Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Neuvostot ja nuorisovaltuusto

Hyvinvointialueella toimii lakisääteiset vaikuttamistoimielimet: nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto, joihin hyvinvointialueen kunnat ovat nimenneet edustajansa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vanhusneuvosto muun muassa 

 • osallistuu hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, jotka koskevat ikääntyneitä asukkaita 
 • edistää ikääntyneiden asukkaiden mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien palvelujen suunnitteluun 
 • edistää ikäihmisten näkyvyyttä voimavarana 
 • edistää toiminnallaan kolmannen sektorin toimintaa ikäihmisten tukemiseksi. 

Vammaisneuvoston tehtäviin kuuluu esimerkiksi 

 • edistää ja seurata hyvinvointialueen eri toimintojen toimintaa vammaisten kannalta 
 • edistää vammaisten, vammaisyhdistysten ja viranomaisten välistä yhteistyötä 
 • seuraa vammaisten hyvinvointialueen asukkaiden tarpeita ja toiveita sekä perusoikeuksien toteutumista 
 • osallistuu hyvinvointialueen vammaispalveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen esimerkiksi antamalla lausuntoja ja tekemällä aloitteita. 

Aluehallituksen nimeämät henkilöt Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vammaisneuvoston jäseniksi toimikaudeksi 2022–2025:

Mirja Juusti, Askola
Janne Riekki, Askola
Jonas Lindström, Loviisa
Jyrki Laakso, Loviisa
Tuula Räikkönen, Sipoo
Monica Ståhls-Hindsberg, Sipoo
Håkan Westerholm, Porvoo
Maija Aatelo, Porvoo
Pauli Ritola, Lapinjärvi
Eeva Hava, Myrskylä
Hannele Käenaho-Virtala, Myrskylä
Robert Almiala, Pukkila

Aluehallitus on asettanut nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuuston. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston jäsenet on nimetty alueen kuntien nuorisovaltuustoista.

Hyvinvointialueen nuorisovaltuusto aloitti toimintansa järjestäytymiskokouksella Porvoossa 20.3.2023.

Hyvinvointialueen nuorisovaltuuston toiminnan painopisteitä:

 • parantaa nuorten mielipiteiden kuulumista ja nuorten asemaa päätöksenteossa hyvinvointialueella 
 • vaikuttaa ja ottaa kantaa nuoria hyvinvointialueen asukkaita koskeviin asioihin esimerkiksi antamalla lausuntoja ja tekemällä aloitteita. 

Hyvinvointialueen ja kuntien nuorisovaltuustojen yhteisiä painopisteitä:

 • opiskeluhuolto
 • turvallisuus ja turvallisuuskasvatus
 • ehkäisevä päihdetyö ja muu ennalta ehkäisevä toiminta
 • osallisuus ja vaikuttaminen
 • järjestö- ja kansalaistoiminnan mahdollistaminen
 • alueellinen viranomaistyö

Nuorisovaltuuston kokoonpano

Puheenjohtaja Ville Yrjölä (Loviisa)

Varapuheenjohtaja Kukka Mäkinen (Lapinjärvi)

Nuorisovaltuuston sähköpostiosoite: itauusimaanuva@gmail.com