Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätökset 1.12.2022

Tarkistus hallintosääntöön

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy hallintosäännön 83 §:n muutoksen esityksen mukaisesti. Muutoksella turvataan hyvinvointialueen hallinnon toimivuutta 1.1.2023 alkaen.

Muutettu teksti:

”Aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista perittävistä asiakasmaksuista.

Aluehallitus päättää tarkemmin muiden maksujen perusteista ja euromääristä. Aluehallitus voi siirtää maksuista päättämiseen kuuluvaa toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle.”

Kahden hankinta-asiantuntijan tehtävän perustaminen

Aluehallitus päätti jättää asian pöydälle.

Investointisuunnitelma vuosille 2024–2027

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman vuosille 2024–2027, joka on esitettävä ministeriöille 31.12.2022 mennessä. Päätös lainanottovaltuudesta tehdään keväällä 2024 valtioneuvostossa.

Vuoden 2023 talousarvio ja toimintasuunnitelma vuosille 2023–2025

Aluehallitus päätti hyväksyä vuoden 2023 talousarvion muutoksin ja toimintasuunnitelman vuosille 2023–2025, ja esittää aluevaltuustolle talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymistä. Björkman teki ja Eskola kannatti ryhmien yhteistä muutosesitystä talousarvioon liittyen omaishoidon tuen ja palvelusetelin määrärahoihin, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

Forsmanin ja Mattilan tekemät muutosesitykset talousarvioon raukesivat.

HUS-yhtymäkokous

Aluehallitus päätti nimetä Itä-Uudenmaan hyvinvointialuejohtajan yhtymäkokousedustajaksi 14.12.2022 pidettävään yhtymäkokoukseen ja hallintolakimiehen hänen henkilökohtaiseksi varaedustajaksi.

Muut asiat aluehallitus päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan ja lisälistan mukaisesti.

Katso myös

Kaikki ajankohtaiset