Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Taloudellinen tuki

Eduskunta on tehnyt leikkauksia ja muita muutoksia Kelan maksamaan työttömyystukeen, yleiseen asumistukeen ja toimeentulotukeen.

Suurin osa muutoksista tulee voimaan 1.4.2024.

· Kaikki tiedotteet sosiaaliturvan muutoksista ja tietoa siitä, mitä voit tehdä, jos tukesi pienenee on koottu sivulle www.kela.fi/muutokset(siirryt toiseen palveluun)

Hyvinvointialueen sosiaalitoimi voi myöntää täydentävää toimeentulotukea menoihin, joita Kelan perustoimeentulotuki ei kata. 

Hae ensin perustoimeentulotukea Kelasta.

Harkinnanvarainen toimeentulotuki 

Myönnämme harkinnanvaraista toimeentulotukea esimerkiksi tilanteisiin, jossa taloudellinen tilanteesi heikkenee nopeasti ja odottamattomasti. Harkinnanvaraisen toimeentulotuen tarkoitus on edistää sosiaalista turvallisuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Harkinnanvaraiseen toimeentulotukeen sisältyy täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki. 

Voit saada harkinnanvaraista toimeentulotukea: 

Toimi näin

Voit hakea harkinnanvaraista toimeentulotukea, kun olet ensin hakenut perustoimeentulotukea Kelasta. 

Saat kirjallisen päätöksen seitsemän arkipäivän kuluessa siitä, kun olet jättänyt hakemuksen liitteineen käsiteltäväksi. Huolellisesti jätetty hakemus nopeuttaa asian käsittelyä. Tuki maksetaan tilille 0–3 pankkipäivää päätöksen jälkeen. 

Voit hakea harkinnanvaraista toimeentulotukea riippumatta siitä, saatko Kelalta myönteisen tai kielteisen päätöksen. Liitä aina hakemukseen viimeisimmät tiliotteet. Hyvinvointialueen sosiaalitoimi voi myöntää täydentävää toimeentulotukea menoihin, joita Kelan perustoimeentulotuki ei kata. 

Voit hakea tukea sähköisesti tai tulostaa hakulomakkeen

Päätös, maksaminen ja muutoksenhaku 

Saat kirjallisen päätöksen toimeentulotuesta seitsemän arkipäivän kuluessa siitä, kun olet jättänyt hakemuksen liitteineen käsiteltäväksi. Huolellisesti jätetty hakemus nopeuttaa asian käsittelyä. Tuki maksetaan tilille 0–3 pankkipäivää päätöksen jälkeen. 

Jos olet tyytymätön päätökseen, sinulla on mahdollisuus hakea oikaisua toimeentulotukipäätökseen. Ennen oikaisuvaatimusta kannattaa ottaa yhteyttä tukipäätöksen tehneeseen työntekijään, ja kertoa hänelle asiasta. Tämä nopeuttaa mahdollisten korjausten tekemistä. 

Saat ohjeen oikaisuvaatimuksen tekemiseen toimeen toimeentulotukipäätöksen mukana. Palauta oikaisuvaatimus 28 päivän sisällä siitä, kun olet saanut päätöksen. Saat oikaisuvaatimukseen kirjallisen vastauksen. 

Palveluopas

Palveluoppaaseen on koottu tietoa arjessa selviytymistä tukevista palveluista.

Oppaaseen on kerätty teemaan liittyviä keskeisiä palveluja, joihin voi hakeutua omatoimisesti.

Et tarvitse lähetettä tai maksusitoumusta.

Täydentävä toimeentulotuki hautausavustukseen

Toimeentulotukea saaneella asiakkaalla tai muuten merkittävästi pienituloisella voi olla oikeus saada täydentävää toimeentulotukea välttämättömiin hautausmenoihin. Kyse on aina vainajan pienituloisuudesta, ei omaisen.

Jos vainajalla on varallisuutta ja ne kattavat hautauskulut, mutta omaisuus ei ole helposti realisoitavissa, myönnetään toimeentulotukea takaisinperinnällä.

Suosittelemme, että olette yhteydessä aikuissosiaalityön keskitettyyn neuvontaan ennen tuen hakemista tai hautauksen tilaamista, jotta voimme neuvoa sinua hakuprosessissa.

Välttämättömiin hautauskuluihin kuuluvat: arkku, vainajan vaatetus, arkkuun laitto, arkun kukkalaite, vainajan kuljetus, hautapaikka tai vastaava, polttohautaus; ilman yksilöllistä hautapaikkaa, seurakunnan välttämättömät kulut, ellei seurakunta voi pienituloisuuden perusteella jättää niitä perimättä.

Jos vainaja on kuollut ulkomailla, eivät ruumiin kuljetuskulut Suomeen ole toimeentulotuessa huomioitavia menoja.

Välttämättömiin hautauskuluihin myönnetään enintään 1300 €.

Toimi näin

Ole yhteydessä aikuissosiaalityön neuvontaan

Suosittelemme, että ennen hautausavustuksen hakemista kysytte neuvoa aikuissosiaalityön neuvonnasta. Näin vältytte mahdollisilta virheiltä, jotka voivat estää mahdollisen hautausavustuksen saamisen. 

Tee kuolinpesästä selvitys

Tarvitsemme selvityksen kuolinpesän taloudellisesta tilanteesta ennen kuin voimme myöntää hautausavustusta. 

Pesän selvittämiseen ja perunkirjan tekoon voit hakea tukea ja apua oikeusaputoimistosta.

Katso oikeusaputoimiston yhteystiedot(siirryt toiseen palveluun)

Jos kuolinpesällä on varoja, ne on ensisijaisesti käytettävä hautauskustannuksiin. 

Jos perunkirjaa ei saada toimittua kohtuullisessa ajassa voidaan päätös tehdä takaisinperinnällä ja perunkirja toimitetaan jälkikäteen.

Vainajan nimellä saapuneet laskut maksetaan kuolinpesän varoista hautauskulujen jälkeen. Jos varat eivät riitä muiden laskujen maksamiseen, laskut jäävät kuolinpesän veloiksi. Niitä varten ei myönnetä hautausavustusta. 

Kerää tarvittavat liitteet

Hautausavustuksen käsittelyä varten tarvitaan seuraavat liitteet ja selvitykset:

Täytä ja lähetä hakemus

Hae hautausavustusta täyttämällä täydentävän toimeentulotuen hakemus hautausavustukseen ja lähetä se osoitteeseen: Mannerheiminkatu 20E, 06100 Porvoo

Hae hautausavustusta täysi-ikäisen vainajan hautaukseen vainajan nimellä.  Mikäli kyseessä on alaikäisen lapsen hautaus, täytä hakemus vanhemman nimellä. Vanhemmilla tulee olla Kelan päätös perustoimeentulotuesta. 

Talous- ja velkaneuvonta 

Itä-Uudenmaan oikeusaputoimisto antaa talous- ja velkaneuvontaa alueen asukkaille.