Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Tietosuoja

Tietosuoja on henkilötietojen suojaa. Tietosuojalla tarkoitetaan henkilön yksityisyyden ja luottamuksen turvaamista. Henkilötietojen käsittelystä säädetään laissa ja tiedot on suojattava asiattomalta käytöltä.

Tietosuojan tarkoituksena on varmistaa yksilön perusoikeuksien, erityisesti yksityisyyden, säilyminen aina, kun henkilötietoja käsitellään.

Henkilötietojen määritelmä on laaja ja sillä tarkoitetaan kaikkea henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia tietoja, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi.

Henkilötietoja ovat nimen, osoitteen ja henkilötunnisteen lisäksi myös muut henkilöä yksilöivät tiedot, kuten IP-osoitteet, luottokorttinumerot, puhelinnumerot, kiinteistötunnukset, auton rekisterinumero ja valokuvat.

Tarkastus ja korjauspyynnöt

Henkilölle on annettava tieto, että hänen henkilötietojaan tallennetaan henkilörekisteriin. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava muun muassa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, tietojen luovuttamisesta ja rekisteröidyn oikeuksista. Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on laatinut ylläpitämistään henkilörekistereistä rekisteri- ja tietosuojaselosteet, joihin voit halutessasi tutustua.

Tarkastus- ja korjauspyyntöjen tekeminen

Pyydä rekisterinpitäjältä tietojesi tarkistusta tai korjaamista lomakkeiden avulla. Halutessasi voit kertoa myös suoraan, missä järjestelmässä olevia tietoja yhteydenottosi koskee. Jos tarkastus tai korjaus evätään, on pyytäjällä oikeus saada tämä vastaus kirjallisena ja perusteltuna.

Tarkistusoikeutta voidaan toteuttaa myös valtakirjalla. Sosiaalihuollon asiakkaalla ja potilaalla tai hänen laillisella edustajallaan (esimerkiksi edunvalvoja tai alaikäisen huoltaja) on oikeus tutustua asiakkaasta talletettuihin tietoihin ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Laillisen edustajan on osoitettava kirjallisesti oikeutensa tiedonsaantiin.

Rekisteritietoja koskevat pyynnöt lähetään sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@itauusimaa.fi. Käytäthän otsikkokentässä otsikkoa ”Tietojen tarkastuspyyntö” tai ”Tietojen korjauspyyntö”. Huomioithan, että tietoja/korjauksia kannattaa pyytää suojatulla sähköpostilla henkilötietojesi suojaamiseksi ja että myös sähköpostiosoite on henkilötieto.

Mikäli haluat lähettää pyynnön postitse, voit lähettää kirjeen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle osoitteeseen Mannerheiminkatu 20 K, 06100 Porvoo. Kirjeen voi myös tuoda kirjaamoon Mannerheiminkatu 20 K 3. kerros kirjaamon aukioloaikoina eli arkisin klo 9-15.

Saat tiedot viimeistään neljän viikon kuluessa. Tiedot luovutetaan henkilökohtaisesti pyytäjälle, joten henkilöllisyys on todennettava.

Tietosuojavastaava

Jos epäilet tietojesi väärinkäyttöä, vuotoa tai vastaavaa, ota yhteyttä tietosuojavastaavaan.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tietosuojavastaavan tavoitat sähköpostitse tietosuojavastaava@itauusimaa.fi

Näin lähetät salatun viestin Tietosuojavastaavalle

Hyödyllisiä linkkejä: