Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Aluehallituksen kokous 25.5.2023

Investointihankkeiden suunnitteluryhmä

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 25.5 perustaa investointihankkeiden suunnitteluryhmän. Työryhmän tehtävänä on tuottaa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja jatkotyöskentelyn ja investointisuunnitelman pohjaksi ja varsinaiset linjauspäätökset tehdään aluehallituksessa.

Työryhmä kuulee eri alojen asiantuntijoita ja muita hyvinvointialueen virkamiehiä, kutsuu tarvittaessa Itä-Uudenmaan HUS-yhtymähallituksen edustajan työryhmän kokouksiin ja valmistelee edellä mainitut selvitykset aluehallitukselle siten, että määrärahavaraukset on mahdollista huomioida vv. 2024-2026 talousarviossa ja investointisuunnitelmassa.  

Ryhmän jäseniä ovat:

Mikaela Nylander, aluehallituksen puheenjohtaja ja työryhmän koollekutsuja 

Heikki Vestman, aluevaltuuston puheenjohtaja 

Max Lönnqvist, hyvinvointialuejohtaja 

Annika Immonen, sote-johtaja 

Susanna Varilo, johtava lääkäri 

Carita Schröder, terveyspalveluiden vastuualuejohtaja 

Heli Sjöblom, hoitotyön johtaja, työryhmän sihteeri 

HUS-järjestämissopimus

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle HUS-järjestämissopimuksen hyväksymistä.

HUS-järjestämissopimus on Uudenmaan hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin sekä HUS-yhtymän keskinäinen sopimus, jossa osapuolet sopivat keskinäisestä työnjaosta, yhteistyöstä ja toiminnan yhteensovittamisesta terveydenhuollon palvelujen järjestämiseksi. Sopimuksen sisällöstä, valmistelusta ja hyväksymisestä säädetään laissa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla. Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa osapuolten työnjaon, yhteistyön ja toiminnan yhteensovittamisen toteutuminen siltä osin kuin se on tarpeellista osapuolten lakisääteisten tehtävien hoitamisen ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuuden turvaamiseksi. 

Strategisen yhteistyön sopimus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti palauttaa asian kuntien ja hyvinvointialueen strategisesta yhteistyöstä uuteen valmisteluun ja päätti että asia tuodaan uuteen käsittelyyn, kun kaikki muut osapuolet ovat valmiit hyväksymään sopimuksen liitteineen.

Kaksikielisten hyvinvointialueiden ruotsinkielisiä sosiaali- ja terveyspalveluita koskeva yhteistyösopimus

Aluehallitus päätti lisäksi esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy ruotsinkielisiä sosiaali- ja terveyspalveluita koskevan yhteistyösopimuksen.

Yhteistyösopimus on laadittu puitesopimuksena, jossa sovitaan niistä periaatteista, joilla kaksikieliset organisaatiot voivat laatia keskenään Palvelusopimuksia. Kaksikieliset organisaatiot voivat sopia kirjallisesti keskenään myös järjestämisvastuun siirrosta ruotsinkielisten palveluiden turvaamiseksi. 

Yhteistyösopimuksen liitteenä on päivittyvä liite, josta käy ilmi, mitä ruotsinkielisiä palveluja kukin osapuoli voi tarjota toisilleen tai mitä palveluja kullakin osapuolella on tarve ostaa muilta hyvinvointialueilta. 

Muut asiat hyvinvointialuehallitus päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaan.