Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Lapsiperheiden tukisuhdetoiminta

Lapsiperheiden tukisuhdetoimintaan kuuluvat tukihenkilöt ja tukiperheet. Lapsiperheiden sosiaalityö koordinoi tukisuhdetoimintaa.

Tukisuhdetoimintaa voidaan järjestää joko sosiaalihuoltolain tai lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Myönnämme tukisuhdetoimintaa asiakassuunnitelman perusteella. Päätöksen tekee asiakkaan omatyöntekijä. Ole siis yhteydessä omatyöntekijääsi, jos haluat saada tukihenkilön tai tukiperheen. 

Tukihenkilötoiminta

Tukihenkilö on vapaaehtoinen ja turvallinen aikuinen lapsen elämässä. Tukihenkilö osallistuu lapsen arkeen, on läsnä, kuuntelee ja keskustelee. 

Tukihenkilö

 • helpottaa perheen kuormitusta tukemalla arjen sujumista, viettämällä aikaa lapsen tai lasten kanssa, viemällä lasta harrasteisiin, auttamalla esimerkiksi koulunkäynnissä tai itsenäiseen elämään siirtymisessä 
 • voi toimia myös itsenäistyvän nuoren tukena asumisen harjoittelussa, koulutuspolulla ja työllistymisessä 
 • voi myös auttaa perheenjäseniä hakemaan sosiaaliturvaetuuksia ja vahvistaa heidän voimavarojaan navigoida palvelujärjestelmässä 
 • voi olla ihmissuhdeosaaja, joka opastaa arjessa, auttaa löytämään autettavan omia vahvuuksia, auttaa saamaan onnistumisen kokemuksia ja etsimään turvallisia toimintarajoja. 

Tuettavan lapsen tai perheen tuen tarpeen taustalla voi olla monenlaisia syitä. Joskus isovanhemmat tai muu sosiaalinen verkosto asuu liian kaukana tai ei ole muutoin läsnä. 

Vanhemmalla voi olla haasteita jaksamisessa tai perheen elämäntilanne on haastava. Lapsi voi olla vailla harrastusta tai ystäviä, tai sosiaaliset tilanteet tuntuvat vaikeilta.  

Tukisuhteen tavoitteista ja tapaamisten tiheydestä tehdään kirjallinen sopimus. Alaikäisen lapsen tukisuhteelle on oltava aina huoltajien hyväksyntä. 

Tukihenkilöt ovat vaitiolovelvollisia, ja vaitiolovelvollisuus jatkuu myös vapaaehtoistyön päättymisen jälkeen. 

Tukihenkilöitä kaivataan tukemaan erilaisissa elämäntilanteissa eläviä lapsia. Tukihenkilötoiminta voi olla vapaaehtoistyötä tai ammatillista toimintaa. 

Ammatillinen tukihenkilö on esimerkiksi sosiaali-, terveys-, kasvatus-, opetus-, taide-, liikunta-alan tai nuorisotyön ammattilainen, jolla on kokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelystä. 

Vapaaehtoiseksi tukihenkilöksi sopii luotettava ja turvallinen aikuinen, joka haluaa toimia tukihenkilönä. Tukihenkilöllä on oltava riittävän tasapainoinen elämäntilanne, tarpeeksi aikaa tukihenkilötoiminnalle sekä motivaationa vilpitön halu toimia maallikkoauttajana. 

Tukiperhetoiminta

Tukiperhetoiminnan tavoite on lisätä perheen voimavaroja ja tuoda tukea perheen arkeen. Tukiperhe mahdollistaa lapselle turvallisia aikuisia turvallisissa olosuhteissa. Samalla vanhempi saa hengähdystauon arjessa. 

Tukiperhe voi auttaa lapsen omien vanhempien jaksamista, jos lähipiiristä ei löydy riittävää tukea arjessa jaksamiseen. Tavoitteena on tukea perhettä niin, että he jatkossa selviytyvät omin voimavaroin. 

Lapset käyvät tukiperheessä esimerkiksi yhtenä viikonloppuna kuukaudessa. Sopimuksen mukaan lapsi voi olla perheessä myös lyhyempiä tai pitempiä aikoja. Useimmat tukiperheissä käyvistä lapsista ovat leikki- ja ala-asteikäisiä.  

Tukiperhettä voi tarvita, jos taustalla on:

 • vaikeudet lasten kasvatusasioissa 
 • vaikeudet perheen ihmissuhteissa 
 • vanhempien ero tai yksinhuoltajuus 
 • vanhempien psyykkinen tai fyysinen väsymys 
 • elämäntilanteen muutokset. 

Tukiperhetoiminnasta laaditaan kirjallinen tukiperhesopimus yhdessä lapsen oman perheen, tukiperheen ja lapsiperhepalvelujen työntekijän kanssa. Sopimuksessa määritetään toiminnan tavoite, kesto, tuen tarve sekä yhteistyökäytännöt. 

Tukiperheet ovat vaitiolovelvollisia, ja vaitiolovelvollisuus jatkuu myös vapaaehtoistyön päättymisen jälkeen. Perheille maksetaan korvaus lapsen hoidosta. 

Tukiperheeksi voi ryhtyä tavallinen perhe, jolla on: 

 • oma elämäntilanne ja ihmissuhteet kunnossa 
 • aikaa ja tilaa vieraalle lapselle 
 • kykyä ja halua vastata lapsen ja perheen tarpeisiin, joskus vaativiinkin tilanteisiin 
 • kykyä toimia yhteistyössä lapsen perheen ja sosiaalityöntekijöiden kanssa 
 • kykyä kohdata ja suvaita erilaisuutta 
 • myönteisyyttä ja avoimuutta 
 • joustavuutta ja sitoutuneisuutta. 

Tukiperheiksi tarvitaan erilaisia perheitä, koska tukea tarvitsevat lapsetkin ovat eri-ikäisiä ja erilaisista perheistä. Myös yksin asuva voi toimia tukiperheenä.  

Tukiperheessä lapset tarvitsevat aikuisten aikaa, syliä ja huolenpitoa. Tukiperheiltä odotetaankin yhdessäoloa ja tavallisen arjen jakamista tukilasten kanssa. Parhaimmillaan toiminta antaa lapselle myönteisiä onnistumisen kokemuksia, joista jää tärkeitä muistoja. 

Puhelinasiointi

Daniela Spring

Palvelukoordinaattori

040 487 7230

daniela.spring@itauusimaa.fi