Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Hyvinvointialuehallitus käsitteli osavuosikatsausta

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli kokouksessaan alueen osavuosikatsausta. Vuoden 2023 toinen osavuosikatsaus on laadittu 30.6.2023 tilanteen mukaisesti.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kuluvan vuoden alijäämän ennustetaan olevan -27,4 miljoonaa euroa eli asettuvan hyvin lähelle alkuperäistä talousarviota, -27,5 miljoonaa euroa, huolimatta siitä, että valtion rahoituksen ennustetaan toteutuvan 9,3 miljoonaa euroa budjetoitua suurempana.

Aluehallitus päätti merkitä vuoden 2023 toisen osavuosikatsauksen tiedoksi ja lähetti sen edelleen aluevaltuustolle tiedoksi. 

Aluehallitus päätti myös hyväksyä hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarvion suunnittelukehykseksi toimintakatteen, joka on nettona enintään -403.540.000 euroa, ja että vuosina 2023 – 2024 kertyvät alijäämät katetaan vuosina 2025 – 2026.

Hallitus lähettää suunnittelukehykset lautakunnille ja toimialoille ja totesi tuottavuusohjelman sisältävän tarkemmat toimenpiteet taloudellisten hyötyjen saavuttamiseksi.

Eroja luottamustoimista

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto myöntää Marja Manninen-Ollbergille (kok) eron aluevaltuutetun ja aluehallituksen varsinaisen jäsenen tehtävistä henkilökohtaisista syistä, ja päätti merkitä tiedoksi, että aluevaltuuston puheenjohtaja kutsuu uudeksi aluevaltuutetuksi aluevaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1. varajäsen Jeanette Bromanin (kok.). 

Aluehallitus päätti myös esittää aluevaltuustolle, että se valitsee Marja Manninen-Ollbergin tilalle aluehallitukseen uuden varsinaisen jäsenen aluehallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Aluehallitus päätti myös esittää aluevaltuustolle että se myöntää muillekin luottamushenkilöille pyydetyt erot luottamustoimista ja valitsee henkilöt heidän tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallintopäällikön virka

Aluehallitus päätti, että konserni- ja strategiapalveluiden hallintopalveluihin perustetaan hallintopäällikön virka 1.9.2023 alkaen. Kelpoisuusvaatimuksena hallintopäällikön virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä perehtyneisyys julkishallintoon. Kielitaitovaatimuksena virkaan on molempien kotimaisten kielten hyvä taito sekä suullisesti että kirjallisesti. 

Lisäksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi vammaispalveluiden palvelupäälliköiden virkojen nimikemuutokset, jolla virkanimikkeet muutetaan yksikön esihenkilön viroiksi. 

Muutkin asiat hyvinvointialuehallitus päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaisesti.