Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Hoidon jatkuvuus maan paras Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella ja nettokäyttökustannukset maan kolmanneksi pienimmät 

Hoidon jatkuvuus maan paras Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella ja nettokäyttökustannukset maan kolmanneksi pienimmät kustannuskehityksen ollessa maltillista selviää 24.10. julkaistusta THL:n alueellisesta asiantuntija-arviosta.  

Arviosta selviää, että hoidon jatkuvuus avosairaanhoidon lääkärikäynneillä oli Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella maan paras, myös monisairailla ja 65 vuotta täyttäneillä. Arviosta nousee esille myös, että asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset olivat maan kolmanneksi pienimmät ja kustannuskehitys maan keskitasoa. Rahoitus alueella suurenee jatkossa, mutta kustannustehokkaiden palvelujen järjestäminen on tärkeää palvelutarpeiden kasvun vuoksi.  

Valtakunnan tasoiset haasteet heijastuvat myös Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle  

Valtakunnan tasolla kireä taloustilanne, joustamaton lainsäädäntö ja kasvava pula sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä vaikeuttavat tarpeenmukaisten ja oikea-aikaisten palvelujen järjestämistä vuoden alussa aloittaneiden hyvinvointialueiden asukkaille, kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tänään julkaisemat asiantuntija-arviot sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä.  

Itä-uudenmaan hyvinvointialueella haasteita löytyy samoissa kokonaisuuksissa kuin yleisesti koko maassa. Erityisesti haasteita tuottavat alueellisesti mm. uuden hallinnollisen organisaation luominen ja infrastruktuurin rakentaminen. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kokonaisuus on rakennettu alusta lähtien tyhjästä ja esimerkiksi toisesta sairaanhoitopiiristä siirtyneiden kahden kunnan palvelut rakennettiin pääosin uusina palveluina osaksi hyvinvointialueen toimintaa. 

Alueellamme taloudellinen huoltosuhde on keskimääräistä parempi ja sairastavuuden ja työkyvyttömyyden aiheuttama taakka alueelle on keskimääräistä pienempi. Lasten ja nuorten pahoinvointi on puolestaan lisääntynyt, samoin lastensuojeluilmoitukset. Nuorilla on lisääntynyt päihteiden ja tupakkatuotteiden käyttö, samoin ikääntyneillä alkoholin liikakäyttö. Väestömäärä kasvaa maltillisesti, ja ikäihmisten määrä kasvaa kuten koko maassa. 

Hoidon jatkuvuus maan paras Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella 

Vaikka perusterveydenhuollon lääkärille pääsy kiireettömissä asioissa on huonontunut, niin hoitotakuu (3 kk) ei Itä-uudenmaan hyvinvointialueella ylittynyt. Maaliskuussa 2023 reilu puolet pääsi vastaanotolle viikossa. Hoidon jatkuvuus avosairaanhoidon lääkärikäynneillä oli maan paras, myös monisairailla ja 65 vuotta täyttäneillä, mutta hoitajakäynneissä se oli maan heikoin. Väestön tyytymättömyys lääkäri- ja hoitajapalveluiden riittävyyteen on lisääntynyt. Niitä, jotka eivät mielestään saaneet tarvitsemiaan hammaslääkärin palveluja, oli yhtä paljon kuin maassa keskimäärin.  

Koulukuraattorille ja kouluterveydenhoitajalle pääsy on heikentynyt; maan suurimpiin kuuluva osuus koki, ettei yrittämisestä huolimatta päässyt vastaanotolle. Iäkkäiden palvelujen järjestämisen tilaa koskevan kyselyn mukaan palvelutarpeen arviointiin pääsi lakisääteisessä ajassa alle puolet asiakkaista.  

Toimeentulotukihakemukset käsiteltiin viikossa lähes kaikki. Lastensuojelun tarpeen arviointien valmistuminen määräajassa (3 kk) toteutui 95-prosenttisesti. 

Osaaja- ja työntekijäpula on merkittävä niin valtakunnallisesti kuin Itä-Uudellamaalla  

Henkilöstövajeet vaikuttavat myös Itä-uudenmaan hyvinvointialueella kaikkiin toimintoihin, myös kehittämiseen. Henkilöstön riittävyyden ongelmat johtavat herkästi kalliisiin palveluostoihin. Lisäksi henkilöstövaje lisää riskiä palvelujen saatavuuden heikentymiseen ja hoitoon pääsyn hidastumiseen.  

Yleisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle palvelujen yhdenvertaisessa saatavuudessa on selkeää edistystä 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on havaittavissa selkeää edistystä yhdenvertaisessa palvelujen saatavuudessa. Alueella on panostettu työtapojen ja asiakasohjauksen sekä palvelukuvausten ja myöntämisperusteiden yhtenäistämiseen. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen uusi toimintamalli on jalkautettu koko alueelle. Sähköisiä palveluja on lisätty ja käyttöä laajennettu koko alueelle muun muassa HyVä-digin kautta. Asiakasohjausta on myös keskitetty. Uusi terveysasema Söderkullassa on myös parantanut saatavuutta. Yleisesti yhteistyö on käynnistynyt hyvin kuntien, HUSin ja järjestöjen kanssa. 

Lue lisää THL:n tiedotteesta(siirryt toiseen palveluun).

Lue lisää THL:n asiantuntija-arviosta.(siirryt toiseen palveluun)