Siirry sisältöön

Hyvinvointialuehallituksen päätöksiä 30.3.2023

Talousjohtaja Minna Sevón kertoi aluehallitukselle taloushallinnon ajankohtaisista asioista. Aluehallitus merkitsi katsauksen tiedoksi.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallitus käsitteli kokouksessaan hyvinvointialueen tilinpäätöksen vuodelta 2022 ja päätti allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saattaa tilinpäätöksen tarkastuksen jälkeen aluevaltuuston hyväksyttäväksi.

Aluehallitus käsitteli myös Eteva ja Kårkullan kuntayhtymien tilinpäätökset vuodelta 2022 ja päätti niin ikään allekirjoittaa tilinpäätökset ja jättää ne tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saattaa tilinpäätökset tarkastuksen jälkeen aluevaltuuston hyväksyttäviksi.

Aluehallitus päätti hyväksyä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen sekä toimintasuunnitelman vuodelle 2023.

Patrik Björkman nimettiin nuorisovaltuuston kummiksi.

Esityslistalta poistettiin § 105 ja lisättiin § 108, muut asiat.

Muut asiat aluehallitus päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaisesti.