Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Aluehallituksen kokous 8.6.2023

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmiussuunnitelman yleinen osa

Aluehallitus hyväksyi kokouksessaan 8.6.2023 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmiussuunnitelman yleisen osan.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen varautumisen ja valmiussuunnittelun tavoite on palvelutuotannon mahdollisimman häiriötön hoitaminen kaikissa olosuhteissa, häiriötilanteiden hallinta ja niistä toipuminen. Varautumistyötä johtaa hyvinvointialueenjohtaja yhdessä pelastusjohtajan kanssa. Varautumistoimenpiteitä ovat muun muassa valmiussuunnittelu, jatkuvuudenhallinta, etukäteisvalmistelu sekä koulutus ja valmiusharjoitukset.  

Valmiussuunnittelu painottuu sisäministeriön julkaiseman kansallisen riskiarvion nostamiin uhka-arvioihin ja analyyseihin. Valtakunnallisten uhka-arvioiden lisäksi Itä-Uudenmaan alueellisista erityispiirteistä nouseviksi riskeiksi on arvioitu erityisesti Kilpilahden teollisuusalueen ja Loviisan ydinvoimalan aiheuttamat riskit. Laaja merialue ja vilkkaasti liikennöity moottoritie ovat myös alueen varautumiseen vaikuttavia seikkoja. 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen osavuosikatsaus 1–3/2023 sekä talousarvion laadintaohje 2024

Aluehallitus päätti merkitä tiedoksi vuoden 2023 ensimmäisen osavuosikatsauksen ja hyväksyi talousarvion laadintaohjeen.

Aluehallitus käsittelee Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvioesityksen 2024 ja taloussuunnitelman 2025–2026 kokouksessaan loppusyksystä 2023, jonka jälkeen arvio etenee aluevaltuuston hyväksyttäväksi loppuvuodesta 2023. 

Keskitetyn apuvälinekeskuksen perustaminen

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallitus päätti, että hyvinvointialueelle perustetaan keskitetty apuvälinekeskus siten, että toimintaa valmistellaan vuoden 2023 aikana ja käynnistetään 1.1.2024. 

Apuvälinepalveluihin liittyvät varasto-, huolto- ja kuljetusjärjestelyt ovat Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella hajaantuneita ja hauraita. Asiakkaiden yhdenvertaisten ja sujuvien palveluiden turvaamiseksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on tarve uudistaa apuvälinepalveluihin liittyvät toimintatavat, samalla edistäen palveluiden vaikuttavuutta, tuottavuutta ja kustannustehokkuutta.

Apuvälinepalveluiden keskittämisellä pyritään vakauttamaan alueen apuvälinetoimintaa, ratkaisemaan siihen liittyvät haasteet ja hillitsemään kustannusten nousua tilanteessa, jossa apuvälinetarpeet kasvavat johtuen väestön ikääntymisestä ja yleisestä tavoitteesta hoitaa ihmisiä kotona mahdollisimman pitkään.   

Yhtiökokousedustajien nimeäminen

Aluehallitus päättinimetä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen yhtymäkokousedustajaksi 15.6.2023 pidettävään HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvistin ja hänelle henkilökohtaiseksi varaedustajaksi sosiaali- ja terveysjohtaja Annika Immosen.

Hyvil Oy:n 27.6.2023 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja HPK palvelut Oy:n 12.6.2023 pidettävään yhtiökokoukseen aluehallitus nimesi edustajaksi hallintolakimies Tomas Määtän ja esittää, että HPK Palvelut Oy:n hallitukseen seuraavaan yhtiökokoukseen saakka nimetään hyvinvointialueelta kolme jäsentä; Bernhard Edgren, Janne Turunen ja Pia Nurme.

Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n 13.6.2023 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen aluehallitus päätti nimetä yhtiökokousedustajaksi johtava lakimies Salla Paavilaisen ja varahenkilöksi hallintolakimies Tomas Määtän ja esittää yhtiön hallituksen jäseneksi vähemmistöosakkaan edustajaksi Arto Kujalaa ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Patrik Björkmania. 

2M-IT Oy:n 19.6.2023 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen yhtiökokousedustajaksi nimettiin hallintolakimies Tomas Määttä.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallitus antoi yhtiökokousedustajille myös toimintaohjeita.

Muut asiat hyvinvointialuehallitus päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaan.