Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Valvonta ja laatu

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisestä. Tavoitteenamme on järjestää alueen asukkaille laadukkaat ja turvalliset palvelut lain mukaisesti. Palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen kuuluu myös niiden valvonta.

Meillä on palveluiden järjestäjänä vastuu huolehtia toimintamme omavalvonnasta. Valvomme sekä oman alueemme että käyttämiemme yksityisten palveluiden toimintaa ja laatua. Valvonta on ensisijaisesti ennakoivaa ohjausta ja neuvontaa yhteistyössä eri palveluntuottajien kanssa. 

Hyvinvointialueen valvonta- ja laatuyksikkö auttaa uusia toimijoita järjestämään palvelut asianmukaisesti. Tämän lisäksi yksikkömme osallistuu ja toteuttaa määräaikaisia ja säännöllisiä valvontakäyntejä. Toteutamme suunnitelmalliset ja reaktiiviset valvontakäynnit yhteistyössä toimijan ja vastuualueen viranhaltijan kanssa. 

Omavalvontaohjelma toimii Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valvonnan pohjana. Omavalvonnan tehtävänä on varmistaa palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus ja laatu. Myös potilaiden ja asiakkaiden yhdenvertaisuudesta huolehditaan omavalvonnalla. 

Omavalvontasuunnitelma on julkinen asiakirja. Meidän velvollisuutemme on huolehtia siitä, että suunnitelma on ajan tasalla. 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella omavalvonnan painopisteitä tarkastellaan vuosittain. Painopisteet vuodelle 2023 ovat: 

 • Omavalvontasuunnitelmat, niiden ajantasaisuus ja toteutuminen
 • Palvelusetelien käyttö
 • Itäisen alueen sote-palvelut: henkilöstömitoitus, lakisääteisten palvelujen järjestäminen (saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus, laatu ja yhdenvertaisuus)
 • Kotihoito
 • Henkilöstö, lääkehoito, palvelu- ja hoitosuunnitelmat
 • Hoitoon pääsy terveysasemilla ja suun terveydenhuoltoon
 • Neuvola-asetuksen toimeenpano
 • Henkilöstömitoituksen toteutuminen sosiaalihuollossa
 • Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen riittävyys

Otathan yhteyttä Valvonta- ja laatuyksikköön, jos sinulla on haasteita dokumentin saavutettavuuden suhteen.

valvonta@itauusimaa.fi 

Valvonnan ja laadun yksikkö käsittelee Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle osoitetut yksityisten sosiaalipalveluiden ilmoitukset. Ilmoitus tulee tehdä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista. Jouhevan ilmoitusprosessin kannalta lähettäessäsi ilmoituksen Itä-Uudenmaan kirjaamoon (kirjaamo@itauusimaa.fi) ilmoituksen palvelujen tuottamisesta liitä ilmoitukseen kaikki tarvittavat liitteet.

Jokaiselta Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella toimivalta tai palveluntuottajaksi hakeutuvalta edellytämme seuraavat tiedot:

 • Huolellisesti täytetty ilmoitus yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta, josta käy ilmi arvio vuotuisista asiakasmääristä.
 • Ajantasainen Luotettava kumppani – raportti sisältäen vastuuvakuutuksen
  • TAI Yel- tai Tyel-todistukset sekä todistuksen vastuuvakuutuksesta sekä verotustodistus (ellei kyseessä täysin uusi toimija)
 • Ajantasainen kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta
 • Yhtiöjärjestys/ -sopimus/ -säännöt (jos hakijana on osakeyhtiö, säätiö tai muu yhteisö)
 • Toimintasuunnitelma
 • jäljennös vastuuhenkilöiden tutkintotodistuksista ja selvitys työkokemuksesta
 • Henkilöstöseloste /-suunnitelma
 • Selvitys asiakasrekisterinpidosta, esim. rekisteriseloste tai Avi:n lomake ilmoitus henkilötietojen käsittelystä.
 • Tarvittaessa vastuuhenkilön rikostaustarekisteriotteen päivämäärä (maks. 6kk vanha) mikäli palvelu sisältää lasten kanssa työskentelyä
 • Omavalvontasuunnitelma, mikäli palvelutuotanto on jo käynnissä (uudella toimijalla on 6kk aikaa toimittaa). Suositamme omavalvontasuunnitelman vastaavan laajuudeltaan ja sisällöltään Valviran omavalvontasuunnitelmapohjaa.

Jos toimintayksiköllä on toimitilat, liitä mukaan myös:

 • toiminnassa käytettävien huonetilojen ajantasainen pohjapiirustus ja käyttösuunnitelma
 • pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys
 • pelastusviranomaisen lausunto
 • terveydensuojeluviranomaisen lausunto tai palvelusta riippuen terveydensuojeluviranomaisen todistus terveydensuojelulain mukaisen ilmoituksen vastaanottamisesta.

Lisätietoja ja ohjeet ilmoituksen täyttämiseen löydät Avi:n sivuilta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Ota yhteyttä

Vastaamme mielellämme uusien ja vanhojen toimijoiden kysymyksiin esimerkiksi lupa- ja valvonta-asioissa. Meidät tavoittaa parhaiten sähköpostitse. 

Valvonta- ja laatuyksikkö 

valvonta@itauusimaa.fi(avautuu uuteen ikkunaan)  

Valvonnan ja laadun erityisasiantuntijat:

Sofie Klawér-Kallio

Eritysasiantuntija

044 055 5345

sofie.klawer-kallio@itauusimaa.fi

Ida Mattsson

Erityisasiantuntija

040 557 8943

Ida.Mattsson@itauusimaa.fi

Henrikki Uosukainen

Erityisasiantuntija

040 548 1293

Henrikki.Uosukainen@itauusimaa.fi