Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Laiteturvallisuuden teemaviikko 29.4.‒3.5.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella vietetään laiteturvallisuuden teemaviikkoa 29.4.–3.5. Viikko on omistettu laiteturvallisuudelle ja sen edistämiselle hyvinvointialueella.

Laiteturvallisuuden tarkoituksena on varmistaa lääkinnällisten laitteiden turvallinen käyttö, sekä riittävä osaaminen asiakas- ja potilasturvallisuuden mahdollistamiseksi. Jokainen lääkinnällisten laitteiden kanssa toimiva henkilö omalta osaltaan varmistaa laiteturvallisuuden toteutumisen omassa arjessaan. Se tapahtuu niin työntekijöiden toimesta sosiaali- ja terveydenhuollossa, ulkopuolisilla palveluntarjoajilla kuin lääkinnällisiä laitteita arjessaan kotonaan käyttävien henkilöiden osalta.

Mikäli työskentelet lääkinnällisten laitteiden kanssa, on erityisen tärkeää varmistaa käyttäjänä, että sinulla on riittävä osaaminen laitteen käyttöön. Tällöin myös varmuus käytössä lisääntyy sekä asiakas- ja potilasturvallisuus parantuu.

Kotikäytössä on myös nykyään enemmän ja enemmän lääkinnällisiä laitteita kuten C-PAP-laitteita ja liikkumisen apuvälineitä. Laitteen käyttäjän on hyvä huolehtia, että laite toimii normaalisti, ja olla tarvittaessa yhteydessä laitteen luovuttaneeseen terveydenhuollon yksikköön. Laitteen vastaanottajalla on myös oikeus saada riittävä käyttöön opastus laitteelle, jonka laitteen luovuttava ammattihenkilö on velvollinen tekemään.

Teemaviikon tarkoituksena on korostaa laiteturvallisuuden roolia osana asiakas- ja potilasturvallisuutta, sekä jokaisen omaa roolia sen varmistamisessa. Tämä tukee lääkinnällisten laitteiden turvallista käyttöä yksiköissä, vahvistaen esimerkiksi ammattilaisten osaamista ja käytön sujuvuutta osana omia työtehtäviä. Laiteturvallisuus onkin yksi osa laadun ja valvonnan arviointia, joka toteutetaan lain lääkinnällisistä laitteista ja valvontalain vaatimusten mukaisesti.

Laiteturvallisuus on jokaisen meidän tärkeä tehtävämme ja sen tukeminen lisää niin osaamista kuin asiakas- ja potilasturvallisuuttakin. Kannustamme myös kaikkia palveluntuottajia panostamaan laiteturvallisuuden toteuttamiseen päivittäisessä toiminnassa!