Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Apua ja tukea vammaisen arkeen

Monialaiset asiantuntijapalvelut ovat palveluja ja tukitoimia, jotka voidaan järjestää sinulle vammaisuuden tai sairauden perusteella.

Vammaispalveluiden tarkoituksena on edistää edellytyksiäsi elää ja toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Tavoitteenamme on ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. 

Toimi näin

Voit hakea vammaispalveluja hakemuksella, jonka voit lähettää sähköpostin tai postin välityksellä. 

Palautusosoitteet: 

Jos olet jo vammaispalveluidemme asiakas, voit hakea palveluja yhteyshenkilösi avulla. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@itauusimaa.fi(avautuu uuteen ikkunaan)

Puhelinpalvelu

Jos haluat tietää enemmän siitä, mitä tukipalveluita voimme tarjota vammaiselle henkilölle, voit soittaa yleiseen neuvontanumeroomme. Tarvittaessa asiasi välitetään eteenpäin vammaispalveluille.

019 5600 111

Tukimuotomme

Apua liikkumiseen 

Liikkumista tukevia palveluita voit saada, jos olet vaikeavammainen. Se tarkoittaa, että sinulla on erityisiä vaikeuksia liikkua, etkä vammasi tai sairautesi vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. 

Voit käyttää kuljetuspalvelua sekä asioiden hoitamiseen että virkistykseen. Jos sinulle on myönnetty saattaja, hän voi matkustaa mukanasi ilman maksua. 

Kuljetuspalvelu voidaan myöntää myös opiskelu- ja työmatkoihin. 

Henkilökohtainen apu 

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä, opiskelussa ja harrastuksissa. Henkilökohtainen apu tukee sinua myös yhteiskunnallisessa osallistumisessa sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. 

Asunnon muutostyöt, koneet ja laitteet 

Voit saada korvausta asuntosi muutostöistä sekä asuntoosi kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. Tämä edellyttää, että olet vaikeavammainen, etkä selviä tavanomaisista elämäntoiminnoista ilman muutostöitä. 

Asumispalvelut 

Asumispalvelut on tarkoitettu sinulle, joka tarvitset eri syistä tukea ja palveluja asumisesi järjestämiseen. Asumispalveluina järjestetään tuettua asumista, yhteisöllistä asumista ja ympärivuorokautista palveluasumista sekä lyhytaikaista asumista lapsille ja aikuisille. 

Omaishoito (alle 65-vuotiaat) 

Omaishoidolla tarkoitetaan vammaisen tai sairaan henkilön hoitamista omaisen tai muun läheisen henkilön avulla. 

Omaishoidon tuki on kokonaisuus. Se muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä hoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. 

Se on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota hyvinvointialue järjestää sitä varten varaamiensa määrärahojen rajoissa. 

Päivätoiminta ja työtoiminta 

Päiväaikaisella toiminnalla tuemme vammaisen henkilön itsenäistä elämää ja edistetään sosiaalista vuorovaikutusta. Järjestämme harrastustoimintaa ja tarjoamme mahdollisuuksia osallistua työelämään omien voimavarojesi ja taitojesi mukaan. 

Määrärahasidonnaiset palvelut 

Osa vammaispalvelulain tarkoittamista palveluista ja tukitoimista on ns. määrärahasidonnaisia. Määrärahasidonnaiset palvelut haetaan vammaispalveluilta.