Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE) on tavoitteellista toimintaa hyvinvointialueen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden lisäämiseksi, sairauksien sekä syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja osallisuuden vahvistamiseksi.

Hyvinvointia ja terveyttä voidaan edistää monilla tavoin, kuten poliittisilla ratkaisuilla, tukemalla yhteisöllisyyttä, lisäämällä ihmisten tietoa ja taitoja, muuttamalla asenteita ja arvoja terveyttä edistävään suuntaan sekä kehittämällä palveluja.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on hyvinvointialueiden, kuntien ja järjestöjen yhteinen tehtävä. Uudellamaalla HYTE-yhteistyöhön osallistuu aktiivisesti myös HUS (Helsingin yliopistollinen sairaala).

Hyvinvointikertomus ja –suunnitelma

Hyvinvointialueen tehtäviin kuuluu laatia alueellinen hyvinvointikertomus ja –suunnitelma valtuustokausittain. Hyvinvointikertomus on kuvaus asukkaiden elinoloista, hyvinvoinnin ja terveyden tilasta sekä näihin vaikuttavista tekijöistä. Hyvinvointisuunnitelmassa määritellään alueelliset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet ja toimenpiteet.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet vuosille 2023-2025 ovat hyvä terveys, työ- ja toimintakyky, mielen hyvinvointi sekä terveelliset elintavat.

Ehkäisevä työ

Ehkäisevä työ on osa laajempaa hyvinvoinnin ja terveyden (HYTE) edistämisen kokonaisuutta. Työn tavoitteena on edistää mielenterveyttä, ehkäistä päihde- ja rahapelihaittoja sekä ehkäistä lähisuhdeväkivaltaa ja muuta väkivaltaa. Ehkäisevän työn tukirankana toimii osaava ja välittävä henkilöstö, selkeät rakenteet sekä yhteinen tahtotila. Teemme ehkäisevää työtä yhdessä kuntien, järjestöjen, seurakuntien ja muiden alueen toimijoiden kanssa.

Neljän tuulen toimintamalli

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä tehdään Neljän tuulen toimintamallin mukaisesti. Tämä malli koostuu neljästä ilmiöstä, joita ovat mielenterveys, päihteet, ongelmapelaaminen ja lähisuhdeväkivalta. Näitä neljää ilmiötä ehkäisemällä pyrimme ehkäisemään myös ilmiöihin liittyviä kuolemia.

Neljän tuulen ilmiöihin liittyy useita erilaisia haasteita yhteiskunnassamme. Ne vaikuttavat merkittävästi yksilön hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen, mutta niin ikään myös ympäristön hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Ilmiöt näyttäytyvät usein ylisukupolvisina ongelmina ja voivat esiintyä ihmisten arjessa yksittäisinä, mutta usein myös samanaikaisina tai peräkkäisinä ongelmina. Näihin ilmiöihin liittyy usein voimakasta häpeän kokemusta, joka vaikeuttaa avunhakemista.

Ehkäisevän työn tavoitteena on madaltaa avun hakemisen ja puheeksi oton kynnystä sekä ehkäistä ongelmia oikea-aikaisten, vaikuttavien ja kohdennettujen keinojen avulla. Ehkäisevää työtä tehdään kaikissa ikäryhmissä koko väestön parissa. Työ pitää sisällään ennaltaehkäisyn, riskiehkäisyn ja varhaisen puuttumisen sekä haittojen vähentämisen. Osana ehkäisevää työtä koordinoidaan ja vahvistetaan ammattilaisten osaamista.

Malin Heikkinen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen erityisasiantuntija

040 193 7506

malin.heikkinen@itauusimaa.fi

Minna Mattila

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen erityisasiantuntija

040 183 1629

minna.mattila@itauusimaa.fi

Laura Rosenberg

Ehkäisevän työn erityisasiantuntija

040 187 6337

laura.rosenberg@itauusimaa.fi