Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Hyvinvointialueen hallituksen kokous 17.8.2023

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallitus kokoontui kesätauon jälkeen Porvoossa. Hallitus tutustui palvelustrategian luonnosversioon ja merkitsi tiedoksi, että sidosryhmiltä pyydetään siihen lausuntoja.

Palvelustrategiaa on valmisteltu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tuottavuusohjelman kanssa ja näiden asiakirjojen työstö aloitettiin yhtäaikaisesti huhtikuussa 2023.

Tuottavuusohjelma vie palvelustrategian tavoitteet käytäntöön sisältäen arviot taloudellisista vaikutuksista, kuvauksen keskeisistä toimenpiteistä sekä kuvauksen toteutuksen vastuista ja aikataulusta. Tuottavuusohjelman valmistelu jatkuu syksyllä 2023, ja siitä päätetään erillisenä päätöksenä palvelustrategiasta, kuitenkin niin, että palvelustrategian sisällöt näkyvät konkreettisesti osana tuottavuusohjelmaa. 

Loviisan uuden pelastusaseman hankesuunnitelma

Aluehallitus hyväksyi Loviisan pelastusaseman hankesuunnitelman. 

Hanke tullaan kilpailuttamaan hankesuunnitelman pohjalta SR-urakkana (suunnittele ja rakenna), jossa suunnittelu ja toteutus on yhtä kokonaisuutta. Erikseen on valittu projektin johto ja valvonta. Tavoitteena on saada kilpailutus tehtyä vuoden 2023 aikana ja rakentaminen alkaisi keväällä 2024. Tavoitteena on toiminnan käynnistäminen valmiissa rakennuksessa syksyllä 2025.  

Terveyskeskuslääkäreiden lisävirkojen perustaminen

Itä-Uudenmaan aluehallitus perusti kuusi toistaiseksi voimassa olevaa terveyskeskuslääkärin virkaa alkaen 1.9.2023, vahvisti viran kelpoisuusehdoksi laillistuksen lääkärin tehtävään sekä kielitaitovaatimukseksi yhden kotimaisen kielen hyvän taidon sekä suullisesti että kirjallisesti ja toisen kotimaisen kielen hyvän suullisen taidon.

 Perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsyn enimmäisaikoja tiukennetaan 1.9.2023 alkaen. Tuosta päivästä alkaen hoitotakuu on perusterveydenhuollossa 14 vuorokautta ja suun terveydenhuollossa neljä kuukautta.

Terveyspalveluiden vastuualueella on laskettu, kuinka monta terveyskeskuslääkäriä alueelle tarvitaan lisää, jotta 1.9.2023 alkaen päästään lain vaatimaan hoitoon pääsyn enimmäisaikaan. Laskelmissa on suhteutettu henkilöstömäärä väestömäärään. Väestöpohjaan perustuvan laskennan perusteella lisähenkilöstön tarve alueella on yhteensä kuusi lääkäriä. 

Aluehallitus päätti myös nimetä hallintolakimies Tomas Määtän yhtiökokousedustajaksi hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oyn 30.8.2023 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja  totesi, ettei yhtiökokousedustajalle ole tarpeellista antaa erityistä toimintaohjetta kokoukseen.  

Muut asiat aluehallitus päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaan