Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Terveystarkastukset

Kohdennamme hyvinvointi- ja terveystarkastuksia tietyille asiakasryhmille, kuten omaishoitajille ja työttömille.

Tällä hetkellä emme tee ikäsidonnaisia, laajoja terveystarkastuksia aikuisväestölle. Sen sijaan sinut voidaan ohjata muista hyvinvointialueen palveluista terveystarkastukseen, jos sinulla on tunnistettuja pitkäaikaissairauksien riskitekijöitä. Myös kunnan työllisyyspalveluista sinut voidaan ohjata tarkastukseen. Tarkastukset ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia.

Tarkastuksissa tunnistamme ja ehkäisemme sairauksien riskitekijöitä ja annamme ohjeita, joiden avulla voit edistää terveyttäsi ja hyvinvointiasi. Tarkastukseen kuuluu tarvittaessa

Terveystarkastuksesta voimme ohjata sinut myös jatkotutkimuksiin lääkärin vastaanotolle tai esimerkiksi alueellisiin elintapa- ja hyvinvointiryhmiin.

Jos jäät työttömäksi ja olet työ- ja opiskeluterveydenhuollon ulkopuolella, voit varata ajan maksuttomaan työttömän terveystarkastukseen. Suosittelemme, että hakeudut terveystarkastukseen kolmen kuukauden kuluessa työttömyyden alettua.

Terveystarkastuksen tavoitteena on edistää terveydentilaasi ja hyvinvointiasi sekä työ- ja toimintakykyäsi työttömyyden aikana.

Terveystarkastus on erityisen tärkeä, jos

 • jokin terveyteesi liittyvä asia huolestuttaa
 • edellisestä terveystarkastuksesta on kulunut jo vuosia
 • tiedossasi on työkykyysi mahdollisesti vaikuttavia seikkoja.

Tarkastuksen tekee terveydenhoitaja ja tarvittaessa arviointiin osallistuu lääkäri. Siihen kuuluu muun muassa

 • terveydentilaa koskevia perustutkimuksia laboratoriokokein ja erilaisin mittarein
 • rokotustietojen päivitystä
 • terveystottumusten ja elämäntapojen kartoitusta
 • opastusta päivittäisten terveyttä edistävien valintojen tekemiseen
 • tarvittaessa ohjaus lisätutkimuksiin ja tukevien palvelujen piiriin.

Laadimme tarkastuksen yhteydessä henkilökohtainen hoitosuunnitelma, johon kirjaamme terveyden ja hyvinvoinnin sekä työkyvyn kannalta olennaiset suunnitelmat ja tavoitteet. Sovimme myös seurannasta.

Ajanvaraus työttömän terveystarkastukseen

Voit hakeutua terveystarkastukseen ottamalla yhteyttä lähimpään terveyskeskukseen. Myös sosiaali-, terveys- tai työllisyyspalvelujen työntekijä voi ohjata sinut tarkastukseen.

Porvoon osalta työttömien terveystarkastusten yhteyshenkilönä on terveydenhoitaja Marina Lindroos, puh. 040 676 3029. Puhelinaika ma–pe klo 11–12.

Ennen tarkastusta suosittelemme laboratoriokokeita, jos olet tehnyt isompia elämäntapamuutoksia tai viimeisistä verikokeista on kulunut yli 5 vuotta. Laboratoriokokeita varten tarvitset lähetteen, jonka saat ajanvarauksen yhteydessä tarvittaessa.

Kun lähete on tehty, voit varata itsellesi ajan Huslabista (www.huslab.fi/ajanvaraus(siirryt toiseen palveluun)) tai puhelimitse numerosta 09 471 868 00 (ma–pe 7.30–15.30). Ennen näytteenottoa tulee olla ravinnotta 12 tuntia. 

Hyvinvointi- ja terveystarkastusten tavoitteena on arvioida, ylläpitää ja edistää omaishoitajan hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Samalla tuemme sinua tekemään omaa terveyttäsi edistäviä valintoja.

Tarkastukset ovat vapaaehtoisia, mutta suositeltuja. Tarkastuksia ei välttämättä tarvita, jos olet työterveyshuollon piirissä, tai omaishoitotilanne on lyhytaikainen. Suosittelemme, että omaishoitaja käy tarkastuksessa kahden vuoden välein.

Omaishoitajan tarkastuksen tekee terveydenhuollon ammattilainen, kuten terveydenhoitaja, joka on perehtynyt omaishoitoon liittyviin erityiskysymyksiin. Päähuomio on omaishoidon jaksamisessa, mahdollisen tuen tarpeen tunnistamisessa ja omaishoitajan kuormittumisen riskitekijöissä.

Tarkastuksessa käsitellään muun muassa:

 • tilanteen myönteisiä ja kielteisiä puolia
 • hoidon sitovuutta ja suhdetta hoidettavaan
 • koettua terveydentilaa ja mielialaa
 • hoidettavan muisti- ja käytösongelmia
 • terveyden edistämistä sekä sairauksien ehkäisyä, tunnistamista ja hoitoa
 • toimintakyvyn arviointia, edistämistä ja ylläpitoa
 • selviytymiskeinoja, oman hyvinvoinnin ja terveyden parantamista
 • tukiverkoston tilannetta
 • kodin ja elinympäristön olosuhteita, kodin muutostöiden tarvetta ja apuvälineitä
 • tuen ja palvelujen riittävyyttä ja soveltavuutta perheen tarpeisiin
 • kuntoutusmahdollisuuksia.

Omaishoitajien terveystarkastukset ovat maksuttomia. Mainitse ajanvarauksen yhteydessä, että kyse on maksuttomasta omaishoitajan hyvinvointi- ja terveystarkastuksesta. Pyydä tarvittaessa lähetettä laboratoriokokeisiin.

Terveystarkastuksen jälkeen voit omahoidon tueksi ja terveyden ylläpitämiseksi ottaa käyttöösi sähköisen terveysvalmennuksen. Valitse korkeintaan 2 ohjelmaa samanaikaisesti.

Tarkastuksessa sovitut asiat otetaan huomioon, kun omaishoidettavan henkilön hoito- ja palvelusuunnitelmaa tarkistetaan.

Kutsunnanalainen velvoitetaan palvelukelpoisuuden selvittämiseksi osallistumaan terveystarkastukseen (Asevelvollisuuslaki 14 §). Terveystarkastus on oltava suoritettuna ennen syksyn kutsuntatilaisuutta.

Kutsunnanalainen on miespuolinen Suomen kansalainen, joka

 • kutsuntavuonna täyttää 18 vuotta
 • on jäänyt edellisiin kutsuntoihin saapumatta, jollei hänen palvelukelpoisuudestaan ole vielä erikseen tehty päätöstä eikä hän ole täyttänyt tai sinä vuonna täytä 30 vuotta; tai
 • on määrätty tämän vuoden kutsuntaan uudelleen tarkastettavaksi.

Jos olet kutsuntaiässä oleva opiskelija, saat kutsun terveystarkastukseen opiskeluterveydenhoitajalta. Voit myös itse ottaa häneen yhteyttä.

Jos et ole opiskelija, sinun tulee soittaa terveysasemalle saadaksesi ajan ennakkokutsuntatarkastusta varten.

Ota mukaan terveystarkastukseen:

 • henkilöllisyystodistus
 • täytetty kyselylomake varusmiespalvelusta ja terveydentilan tutkimista varten
 • mahdolliset silmälasit ja dokumentaatio silmälasien voimakkuudesta
 • muut terveydentilaa koskevat asiakirjat.