Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden yksikön remonttityö on alkanut

Porvoossa WSOY-talon Papinkadun puolella kuudennessa kerroksessa on suuri puuovi, jonka takana käynnistyi maanantaina 4.9.2023 lähes 340 neliömetrin laajuinen remontti. Ylimmän kerroksen remontin kohteena on tila, josta tulee keskivaikeasti oireilevien nuorten uusi mielenterveys- ja päihdeyksikkö. Yksikön nimeksi on kaavailtu Zemppi.

”Nimen takana on Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuusto, joka kilpailutti yksikön nimen. Nimikilpailussa oli mukana kaikki Itä-Uudenmaan nuorisovaltuustot, joista Sipoon nuorisovaltuusto voitti nimikilpailun. Nuorten mielenterveys- ja päihdeyksikölle ehdotettu nimi Zemppi käsitellään lautakuntassa 20. 9. Uudet tilat WSOY-talolla on tarkoitus saada valmiiksi 1.3.2024 mennessä”, kertoo Mika Seikku, Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden esihenkilö.

Nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluissa laaja-alaisesti osaajia nuorten avuksi

Nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluissa tulee työskentelemään moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu esihenkilö, lääkäri, neljä sairaanhoitajaa, sosiaaliohjaaja, toimintaterapeutti, kaksi sosiaalityöntekijää sekä kaksi psykologia. Lisäksi nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluissa työskentelee viikoittain kokemusasiantuntija, perhetyöntekijä, psykiatri sekä sihteeri. Moniammatillisen työn tarkoitus on vastata entistä paremmin 13–21-vuotiaiden nuorten mielenterveys- ja päihdehaasteisiin. Samalla tuetaan myös oireilevan nuoren perhettä.

Työskentely nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämiseksi jatkuu

Vuoden 2023 alussa nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisen ympärille nimettiin työryhmä, johon toukokuussa liittyi tehtävään valittu esihenkilö. Esihenkilön lisäksi nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluissa työskenteli aluksi sosiaaliohjaaja, toimintaterapeutti ja sairaanhoitaja. Elokuussa sairaanhoitajien määrä kasvoi vielä kahdella, ja neljännen sairaanhoitajan on määrä aloittaa työt lokakuun puolessa välissä. Nuoren tilanteesta tehdään hoidontarpeen arviointi. Arvioinnin tarkoituksena on kartoittaa nuoren kokonaisvaltainen tilanne, jotta nuorelle voidaan tarjota oikea-aikaisesti yksilöllinen tuki ja hoito. Tarpeen mukaan nuori myös ohjataan oikean palvelun piiriin. Nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluissa tehdään tiivistä yhteistyötä opiskeluhuollon, terveydenhuollon, sosiaalitoimen, lapsi- ja perhepalveluiden sekä erikoissairaanhoidon kanssa.

Palvelut ovat maksuttomia

Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Palveluiden käyttö perustuu vapaaehtoisuuteen ja niitä tullaan tarjoamaan jalkautuen hyvinvointialueen kuntiin. Tavoitteena on tarjota keskivaikeasti oireileville nuorille apua ilman viiveettä, minkä seurauksena erikoissairaanhoidon palvelutarve laskee ja palveluihin jonottavien määrä hyvinvointialueella vähenee. Palveluihin tullaan pääsääntöisesti lähetteellä, jonka täyttää esim. kouluterveydenhoitaja. Lisäksi sairaanhoitajat tulevat jalkautumaan ajanvarauksettomasti hyvinvointialueiden ohjaamoihin. Nuoria ja heidän perheitään tavataan pääosin kunnissa terveyskeskuksissa, sekä myös sovitusti yhteistyössä eri verkostojen kanssa. Puhelinajat palveluihin ovat maanantaina, tiistaina, torstaina ja perjantaina klo 10–11, joihin nuori itse- tai huoltaja voi soittaa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue päivittää verkkosivujaan sitä mukaan, kun palvelu kehittyy.