Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Neuvostot ja nuorisovaltuusto

Hyvinvointialueella toimii lakisääteiset vaikuttamistoimielimet: nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto, joihin hyvinvointialueen kunnat ovat nimenneet edustajansa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vanhusneuvosto muun muassa 

 • osallistuu hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, jotka koskevat ikääntyneitä asukkaita 
 • edistää ikääntyneiden asukkaiden mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien palvelujen suunnitteluun 
 • edistää ikäihmisten näkyvyyttä voimavarana 
 • edistää toiminnallaan kolmannen sektorin toimintaa ikäihmisten tukemiseksi. 

Vammaisneuvoston tehtäviin kuuluu esimerkiksi 

 • edistää ja seurata hyvinvointialueen eri toimintojen toimintaa vammaisten kannalta 
 • edistää vammaisten, vammaisyhdistysten ja viranomaisten välistä yhteistyötä 
 • seuraa vammaisten hyvinvointialueen asukkaiden tarpeita ja toiveita sekä perusoikeuksien toteutumista 
 • osallistuu hyvinvointialueen vammaispalveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen esimerkiksi antamalla lausuntoja ja tekemällä aloitteita. 

Aluehallitus on asettanut nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuuston. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston jäsenet on nimetty alueen kuntien nuorisovaltuustoista.

Hyvinvointialueen nuorisovaltuusto aloitti toimintansa järjestäytymiskokouksella Porvoossa 20.3.2023.

Hyvinvointialueen nuorisovaltuuston toiminnan painopisteitä:

 • parantaa nuorten mielipiteiden kuulumista ja nuorten asemaa päätöksenteossa hyvinvointialueella 
 • vaikuttaa ja ottaa kantaa nuoria hyvinvointialueen asukkaita koskeviin asioihin esimerkiksi antamalla lausuntoja ja tekemällä aloitteita. 

Hyvinvointialueen ja kuntien nuorisovaltuustojen yhteisiä painopisteitä:

 • opiskeluhuolto
 • turvallisuus ja turvallisuuskasvatus
 • ehkäisevä päihdetyö ja muu ennalta ehkäisevä toiminta
 • osallisuus ja vaikuttaminen
 • järjestö- ja kansalaistoiminnan mahdollistaminen
 • alueellinen viranomaistyö

Nuorisovaltuuston kokoonpano

Puheenjohtaja Ville Yrjölä (Loviisa)

Varapuheenjohtaja Kukka Mäkinen (Lapinjärvi)

Nuorisovaltuuston edustajat hyvinvointialueen aluevaltuustossa ja lautakunnissa tarkentuvat myöhemmin.

Nuorisovaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat julkisia asiakirjoja. Pöytäkirjat julkaistaan täällä.