Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Omaishoito

Omaishoito tarkoittaa hoitoa ja huolenpitoa, jota omainen tai muu läheinen henkilö antaa kotona ikääntyneelle, vammaiselle tai sairaalle, jonka toimintakyky on alentunut.

Hoitajana voi toimia omainen, sukulainen tai muu läheinen henkilö, joka soveltuu tähän tehtävään terveytensä ja toimintakykynsä puolesta. 

Omaishoitaja tekee hyvinvointialueen kanssa sopimuksen omaishoidosta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että hoitaja on työsuhteessa hyvinvointialueeseen, hoidettavaan henkilöön tai hänen huoltajaansa. Hoidettavan henkilön tulee hyväksyä hoitaja ja hoitojärjestelyt. Kodin on oltava sopiva hoidon tarpeisiin. Omaishoidon tulee aina olla hoidettavan edun mukainen ratkaisu. 

Tee arvio omaishoitotilanteesta Omaolossa. 

Puhelinasiointi

Ikääntyneiden asiakasohjaus 019 560 0152

Palveluajat

Arkisin klo 9-14.30

Omaishoidon tuki 

Omaishoidon tuki koostuu omaishoitajalle maksettavasta palkkiosta sekä omaishoidon tuen tukipalveluista. Omaishoidon tuki ei poissulje muiden palvelujen käyttöä. 

Arvioimme omaishoidon sitovuutta, vaativuutta ja muita myöntämisedellytyksiä usealla eri tavalla: 

Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu lakiin omaishoidon tuesta sekä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen määrittelemiin myöntämisperusteisiin. 

Alle 65-vuotias hakee vammaispalveluiden hakemuslomakkeella ja yli 65-vuotias hae ikääntyneiden palveluiden hakemuslomakkeella.

Hae omaishoidon tukea vammaispalveluiden yleisellä hakemuksella. Löydät lomakkeen hyvinvointialueen yhteiseltä lomakesivulta kohdasta vammaispalvelut:

Hakijana on aina hoitoa tarvitseva henkilö. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan korkeintaan kuuden kuukauden takainen lääkärintodistus tai muu asiantuntijan lausunto, josta käy ilmi hoidettavan sairaudet ja toimintakyky sekä hoidon sitovuus ja vaativuus. 

Omaishoitajan vapaapäivät 

Omaishoitajien jaksamista tukevat lakisääteiset vapaat. Omaishoitajalla sinulla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Lakisääteisen vapaan lisäksi omaishoitoperheille voidaan järjestää muuta virkistysvapaata.  

Tavoitteena on, että vapaa järjestetään säännöllisesti ja suunnitelmallisesti huomioon ottaen omaishoitoperheen jaksaminen. Suosittelemme pitämään vapaavuorokaudet kuukausittain. 

Omaishoitajan vapaa-aikana hoidettavan hoito voidaan järjestää eri tavoin: 

Vapaita voidaan järjestää hyvinvointialueen omana palveluna, ostopalveluna tai palvelusetelin avulla. 

Omaishoitajan terveystarkastus 

Hyvinvointi- ja terveystarkastusten tavoitteena on arvioida, ylläpitää ja edistää omaishoitajan hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Samalla tuemme sinua tekemään omaa terveyttäsi edistäviä valintoja. 

Tarkastukset ovat vapaaehtoisia, mutta suositeltuja.