Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Lastensuojelu

Lastensuojelulla turvataan lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Sosiaalityöntekijät auttavat lasta ja perhettä, kun lapsen asiat eivät ole hyvin.

Suurin osa lastensuojelun työstä tehdään perheen kanssa lapsen asuessa kotona. Viimeisenä vaihtoehtona lapselle etsitään paikkaa toisessa perheessä, perhekodissa tai lastensuojelulaitoksessa. 

Lapsen elämää suunnitellaan aina yhdessä lapsen, hänen läheistensä sekä muiden lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten kanssa. 

Lapsesta tulee lastensuojelun asiakas, kun lastensuojeluilmoituksen tai yhteydenoton jälkeen lapsi tarvitsee kiireellistä lastensuojelun tukea. Lapsesta voi myös tulla asiakas, jos palvelutarpeen arvioinnissa ilmenee, että hän tarvitsee lastensuojelun palveluita. 

Lapselle nimetään lapsen asiasta vastaava sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijä laatii lapselle yhdessä lapsen ja hänen läheistensä kanssa asiakassuunnitelman. Suunnitelmaan kirjataan, miten lapsen ja perheen kanssa työskennellään, jotta lapsen tilanne helpottuu. 

Toimi näin

Jos asiasi on kiireellinen tai päivystysluonteinen, tai tarvitset ohjausta tai neuvontaa, voit soittaa lapsiperheiden asiakasohjaukseen ja virka-aikaiseen päivystykseen, puh. 019 5600 151 (arkisin klo 9–15). 

Kiireellisissä ja päivystysluonteisissa asioissa voit virka-ajan ulkopuolella soittaa Itä-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystykseen, puh. 019 5600 150. 

Puhelinasiointi

019 5600 151 (arkisin klo 9–15)

Palveluajat

Arkipäivisin klo 9–15

Jos viranomaisilla ja muilla ammattihenkilöillä on huoli lapsen hyvinvoinnista, heidän on viipymättä tehtävä lastensuojeluilmoitus salassapitosäännöksistä huolimatta. Myös jokainen lapsen tilanteesta huolestunut aikuinen tai lapsi itse voi tehdä lastensuojeluilmoituksen. Yksityishenkilöllä on oikeus tehdä ilmoituksen nimettömänä. 

Huoltajalla ja lapsella on pääsääntöisesti oikeus tietää, kuka on tehnyt lastensuojeluilmoituksen. Yksittäistapauksissa joudutaan kuitenkin arvioimaan, annetaanko tieto ilmoituksen tekijästä. Ilmoituksen tekijän henkilöllisyys voidaan suojata julkisuuslain 11§ 2 momentin nojalla lapsen edun tai ilmoittajan turvallisuuden takia myös silloin kun ilmoittaja ei ole erikseen pyytänyt nimettömyyttä. 

Sosiaalityöntekijä arvioi ja selvittää perheen tuen tarpeen yhdessä perheen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Voit tehdä lastensuojeluilmoituksen alla olevalla sähköisellä lomakkeella tai tulostamalla ja täyttämällä PDF lomakkeen.

Kotona asuvaa lasta ja perhettä voidaan tukea tarjoamalla lastensuojelun avohuollon palveluita. 

Avohuollon muotoja ovat mm. 

 • lastensuojelun sosiaalityöntekijän tuki 
 • taloudellinen ja muu tuki lapselle 
 • lapsen kuntoutumista tukevat hoito- ja terapiapalvelut. 

Lisäksi perhe saa tarvittaessa hyvinvointialueen muita lapsiperheiden palveluja sekä tukea läheisiltä. Avohuollossa lapsi tai perhe voidaan myös sijoittaa lyhytaikaisesti kodin ulkopuolelle, esimerkiksi perhekuntoutukseen. 

Huostaan otettu lapsi sijoitetaan sijaishuoltoon, mikä tarkoittaa lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. 

Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshoitona tai muulla lapsen tarpeiden mukaisella tavalla. 

Sijaishuoltoa järjestettäessä lapsen oma mielipide on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan. Sijoituksen aikana lapsella on oikeus pitää yhteyttä perheeseensä. Vanhemmilla on oikeus osallistua lasta koskeviin neuvotteluihin. Sijoituksen tarvetta arvioidaan säännöllisesti. 

Sosiaalityöntekijä valmistelee huostaanoton yhdessä lapsen ja hänen läheistensä kanssa ja etsii lapsen edun mukaisen sijoituspaikan. 

Sijoitusvaihtoehtoja ovat: 

 • perhehoito 
 • nuorisokoti Alva
 • ammatillinen perhekoti 
 • yksityinen tai valtion lastensuojelulaitos. 

Huostaan otettu lapsi voidaan poikkeuksellisesti sijoittaa myös vanhempansa tai muun huoltajansa hoidettavaksi enintään puoleksi vuodeksi esimerkiksi silloin, kun valmistellaan lapsen kotiinpaluuta sijaishuollon jälkeen. 

