Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Vape- ja nikotiinituotteet – Mitä huoltajan on hyvä tietää?

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkö järjesti marraskuun lopulla yhteistyössä muiden Uudenmaan alueen hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa yhteisen huoltajille suunnatun webinaarin aiheesta vape- ja nikotiinituotteet.

Webinaarissa terveyden edistämisen asiantuntija Elina Hartikainen Syöpäjärjestöiltä sekä komisario Hannu Väänänen Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta kertoivat sähkösavukkeiden ja nikotiinituotteiden terveyshaitoista ja muun muassa myyntiin liittyvistä väkivaltatilanteista.

Webinaari keräsi yhteen lähes 600 kuulijaa ja aihe herätti paljon kysymyksiä, yhteinen huoli lasten ja nuorten lisääntyneestä sähkösavukkeinen käytöstä on todellinen. Läsnäololla ja avoimella vuorovaikutuksella meistä jokainen voi tukea lapsia ja nuoria muuttuvassa ympäristössä.

Webinaaritallenne on nyt julkaistu Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Youtube-kanavalla(siirryt toiseen palveluun) ja se on kaikille katsottavissa. Vastauskooste webinaarissa tulleisiin kysymyksiin löytyy alta.

Vastauksia 29.11.2023 Vape ja nikotiinituotteet – tietoiskun yleisökysymyksiin

Vapen käyttö lasten ja nuorten keskuudessa on hyvin samankaltaista Uudenmaan alueella ja käyttö on lisääntynyt vuosien 2021 ja 2023 välillä merkittävästi. Kouluterveyskyselyn tulokset – THL(siirryt toiseen palveluun)

Vesipiippu eroaa vapesta mm. siinä, että vesipiipussa poltetaan yleensä tupakkaa tai yrttiseosta ja siinä lämmitys ja palamisreaktio saadaan aikaan hiilen avulla.  Hiili onkin vesipiipun poltossa merkittävä terveydelle haitallinen tekijä. Hiilimonoksidista (häkä) lähes kaikki ja syöpää aiheuttavista yhdisteistä kolme neljäsosaa syntyy palavan hiilen kautta. Vesipiippua polttaessa saadaan jopa viisi kertaa enemmän syöpää aiheuttavia aineita kuin tupakoidessa. Lisäksi tervaa ja häkää syntyy vesipiipusta moninkertainen määrä.

Vesipiipusta on myös sähköinen versio nimeltä e-shisha, joka on kertakäyttöinen ja muistuttaa sähkötupakkaa. (Tupakka- ja nikotiinituotteiden haitat. FressisEdu(siirryt toiseen palveluun)). Vesipiipusta voi lukea esimerkiksi THL:n sivuilta: https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/tupakka/tupakkatuotteet-ja-sahkosavuke/vesipiippu(siirryt toiseen palveluun)

Varsinkin nuorten käyttämissä vapeissa on usein makuaineita, jolloin vapen höyrykin tuoksuu karkilta, hedelmältä tai muulta vastaavalta. Omanlaisensa ”tuoksu” siis leijailee jonkin aikaa, mutta ei jää niin vahvasti vaatteisiin tai hiuksiin kuin tupakan savu.

Nuorten suosiossa ovat tällä hetkellä kertakäyttöiset nikotiinitonta nestettä sisältävät sähkösavukkeet. Kertakäyttöisiä nikotiinittomia sähkösavukkeita säädellään nyt tupakan vastikkeina, joita koskee mm. myyntiä, markkinointia ja tuotteiden esilläpitoa koskevat säädökset. Ongelmallista on, että tupakkalaissa ei tällä hetkellä rajata tupakan vastikkeiden eli nikotiinipussien tai kertakäyttöisten sähkösavukkeiden ulkonäköä tai makuja. Hallitus ehdottaa nyt, että savuttomat nikotiinituotteet otettaisiin tiukemmin tupakkalain piiriin ja että niistä säädettäisiin samoin kuten muistakin tupakkatuotteista. Lisäksi tuotteita hankitaan paljon laittomasti somen ja ulkomaisten verkkokauppojen kautta. Silloin myös nikotiinia sisältävien sähkösavukkeiden pakkaukset ja ulkoasu voivat olla mitä vaan.

Lue lisää: Sähkösavuke eli Vape nuorten keskuudessa. FressisEdu(siirryt toiseen palveluun)

Nikotiinia sisältäviä sähkösavukkeita koskee Suomessa sama lainsäädäntö kuin perinteistä tupakkaa, eli niiden maahantuontia ja saatavuutta rajoitetaan tupakkalain puitteissa. Sähkösavukkeiden ja niiden nikotiininesteiden netti- ja etämyynti ovat laissa kielletty.

Ongelmana ovat nikotiinittomat sähkösavukkeen kaltaiset kertakäyttöiset höyrystimet, joissa ei ole nikotiinia. Niitä säädellään tupakan vastikkeina, joita koskee kyllä myyntiä, markkinointia ja tuotteiden esilläpitoa koskevat säädökset, mutta ei netti- ja etämyynti tai maahantuontisäädökset.

