Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos huolehtii hyvinvointialueen pelastustoimesta. Pelastustoimeen kuuluvat pelastaminen, ensihoito ja onnettomuuksien ehkäiseminen. Pelastuslaitoksen tilannekeskus on auki ympäri vuorokauden. Tällä sivulla esittelemme pelastuslaitoksen toimintaa ja palveluita.

Pelastuslaitoksen yhteystiedot

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos

020 1111 400

Pelastuslaitoksen verkkosivut

Pelastuslaitoksen palvelut

Pelastustoiminta tarkoittaa ihmisten, asioiden ja ympäristön pelastamista tai suojelemista onnettomuudessa. Onnettomuuksia ovat esimerkiksi liikenneonnettomuus tai tulipalo.

Ensihoito tarkoittaa potilaan hoitamista hätätilanteissa. Ensihoito tulee nopeasti potilaan luokse hätätilanteessa. Ensihoitajat tulevat potilaan luokse esimerkiksi ambulanssilla.

Pelastuslaitoksella on päätoiminen palokunta. Päätoimisella palokunnalla on suurin vastuu pelastamisesta. Sen lisäksi alueella on monia sivutoimisia palokuntia. Ne osallistuvat pelastamiseen ja ensihoitoon joko yksin tai yhdessä päätoimisen palokunnan kanssa.

Itä-Uudellamaalla on viisi sivutoimista palokuntaa:

 • Askolassa
 • Pukkilassa
 • Myrskylässä
 • Lapinjärvellä
 • Ruotsinpyhtäällä.

Vapaaehtoinen palokunta eli VPK tukee pelastuslaitosta. Vapaaehtoisilla palokunnilla on sopimus pelastuslaitoksen kanssa. Siksi niitä kutsutaan myös sopimuspalokunniksi. VPK:n pelastajat ovat vapaaehtoisia. Itä-Uudellamaalla on 24 vapaaehtoista palokuntaa.

Pelastuslaitos valvoo paloturvallisuutta. He tarkastavat, että ihmiset noudattavat pelastuslakia ja muita määräyksiä. Esimerkiksi palotarkastukset ovat valvontaa. Tarkastuksissa pelastuslaitos arvioi rakennuksen paloturvallisuutta. Valvonta parantaa ihmisten turvallisuutta. Se myös vähentää onnettomuuksia.

Turvallisuusviestinnällä tarkoitetaan turvallisuudesta kertomista ihmisille ja julkisuuteen. Pelastuslaitos opettaa esimerkiksi

 • miten onnettomuuksia voidaan estää
 • ja mitä pitää tehdä, jos joutuu onnettomuuteen.

Turvallisuusviestintää on esimerkiksi

 • koulutukset
 • kampanjat
 • neuvonta
 • yhteydenpito median kanssa.

Pelastuslaitos on varautunut erilaisiin onnettomuuksiin ja häiriöihin. Pelastuslaitoksen ammattilaiset suunnittelevat ja harjoittelevat erilaisia hätätilanteita varten. He myös auttavat ihmisiä varautumaan erilaisiin tilanteisiin, kuten sähkökatkoihin.

Pelastuslaitos järjestää ihmisille turvallisuuteen liittyviä koulutuksia. Siellä harjoitellaan esimerkiksi riskien arvioimista tai toimimista vaara- ja onnettomuustilanteissa.

Pelastuslaitos järjestää koulutuksia erityisesti

 • kouluissa
 • päiväkodeissa
 • terveydenhuollon henkilökunnalle.

Pelastuslaitos tekee myös pelastussuunnitelmia vaarallisille kohteille. Vaarallisilla kohteilla on isompi riski onnettomuuksiin.

Sellaisia kohteita ovat esimerkiksi

 • ydinvoimalat
 • vaarallisia aineita käsittelevät laitokset
 • vaarallisia aineita kuljettavat tahot.

Pelastussuunnitelma auttaa heitä varautumaan onnettomuuksiin etukäteen.

Asiointi ja yhteystiedot

Palvelupaikat

Voisit hyötyä myös näistä