Siirry sisältöön

Valvonta ja laatu

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisestä. Tavoitteenamme on järjestää alueen asukkaille laadukkaat ja turvalliset palvelut lain mukaisesti. Palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen kuuluu myös niiden valvonta.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää osan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista itse tuottamiensa palvelujen lisäksi ostopalveluna. Meillä on palvelujen järjestäjänä vastuu huolehtia palvelujemme omavalvonnasta, saatavuudesta, jatkuvuudesta, turvallisuudesta, laadusta ja yhdenvertaisuudesta.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue ohjaa ja valvoo järjestämisvastuullaan olevia palveluntuottajia. Annamme ohjausta palveluntuottajille yksilöllisesti sekä toimialakohtaisesti. Palvelujen järjestäjänä tekemämme valvonnan tavoite on turvata laadukkaat ja turvalliset palvelut kaikille asiakkaille ja potilaillemme sekä varmistaa asiakas- ja potilasturvallisuutta. Yksikkömme toteuttaa suunnitelmallisia tarkastuskäyntejä kaikkiin hyvinvointialueen järjestämisvastuulla oleviin palveluihin yhteistyössä palveluntuottajien ja toimialojen johtavien viranhaltijoiden kanssa hyvinvointialueen omavalvontaohjelman mukaisesti. Suorittamallamme valvonnalla on tarkoitus varmistaa, että palveluntuottajilla on riittävät ammatilliset, toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset huolehtia palvelujen tuottamisesta.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue varmistaa asiakas- ja potilasturvallisuuden toteutumista päivittäin omavalvontaa toteuttamalla, toteutumista seuraamalla ja seurannassa tehtyjen havaintojen perusteella toimintaa kehittämällä. Asiakas- ja potilasturvallisuudella tarkoitetaan kaikkia niitä sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä pelastustoimessa toimivien henkilöiden ja palveluntuottajien periaatteita sekä toimintoja, joilla sekä palveluiden että hoidon turvallisuus varmistetaan ja joilla suojataan asiakasta tai potilasta vahingoittumasta. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluiden tilojen, laitteiden, tietojärjestelmien, tarvikkeiden sekä lääkkeiden tulee olla sekä asianmukaiset että turvalliset ja tiedonkulun tulee toteutua laadukkaasti ja oikea-aikaisesti. Yksikkömme koordinoi hyvinvointialueellamme asiakas- ja potilasturvallisuutta varmistavia toimia, ohjeistuksia ja suunnitelmia.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue kehittää toimintaansa koko ajan. Tehtävämme on yhdenvertaistaa palvelujen laatua ja saatavuutta. Laadulla tarkoitetaan palvelun kykyä täyttää sille asetetut vaatimukset ja siihen kohdistuvat odotukset. Laadunhallinnan keskiössä ovat asiakaskeskeisyys, jatkuvan kehittäminen, yhdyspinnat ja laadun johtaminen. Hyvinvointialueellamme palvelujen kehittämisen pohjana toimii SHQS-laatustandardi, jota käytetään laadunhallintajärjestelmän rakentamisessa, moniammatillisissa itsearvioinneissa, sisäisissä ja ulkoisissa auditoinneissa sekä kehitystyössä hyvinvointialueemme organisaation eri yksiköissä.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta on tullut voimaan 1.1.2024. Lain myötä palveluntuottajien rekisteröinnit ovat siirtyneet hyvinvointialueilta Valviran ja aluehallintovirastojen tehtäväksi kokonaisuudessaan. Hyvinvointialueemme osallistuu palvelujentuottajan rekisteröintiprosesseihin valvontaviranomaisen erillisestä pyynnöstä.

Ota yhteyttä

 valvonta@itauusimaa.fi(avautuu uuteen ikkunaan)  

Rebecca Sjöholm

Laatupäällikkö

040 137 2406

rebecca.sjoholm@itauusimaa.fi

Ida Mattsson

Erityisasiantuntija, Valvonta ja Laatu

040 557 8943

Ida.Mattsson@itauusimaa.fi

Jenna Roberts

Erityisasiantuntija, Valvonta ja Laatu

044 055 5345

jenna.roberts@itauusimaa.fi

Henrikki Uosukainen

Erityisasiantuntija, Valvonta ja Laatu

040 548 1293

Henrikki.Uosukainen@itauusimaa.fi

Sanna Sten

Erityisasiantuntija, Asiakas- ja potilasturvallisuus

sanna.sten@itauusimaa.fi

Sini Mustonen

Koordinaattori, Laiteturvallisuus

sini.mustonen@itauusimaa.fi

Voisit hyötyä myös näistä