistuksen näytteenottoon valmistautumiseen.  

Hyvinvointi- ja terveystarkastuksen kyselylomakkeiden täyttämisen sekä laboratoriokokeiden jälkeen 

Täytettyäsi kaikki kolme kyselylomaketta, ammattilainen on sinuun yhteydessä seitsemän arkipäivän kuluessa joko viestillä Omaolossa tai puhelimitse. Ammattilainen sopii kanssasi hyvinvointi- ja terveystarkastuksen tulosten läpikäynnistä. Voitte tarvittaessa sopia joko etävastaanoton tai tapaamisen terveysasemalle.  

Tämän jälkeen ammattilainen voi myös tarvittaessa ohjata sinut toisen ammattilaisen vastaanotolle, esimerkiksi lääkärille, fysioterapeutille tai sosiaaliohjaajalle.  

Terveystarkastuksen jälkeen ammattilainen voi omahoidon tueksi ja terveyden ylläpitämiseksi lisätä sinulle Omaolossa sähköisen hyvinvointivalmennuksen. Voit myös itse halutessasi aloittaa hyvinvointivalmennuksen. Valitse korkeintaan kaksi ohjelmaa samanaikaisesti.  

Valmennukset löydät helposti osoitteesta: https://www.omaolo.fi/palvelut/valmennukset(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)  

Hyvinvointi- ja terveystarkastusten tavoitteena on perhehoitajien hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn arviointi, ylläpitäminen ja edistäminen. Tarkastuksilla voidaan myös ehkäistä sairauksia ja tunnistaa niitä aikaisessa vaiheessa. Samalla tuetaan hoitajaa tekemään hänen omaa terveyttään edistäviä valintoja. Tarkastukset ovat vapaaehtoisia, mutta suositeltuja. Pitkäaikaisen perhehoitajan suositellaan käyvän tarkastuksessa kahden vuoden välein.  

Ajan varaaminen terveystarkastukseen: 

Pitkäaikaisten perhehoitajien terveystarkastukset ovat maksuttomia. Perhehoitaja varaa ajan Sipoon terveysasemalle.  

Ajanvarauksen yhteydessä sinun tulee mainita, että kyse on maksuttomasta perhehoitajan hyvinvointi- ja terveystarkastuksesta.  

Terveysaseman ajanvarauksessa työntekijä välittää yhteydenottosi hyvinvointi- ja terveystarkastuksia tekevälle ammattilaiselle, joka on sinuun yhteydessä. 

Suoraan terveydenhoitajalta arkisin klo 12–13: 

Anne Grannas

Terveydenhoitaja, Työttömien terveystarkastukset

Puhelinaika arkisin klo 12-13

040 191 4494

Anne.Grannas@itauusimaa.fi

Sipoo

Laura Miettinen

Terveydenhoitaja, Työttömien terveystarkastukset

Puhelinaika arkisin klo 12-13

040 191 4109

laura.miettinen@itauusimaa.fi

Sipoo

TAI  

Sipoon terveysasema p. 019 5600 600 arkisin klo 8:00-15:00  

Voit jättää numeroon ei-kiireellisen takaisinsoittopyynnön ja sinuun ollaan yhteydessä ajanvaraamiseksi.  

Ennen hyvinvointi- ja terveystarkastusta 

Ammattilainen pyytää sinua täyttämään sähköisen hyvinvointi- ja terveystarkastuksen Omaolossa. Tämän täyttäminen vaatii vahvan sähköisen tunnistautumisen. Hyvinvointi- ja terveystarkastus koostuu kolmesta eri kyselylomakkeesta: 

 • Terveystarkastus arvioi eliniänodotteesi, tekee arvion sairastumisriskistäsi sekä antaa kyselyn vastausten perusteella toimintasuosituksia koskien hyvinvointisi ylläpitoa 
 • Elämänlaatukysely antaa arvion kokemukseesi perustuvasta tyytyväisyydestä elämänlaatuun liittyen 
 • Suun terveydentilakysely antaa arvion suusi terveydentilasta ja ohjaa tarvittaessa tarvittaviin toimenpiteisiin ja palveluihin 

Jos sinun ei ole mahdollista täyttää kyselyä sähköisesti, voit pyytää työntekijältä paperista versiota kyselystä. 

Ammattilainen tekee sinulle tarvittaessa lähetteen laboratoriokokeisiin. Laboratoriokokeita suositellaan, mikäli olet tehnyt isompia elämäntapamuutoksia tai viimeisistä verikokeista on kulunut yli 5 vuotta.  

Kun laboratoriolähete on tehty, voit varata itsellesi ajan osoitteesta www.huslab.fi/ajanvaraus(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) tai puhelimitse numerosta (09) 471 86800 (ma-pe 7.30- 15.30). Ennen näytteenottoa tulee olla ravinnotta 12 tuntia. Tarvittaessa ammattilainen antaa vielä tarkemman ohjeistuksen näytteenottoon valmistautumiseen.  

Hyvinvointi- ja terveystarkastuksen kyselylomakkeiden täyttämisen sekä laboratoriokokeiden jälkeen 

Täytettyäsi kaikki kolme kyselylomaketta, ammattilainen on sinuun yhteydessä seitsemän arkipäivän kuluessa joko viestillä Omaolossa tai puhelimitse. Ammattilainen sopii kanssasi hyvinvointi- ja terveystarkastuksen tulosten läpikäynnistä. Voitte tarvittaessa sopia joko etävastaanoton tai tapaamisen terveysasemalle.  

Tämän jälkeen ammattilainen voi myös tarvittaessa ohjata sinut toisen ammattilaisen vastaanotolle, esimerkiksi lääkärille, fysioterapeutille tai sosiaaliohjaajalle.  

Terveystarkastuksen jälkeen ammattilainen voi omahoidon tueksi ja terveyden ylläpitämiseksi lisätä sinulle Omaolossa sähköisen hyvinvointivalmennuksen. Voit myös itse halutessasi aloittaa hyvinvointivalmennuksen. Valitse korkeintaan kaksi ohjelmaa samanaikaisesti.  

Valmennukset löydät helposti osoitteesta: https://www.omaolo.fi/palvelut/valmennukset(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)  

Kutsunnanalainen velvoitetaan palvelukelpoisuuden selvittämiseksi osallistumaan terveystarkastukseen (Asevelvollisuuslaki 14 §). Terveystarkastus on oltava suoritettuna ennen syksyn kutsuntatilaisuutta.

Kutsunnanalainen on miespuolinen Suomen kansalainen, joka

 • kutsuntavuonna täyttää 18 vuotta
 • on jäänyt edellisiin kutsuntoihin saapumatta, jollei hänen palvelukelpoisuudestaan ole vielä erikseen tehty päätöstä eikä hän ole täyttänyt tai sinä vuonna täytä 30 vuotta; tai
 • on määrätty tämän vuoden kutsuntaan uudelleen tarkastettavaksi.

Jos olet kutsuntaiässä oleva opiskelija, saat kutsun terveystarkastukseen opiskeluterveydenhoitajalta. Voit myös itse ottaa häneen yhteyttä.

Jos et ole opiskelija, sinun tulee soittaa terveysasemalle saadaksesi ajan ennakkokutsuntatarkastusta varten.

Ota mukaan terveystarkastukseen:

 • henkilöllisyystodistus
 • täytetty kyselylomake varusmiespalvelusta ja terveydentilan tutkimista varten
 • mahdolliset silmälasit ja dokumentaatio silmälasien voimakkuudesta
 • muut terveydentilaa koskevat asiakirjat.