Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Arjen turvallista lääkehoitoa

Arjen lääkehoidon toteuttaminen koskettaa meitä jokaista. Lääkehoitoa voi olla oman tai perheenjäsenen allergian tai sairauden hoito tai läheisen tukeminen lääkehoidon toteutuksessa. Jokainen meistä voi vaikuttaa lääkehoidon turvallisuuteen monin tavoin. Tälle sivulle olemme koonneet tietoa, miten toteuttaa turvallista lääkehoitoa arjessa.

Lääkehoidon suunnittelu 

Lääkehoidon suunnittelu on tärkeä vaihe varmistettaessa turvallista ja tehokasta lääkityksen käyttöä. Farmaseutti tai lääkäri auttaa sinua valitsemaan sopivimman lääkkeen ja annostuksen ottaen huomioon mahdolliset lääkeaineallergiat sekä muut terveydentilaan liittyvät tekijät. Ota puheeksi mahdolliset aikaisemmat kokemuksesi lääkehoidosta. Lääkkeillä on usein rinnakkaisvalmisteita, joilla voi olla taloudellista vaikutusta.  

Tietoa erilaisista lääkemuodoista 

On tärkeää olla tietoinen erilaisista lääkemuodoista, kuten tableteista, kapseleista, voiteista ja suusuihkeista. Lääkemuodon valinta voi vaikuttaa lääkkeen imeytymiseen ja vaikutukseen elimistössä.  

Lääkkeiden annostelu

Lääkkeissä voi olla eroja tuleeko ne ottaa ruokailun yhteydessä tai voiko ne esimerkiksi puolittaa tai murskata. Lisäksi apuvälineet, kuten esimerkiksi valmiiksi jaetut annosjakelunauhat, voivat helpottaa lääkkeiden ottamista. 

Mitä teen, jos unohdin ottaa lääkkeeni tai otin liikaa lääkettä

Jos unohdat ottaa lääkkeesi tai otat vahingossa liikaa lääkettä, tutustu lääkkeen pakkausselosteeseen. Voit olla tarvittaessa yhteydessä terveydenhuoltoon, apteekkiin tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111). 

Miten seuraan lääkehoitoni onnistumista 

Lääkärisi kanssa keskustelette mitä lääkehoidollasi tavoitellaan. Lääkärisi kertoo myös sinulle, miten sen toteutumista seurataan. Voit itse seurata lääkehoitosi onnistumista esimerkiksi kirjaamalla lääkkeiden ottamiset ja mahdolliset oireet. Näin voit havaita muutokset terveydentilassasi ja keskustella niistä lääkärin kanssa. 

Miksi lääkityslista on tärkeä

Lääkityslistassa luetellaan kaikki käyttämäsi lääkkeet ja niiden annostukset. Se auttaa terveydenhuollon ammattilaisia varmistamaan lääkityksesi turvallisuuden ja välttämään haitallisia yhteisvaikutuksia.  

Miten ja miksi lääkehoitoni lopetetaan

Tarvittavan lääkehoidon lopettaminen tai vaihtaminen voi tulla kyseeseen, jos haittavaikutukset ylittävät hyödyt tai lääke ei enää auta. Lääkehoitoa ei tule lopettaa ilman lääkärin ohjeita. Lääkärin kanssa yhteistyössä suunnitellaan turvallinen tapa lopettaa lääkitys ja tarvittaessa seurataan mahdollisia vieroitusoireita. 

Miten säilytän ja hävitän lääkkeet oikein 

Lääkkeet tulee säilyttää oikein alkuperäispakkauksissaan ja ohjeiden mukaisesti. Lääkkeet voivat olla herkkiä lämpötilan vaihteluille, kosteudelle tai valolle. Vanhentuneet tai käyttämättömät lääkkeet tulee hävittää turvallisesti apteekkiin. 

Toisen puolesta asiointi apteekissa 

Jos joku muu hakee lääkkeesi apteekista, hänellä täytyy olla mukana reseptin potilasohjeesi tai Kela-korttisi. Kela-kortilla asioidessaan hakijan tulee tietää noudettavan lääkkeen tiedot. 

Muiden reseptiin liittyvien asioiden hoitoon apteekissa vaaditaan sähköinen apteekkiasiointivaltuutus Suomi.fi:n kautta tai täytetty ja allekirjoitettu Reseptin valtuutuslomake. Potilasturvallisuuden ja tietosuojan vuoksi lomakkeita saa vain apteekista, terveydenhuollosta ja Kelan palvelupisteestä. 

Valtuutuksella asioidessaan hakijan tulee tietää henkilötunnuksesi. 

Toinen henkilö voi valtuutuksella apteekissa puolestasi 

Mistä löydän luotettavaa tietoa lääkkeistäni 

Luotettavaa tietoa lääkkeistäsi löydät lääkepakkausselosteen lisäksi esimerkiksi apteekista, terveydenhuollon ammattilaisilta ja luotettavista lääketietokannoista verkossa. 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean sivuilta löydät lisää tietoa turvallisesta lääkehoidosta myös useilla muilla kielillä. 

Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon – Fimea.fi – Fimea(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) 

Asiakas – ja potilasturvallisuuskeskus: Mikä on lääkelista ja miksi se tulisi tehdä? (tekstitys saatavilla)