Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Palvelujen järjestäminen -lautakunta 14.06.2023

Alueellisen opiskeluhuollon ohjausryhmän nimeäminen

Alueellinen opiskeluhuollon yhteistyöryhmä on koulutuksen järjestäjien ja hyvinvointialueen yhteistyöelin, jonka tehtävistä ja kokoonpanosta säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa. Alueellinen yhteistyöryhmä käsittelee hyvinvointialueen ja sen alueella toimivien koulutuksen järjestäjien välisiä opiskeluhuollon yhteistyökysymyksiä ja valmistelee alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman hyvinvointialueen aluevaltuustolle hyväksyttäväksi.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta päätti yksimielisesti merkitä asian tiedoksi ja päätti esittää aluehallitukselle, että se nimeää alueellisen opiskeluhuollon yhteistyöryhmän ja pyytää hyvinvointialueen kuntia ja koulutuksen järjestäjiä nimeämään edustajansa alueelliseen opiskeluhuollon yhteistyöryhmään.

Kieliohjelman laatiminen

Kieliohjelma on tapa varmistaa kielellisten oikeuksien toteutuminen osana kaikkea hyvinvointialueen toimintaa. Kansalliskielilautakunta on asettanut tavoitteeksi, että Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle laaditaan kieliohjelma kesään 2023 mennessä. Kansalliskielilautakunta on kokouksessaan 10.5.2023 päättänyt pyytää lausuntoa kieliohjelman luonnoksesta.

Itä-​Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -​lautakunta on vastaanottanut Kansalliskielilautakunnan kieliohjelman ja kiittää erinomaisesta ja perusteellisesta työstä. Pitkällä tähtäimellä lautakunta peräänkuuluttaa konkreettisia mittareita asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi,​ jotta hyvinvointialue voi seurata kieliohjelman noudattamista ja henkilöstön kielitaidon kehittymistä hyvinvointialueella. Lautakunta peräänkuuluttaa myös selkeästi nimettyjä vastuuhenkilöitä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lisäksi lautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman teknisen korjauksen ruotsikieliseen ohjelmaan.