Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue pilotoi uutta tukimuotoa lapsiperheiden vanhemmille

Viime vuosina julkisuudessa on keskusteltu runsaasti lasten, nuorten ja perheiden lisääntyneestä pahoinvoinnista. Koronakriisin aiheuttama eristäytyminen ja yksinäisyyden vaikutus lapsiin ja nuoriin heikensi heidän hyvinvointiaan, ja vaikutuksen tulevat näkymään vielä pitkään. Perhepolku pyrkii vähentämään perheissä koettua stressiä ja uupumusta vahvistamalla lasten, nuorten ja vanhempien itsemyötätuntoa sekä myötätuntoista vuorovaikutusta parisuhteessa ja perheessä.

Perhepolku-konsepti

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on tarjonnut perheille maksutonta Perhepolku verkkokurssia jo kohta kaksi vuotta ja perheiltä saadun palautteen perusteella, verkkokurssi on koettu hyväksi. Perhepolku-verkkokurssin(siirryt toiseen palveluun) tavoitteena on vahvistaa vanhemman myötätuntoa itseään kohtaan sekä tukea myötätuntoista vuorovaikutusta parisuhteessa ja perheessä.

On tärkeää panostaa lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluihin ja varmistaa oikea-aikainen hoitoon pääsy, mutta vähintään yhtä tärkeää on kehittää uusia matalan kynnyksen palveluita lapsiperheiden vanhempien tueksi. Perhe on lapsen kasvuympäristön ydin. Perheessä lapsi oppii keskeiset elämän toimintamallit, joiden mukaan toimia. Edes hyvät mielenterveyspalvelut lapsille ja nuorille, eivät itsessään riitä tukemaan lasta, jos emme samalla tarjoa myös vanhemmille työkaluja, joilla tukea lasta kotona. Tästä syystä on tärkeää huomioida perheet kokonaisvaltaisesti ja tarjota tukea myös vanhemmille”, toteaa lasten, nuorten ja perheiden vastuualuejohtaja Ilona Koskenniemi.

Perhepolku-konseptiin kuuluu myös ryhmäneuvoloita sekä vanhempainiltoja. Näiden tavoitteena on tarjota tietoa ja vertaistukea vanhemmille lapsen ja nuoren tärkeissä kehitys- ja siirtymävaiheissa sekä vähentää perheissä koettua stressiä ja uupumusta vahvistamalla lasten, nuorten ja vanhempien itsemyötätuntoa sekä myötätuntoista vuorovaikutusta päiväkodissa, koulussa ja kotona.

Pilotointiin ilmoittautuneet yläasteet ja päiväkodit

Perhepolku ryhmäneuvoloita on aiemmin pilotoitu Porvoossa ja toimintaa suunnitellaan käynnistettäväksi ensi vuoden puolella. Seuraavaksi lähdetään pilotoimaan vanhempainiltoja yläasteen 7 luokalla ja varhaiskasvatuksessa 3–5-vuotiaiden ryhmissä. Pilotointimahdollisuutta tarjottiin kaikille hyvinvointialueen yläasteille ja päiväkodeille.

Mukaan pilotointiin ilmoittautui kolme yläastetta: Askolan koulu, Strömborgska skolan ja Sipoonlahden koulu. Koulujen rehtorit olivat havainneet vanhempien osallistumisen teemavanhempainiltoihin vähentyneen merkittävästi ja koska pilottivanhempainiltaan osallistuminen haluttiin tehdä mahdollisimman helpoksi kaikille vanhemmille, päädyttiin yläasteiden osalta etätoteutukseen Teams:in kautta. Ilmoittautuminen tilaisuuteen tulee tapahtumaan Wilman kautta lähetettävällä linkillä. Yläasteiden vanhempainilta toteutetaan 26.10 klo 18.00–19.00.

Päiväkodeista pilotointiin ilmoittautui kuusi päiväkotia, joista lopulta neljä valikoitui sopiviksi: Määrlahden päiväkoti, Haikobrinkens daghem, Päiväkoti Vekara sekä Daghemmet Arken. Määrlahden päiväkodin ja Haikobrinkens daghemin kohdalla päädyttiin toteuttamaan vanhempainilta hybriditoteutuksena, niin että vanhemmat voivat valita osallistumisen joko osallistumalla perinteisesti vanhempainiltaan päiväkodin tiloissa tai Teams:in kautta. Päiväkoti Vekaran ja Daghemmet Arkenin vanhempainillat tullaan sen sijaan toteuttamaan perinteisesti päiväkodin tiloissa. Lastenhoito päiväkodilla on järjestetty vanhempainillan ajaksi, kaikissa päiväkodeissa. Päiväkotien vanhempainillat toteutetaan seuraavasti: Määrlahden päiväkoti 24.10 klo 17.00–18.00, Haikobrinkens daghem 1.11 klo 15.30–16.30, Päiväkoti Vekara 8.11 klo 16.30–17.30 ja Daghemmet Arken 16.11 klo 16.00–17.00

Tanja Fast

Projektikoordinaattori, lasten, nuorten ja perheiden palvelut

tanja.fast@itauusimaa.fi