Askolan toimipiste

Maria Rosvall

Johtava sosiaalityöntekijä

044 055 5811

Maria.Rosvall@itauusimaa.fi

Jenni Jokipaltio-Jalonen

Sosiaaliohjaaja

040 7109 118

Jenni.Jokipaltio-Jalonen@itauusimaa.fi

Jenni Lönnberg

Sosiaalityöntekijä

040 191 4424

jenni.lonnberg@itauusimaa.fi

Ronja Nyman

Sosiaaliohjaaja

040 7109 115

Ronja.Nyman@itauusimaa.fi

Askolan sosiaali- ja terveyskeskus

Loviisa

Maria Rosvall

Johtava sosiaalityöntekijä

044 055 5811

Maria.Rosvall@itauusimaa.fi

Josefin Bergqvist

Sosiaalityöntekijä

0440 555 334

Josefin.Bergqvist@itauusimaa.fi

Clarissa Holmström

vs. sosiaaliohjaaja

0440 555 347

clarissa.holmstrom@itauusimaa.fi

Petra Ivarsson

Sosiaalityöntekijä

040 187 3247

petra.ivarsson@itauusimaa.fi

Pia Orko

vt. Sosiaalityöntekijä

044 055 5335

Pia.Orko@itauusimaa.fi

Sari-Sisko Veppling

Sosiaaliohjaaja

0440555923

0440 555 923

Sari-Sisko.Veppling@itauusimaa.fi

Loviisan perhekeskus

Porvoo

Henrica Wiksten

Johtava sosiaalityöntekijä

040 610 1529

henrica.wiksten@itauusimaa.fi

Juha Eslin

Sosiaaliohjaaja

040 489 9800

Juha.Eslin@itauusimaa.fi

Rosita Karjalainen

Sosiaalityöntekijä

040 614 9067

Rosita.Karjalainen@itauusimaa.fi

Reeta Kinnunen

Sosiaaliohjaaja

040 676 1364

Reeta.Kinnunen@itauusimaa.fi

Martina Lindroos

vs. Sosiaalityöntekijä

040 161 6321

Martina.Lindroos@itauusimaa.fi

Nikita Weckström

Sosiaalityöntekijä

040 610 3273

Nikita.Weckstrom@itauusimaa.fi

Jens Östbye

vs. Sosiaalityöntekijä

040 159 0320

Jens.Ostbye@itauusimaa.fi

Marinella Åberg

Sosiaalityöntekijä

040 657 0916

Marinella.Aberg@itauusimaa.fi

Charlotta Savin

vs. Sosiaalityöntekijä

040 634 1214

Charlotta.Savin@itauusimaa.fi

Lise-Lotte Pekkanen

Sosiaalityöntekijä

040 489 1777

Lise-Lotte.Pekkanen@itauusimaa.fi

Jonna Larsen

Sosiaaliohjaaja

040 357 7386

jonna.larsen@itauusimaa.fi

Sipoo

Susann Holst

Johtava sosiaalityöntekijä

050 465 8351

Susann.Holst@itauusimaa.fi

Lena Färdig

Sosiaalityöntekijä

040 191 4537

Lena.Fardig@itauusimaa.fi

Heli Jääkäri

Sosiaalityöntekijä

040 537 6707

Heli.Jaakari@itauusimaa.fi

Marina Wickström

Sosiaalityöntekijä

050 465 8353

Marina.Wickstrom@itauusimaa.fi

Susanna Koskinen

vs. sosiaalityöntekijä

040 617 4953

Susanna.Koskinen@itauusimaa.fi

Marit Savén

Sosiaaliohjaaja

040 169 9516

Marit.Saven@itauusimaa.fi

Emilia Tolonen

Sosiaaliohjaaja, Lastensuojelu

040 766 9106

Emilia.Tolonen@itauusimaa.fi

Jälkihuolto antaa sinulle tukea itsenäiseen elämään siirtymisessä. Jälkihuollolla tarkoitetaan sijaishuollon päättymisen jälkeen tarjottavaa kokonaisvaltaista tukea lapselle tai nuorelle. Jälkihuollon tarkoituksena on tukea lapsen kotiutumista sijaishuollosta tai auttaa aikuistuvaa nuorta saavuttamaan riittävät valmiudet itsenäisen elämän aloittamiselle.

Jälkihuoltotyö tehdään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti yhdessä nuoren kanssa, niin että se vastaa nuoren yksilöllisiin tarpeisiin.

Jälkihuollosta sinulla on mahdollisuus saada mm.

 • henkilökohtaista ohjausta, tukea ja neuvontaa
 • tukea itsenäiseen asumiseen
 • tukea opintoihin ja työllistymiseen
 • tukea voimavarojesi löytämiseen
 • apua ja tukea tulevaisuuden suunnitteluun
 • taloudellista tukea ja ohjausta rahankäyttöön

Jälkihuollon palvelut perustuvat aina jälkihuoltosuunnitelmaan. Palvelujen vastaanottaminen on vapaaehtoista.

Camilla Back

Sosiaalityöntekijä, Lastensuojelun jälkihuolto

040 531 5294

Camilla.Back@itauusimaa.fi

Nina Klemola

Sosiaaliohjaaja, Lastensuojelun jälkihuolto

040 514 8908

Nina.Klemola@itauusimaa.fi