Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätökset 16.2.2023

Aluehallitus sai kokouksessaan katsauksen henkilöstöhallinnon ajankohtaisista asioista ja merkitsi katsauksen tiedoksi

Aluehallitus sai myös kuljetuspalveluiden tilannekatsauksen ja merkitsi katsauksen tiedoksi. Lisäksi hallitus kävi lähetekeskustelua kuljetuspalveluiden kokonaistilanteesta sekä evästi asian jatkovalmistelua.

Aluehallitus korjasi päätöksen Päihde- ja mielenterveyspalveluiden asumispalveluista täydentämällä siihen hyväksytyksi tarjoajaksi Samaria rf:n.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hankintaohjeen päivittäminen ja hankintaohjetta koskevan päätösvallan rajoitettu delegointi palautettiin uuteen valmisteluun.

Asiakasmaksut Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella 2023

Itä-Uudenmaan hyvinvointialuehallitus päätti esittää vuoden 2023 asiakasmaksut Itä-Uudenmaan hyvinvointialuevaltuustolle vahvistettavaksi.

Esitys hyvinvointialueella vuonna 2023 perittävistä asiakasmaksuista on valmisteltu hyvinvointialueen valmistelussa mukana olevien eri alojen asiantuntijoiden kanssa sekä käytetty Sosiaali- ja terveysministeriön, THL:n ja Kuntaliiton ohjeistuksia asiakasmaksujen määräytymisestä.

Muut asiat aluehallitus päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaisesti.

Katso myös

Kaikki ajankohtaiset