Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Lastensuojelu

Lastensuojelulla turvataan lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Sosiaalityöntekijät auttavat lasta ja perhettä, kun lapsen asiat eivät ole hyvin.

Suurin osa lastensuojelun työstä tehdään perheen kanssa lapsen asuessa kotona. Viimeisenä vaihtoehtona lapselle etsitään paikkaa toisessa perheessä, perhekodissa tai lastensuojelulaitoksessa. 

Lapsen elämää suunnitellaan aina yhdessä lapsen, hänen läheistensä sekä muiden lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten kanssa. 

Lapsesta tulee lastensuojelun asiakas, kun lastensuojeluilmoituksen tai yhteydenoton jälkeen lapsi tarvitsee kiireellistä lastensuojelun tukea. Lapsesta voi myös tulla asiakas, jos palvelutarpeen arvioinnissa ilmenee, että hän tarvitsee lastensuojelun palveluita. 

Lapselle nimetään lapsen asiasta vastaava sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijä laatii lapselle yhdessä lapsen ja hänen läheistensä kanssa asiakassuunnitelman. Suunnitelmaan kirjataan, miten lapsen ja perheen kanssa työskennellään, jotta lapsen tilanne helpottuu. 


Toimi näin

Jos asiallasi ei ole välitön kiire tai tarvitset ohjausta tai neuvontaa, soita lapsiperheiden neuvontapalveluun, puh. 019 5600 151 (arkisin klo 9–15). 

Kiireellisissä ja päivystysluonteisissa asioissa voit virka-ajan ulkopuolella soittaa Itä-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystykseen, puh. 019 5600 150. 

Askolan toimipiste

MARIA ROSVALL

Johtava sosiaalityöntekijä

044 055 5811

Maria.Rosvall@itauusimaa.fi

JENNI JOKIPALTIO-JALONEN

Erityissosiaaliohjaaja

040 7109 118

Jenni.Jokipaltio-Jalonen@itauusimaa.fi

RONJA NYMAN

Sosiaaliohjaaja

040 7109 115

Ronja.Nyman@itauusimaa.fi

Askolan sosiaali- ja terveyskeskus

MARIKA OLKKONEN

Sosiaaliohjaaja

040 7109 114

Marika.Olkkonen@itauusimaa.fi

Loviisa

MARIA ROSVALL

Johtava sosiaalityöntekijä

044 055 5811

Maria.Rosvall@itauusimaa.fi

JOSEFIN BERGQVIST

Sosiaalityöntekijä

0440 555 334

Josefin.Bergqvist@itauusimaa.fi

PIA ORKO

vt. Sosiaalityöntekijä

0440 555 335

Pia.Orko@itauusimaa.fi

SARI-SISKO VEPPLING

Sosiaaliohjaaja

0440555923

0440 555 923

Sari-Sisko.Veppling@itauusimaa.fi

Loviisan perhekeskus

KATJA SALMINEN

Sosiaaliohjaaja

0440 555 347

Katja.Salminen@itauusimaa.fi

Porvoo

SALLI NIVAMO

Johtava sosiaalityöntekijä

040 610 1529

Salli.Nivamo@itauusimaa.fi

MONA AHONEN

Sosiaalityöntekijä

040 539 2441

Mona.Ahonen@itauusimaa.fi

JUHA ESLIN

Sosiaaliohjaaja

040 489 9800

Juha.Eslin@itauusimaa.fi

ROSITA KARJALAINEN

Sosiaalityöntekijä

040 614 9067

Rosita.Karjalainen@itauusimaa.fi

REETA KINNUNEN

Sosiaaliohjaaja

040 676 1364

Reeta.Kinnunen@itauusimaa.fi

MARTINA LINDROOS

Vs. sosiaalityöntekijä

040 161 6321

Martina.Lindroos@itauusimaa.fi

NIKITA WECKSTRÖM

Sosiaalityöntekijä

040 610 3273

Nikita.Weckstrom@itauusimaa.fi

JENS ÖSTBYE

vs. Sosiaalityöntekijä

040 159 0320

Jens.Ostbye@itauusimaa.fi

MARINELLA ÅBERG

Sosiaalityöntekijä

040 657 0916

Marinella.Aberg@itauusimaa.fi

CHARLOTTA SAVIN

vs. Sosiaalityöntekijä

040 634 1214

Charlotta.Savin@itauusimaa.fi

LISE-LOTTE PEKKANEN

Sosiaalityöntekijä

040 489 1777

Lise-Lotte.Pekkanen@itauusimaa.fi

Sipoo

SUSANN HOLST

Johtava sosiaalityöntekijä

050 465 8351

Susann.Holst@itauusimaa.fi

LENA FÄRDIG

Sosiaalityöntekijä

040 191 4537

Lena.Fardig@itauusimaa.fi

HELI JÄÄKÄRI

Sosiaalityöntekijä

040 537 6707

Heli.Jaakari@itauusimaa.fi

MARINA WICKSTRÖM

Sosiaalityöntekijä

050 465 8353

Marina.Wickstrom@itauusimaa.fi

SUSANNA KOSKINEN

vs. sosiaalityöntekijä

040 617 4953

Susanna.Koskinen@itauusimaa.fi

CAMILLA NURMI

Sosiaaliohjaaja

050 470 9031

Camilla.Nurmi@itauusimaa.fi

MARIT SAVÉN

Sosiaaliohjaaja

040 169 9516

Marit.Saven@itauusimaa.fi

Lastensuojeluilmoituksen teko 

Jos viranomaisilla ja muilla ammattihenkilöillä on huoli lapsen hyvinvoinnista, heidän on viipymättä tehtävä lastensuojeluilmoitus salassapitosäännöksistä huolimatta. Myös jokainen lapsen tilanteesta huolestunut aikuinen tai lapsi itse voi tehdä lastensuojeluilmoituksen. Yksityishenkilöllä on oikeus tehdä ilmoituksen nimettömänä. 

Huoltajalla ja lapsella on pääsääntöisesti oikeus tietää, kuka on tehnyt lastensuojeluilmoituksen. Yksittäistapauksissa joudutaan kuitenkin arvioimaan, annetaanko tieto ilmoituksen tekijästä. Ilmoituksen tekijän henkilöllisyys voidaan suojata julkisuuslain 11§ 2 momentin nojalla lapsen edun tai ilmoittajan turvallisuuden takia myös silloin kun ilmoittaja ei ole erikseen pyytänyt nimettömyyttä. 

Sosiaalityöntekijä arvioi ja selvittää perheen tuen tarpeen yhdessä perheen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Voit tehdä lastensuojeluilmoituksen alla olevalla sähköisellä lomakkeella tai tulostamalla ja täyttämällä PDF lomakkeen.

Lastensuojelun avohuolto 

Kotona asuvaa lasta ja perhettä voidaan tukea tarjoamalla lastensuojelun avohuollon palveluita. 

Avohuollon muotoja ovat mm. 

Lisäksi perhe saa tarvittaessa hyvinvointialueen muita lapsiperheiden palveluja sekä tukea läheisiltä. Avohuollossa lapsi tai perhe voidaan myös sijoittaa lyhytaikaisesti kodin ulkopuolelle, esimerkiksi perhekuntoutukseen. 

Lastensuojelun sijaishuolto 

Huostaan otettu lapsi sijoitetaan sijaishuoltoon, mikä tarkoittaa lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. 

Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshoitona tai muulla lapsen tarpeiden mukaisella tavalla. 

Sijaishuoltoa järjestettäessä lapsen oma mielipide on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan. Sijoituksen aikana lapsella on oikeus pitää yhteyttä perheeseensä. Vanhemmilla on oikeus osallistua lasta koskeviin neuvotteluihin. Sijoituksen tarvetta arvioidaan säännöllisesti. 

Sosiaalityöntekijä valmistelee huostaanoton yhdessä lapsen ja hänen läheistensä kanssa ja etsii lapsen edun mukaisen sijoituspaikan. 

Sijoitusvaihtoehtoja ovat: 

Huostaan otettu lapsi voidaan poikkeuksellisesti sijoittaa myös vanhempansa tai muun huoltajansa hoidettavaksi enintään puoleksi vuodeksi esimerkiksi silloin, kun valmistellaan lapsen kotiinpaluuta sijaishuollon jälkeen. 

Jälkihuolto

Sijoitettuna olleelle nuorelle tarjotaan tukea lastensuojelun sijoituksen päätyttyä. Tukea kutsutaan jälkihuolloksi. Jälkihuolto päättyy viimeistään, kun nuori täyttää 25 vuotta. 

Jälkihuoltoon kuuluu kaiken sen tuen ja avun järjestäminen, jota nuori tarvitsee selviytyäkseen myöhemmin omillaan. Näitä ovat muun muassa asunto, taloudellinen ja henkinen tuki, tuki koulunkäynnissä, työelämään siirtymisessä ja harrastustoiminnassa sekä turvalliset ihmissuhteet. 

Nuori laatii yhdessä sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa suunnitelman, jonka perusteella tukea tarjotaan. 

MICAELA KANANEN

Sosiaalityöntekijä

040 526 4539

Micaela.Kananen@itauusimaa.fi

JAANA LINDHOLM

Sosiaaliohjaaja

040 766 9106

Jaana.Lindholm@itauusimaa.fi

AINO-MAIJA MAISONLAHTI

Sosiaaliohjaaja

040 568 6645

Aino-Maija.Maisonlahti@itauusimaa.fi

JONNA LARSEN

Sosiaaliohjaaja

040 357 7386

Jonna.Larsen@itauusimaa.fi

JANNA FORSBLOM

vt. asumisohjaaja

040 514 8908

Janna.Forsblom@itauusimaa.fi