Nikotiinipussit taas ovat ikärajavalvottavia tuotteita, eli niitä ei saa kaupoissa myydä alaikäisille. Suomessa saa myydä nikotiinipusseja, jotka sisältävät alle 20 mg nikotiinia.  Nikotiinipussien maahantuontia ei ole toistaiseksi rajoitettu ja siksi ulkomaisista verkkokaupoista on myös mahdollista tilata vahvempia nikotiinipusseja. Lue lisää: Nikotiinipussit nuorten keskuudessa – FressisEdu(siirryt toiseen palveluun)

Nikotiinia sisältäviä sähkösavukkeita koskee Suomessa sama lainsäädäntö kuin savullisia tupakkatuotteita. Ongelmana ovat nikotiinittomat sähkösavukkeen kaltaiset kertakäyttöiset höyrystimet, joissa ei ole nikotiinia. Kertakäyttöisiä nikotiinittomia sähkösavukkeita säädellään tupakan vastikkeina, ja niitä koskee mm. myyntiä, markkinointia ja tuotteiden esilläpitoa koskevat säädökset.

Nikotiinipussit eivät ole tupakkatuotteita vaan tupakan vastikkeita, jotka sisältävät nikotiinia, mutta eivät tupakkakasvia. Niitä ei saa myydä alle 18 –vuotiaille ja niitä koskee samanlaiset markkinointi ja esilläpitokiellot kuin tupakkatuotteita. Tukesin päätöksellä Suomessa saa myydä enintään 20 mg nikotiinia sisältäviä nikotiinipusseja, mutta etä- tai nettimyynti ei ole kiellettyä ja yksityishenkilö saa tuoda ulkomailta vahvempia nikotiinipusseja omaan käyttöön. Tupakan vastikkeiden ulkonäköä tai makuja ei pystytä tällä hetkellä rajoittamaan. (Lue lisää nikotiinipusseista FressisEdun tietopankista(siirryt toiseen palveluun))

Hallitus ehdottaa nyt, että savuttomat nikotiinituotteet otettaisiin tiukemmin tupakkalain piiriin ja että niistä säädettäisiin samoin kuten muistakin tupakkatuotteista. Nikotiinipussien hallussapitoa ei ole tupakkalaissa kielletty alaikäisiltä, joten myös alaikäiset saavat pitää nikotiinipusseja hallussaan ja tuoda nikotiinipusseja maahan. Näitä aiotaan kuitenkin muuttaa juuri lausunnoilla olleissa tupakkalain muutoksissa, kun sinne tehdään uusi määritelmä savuttomille nikotiinituotteille.

Tällaisia tapauksia on tullut tietoon joitakin ja huoltajana onkin tärkeää tiedostaa, että tämä on mahdollista, joskin harvinaista.

Syöpäjärjestöjen esitys näkyy videolla, ja esityksen lähteet on listattu esityksen loppuun.  Esitykseen oli viime hetkellä lisätty muutama dia pelkän nikotiinin haittavaikutuksista ja näiden lähteet puuttuvat esityksestä. Nikotiiniin haittoihin liittyvä tieto perustui syöpäjärjestöjen kanssa yhteistyössä tehtyyn lääkärilehden artikkeliin(siirryt toiseen palveluun) ja Duodecimin artikkeliin(siirryt toiseen palveluun)

Lisää luotettavaa ja tutkittua tietoa sähkösavukkeista voit käydä lukemassa:

Duodecim Terveyskirjasto: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01164(siirryt toiseen palveluun),

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/tupakka/tupakkatuotteet-ja-sahkosavuke/sahkosavuke,(siirryt toiseen palveluun)

Syöpäjärjestöjen FressisEdu: Sähkösavuke eli vape nuorten keskuudessa | FressisEdu(siirryt toiseen palveluun) sekä Nikotiinipussit nuorten keskuudessa | FressisEdu(siirryt toiseen palveluun) tai

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry: https://ehyt.fi/paihde-peli-info/nikotiinituotteet/sahkosavukkeet/(siirryt toiseen palveluun)  ja Mitä ovat nikotiinipussit ja miksi niiden käyttöön voi liittyä riskejä? – EHYT ry(siirryt toiseen palveluun) ja Nikotiinipussit (ehyt.fi)(siirryt toiseen palveluun)

Nikotiinia sisältävät sähkösavukkeet ovat ikärajavalvottavia tuotteita. Nikotiinipussit ja nikotiinittomat sähkösavukkeen kaltaiset kertakäyttöiset höyrystimet, joissa ei ole nikotiinia luetaan tupakan vastikkeiksi. Ne ovat myös ikärajavalvottavia tuotteita, eli niitä ei saa myydä alle 18 –vuotiaille.

Tupakan vastikkeiden hallussapitoa ei ole tupakkalaissa kuitenkaan kielletty alaikäisiltä, joten myös alaikäiset saavat pitää kertakäyttöisiä nikotiinittomia vapeja sekä nikotiinipusseja hallussaan. Näitä aiotaan muuttaa juuri lausunnoilla olleissa tupakkalain muutoksissa, kun sinne tehdään uusi määritelmä savuttomille nikotiinituotteille. Nuoret ostavat pääasiassa somesta näitä tuotteita laittomasti.

Makunesteet ovat tupakkalaissa kiellettyjä nikotiinia sisältävistä sähkösavukkeista, mutta eivät toistaiseksi nikotiinipusseista tai nikotiinittomista kertakäyttöisistä höyrystimistä.

Uudenmaan hyvinvointialueiden opiskelu- ja kouluterveydenhuolto tai terveysasema voi tukea vape-vieroituksessa. Huoltajan kannattaa olla yhteydessä lapsen tai nuorten oman koulun terveydenhoitajaan tai omaan terveysasemaan.

Lopettamiseen kannattaa myös valmistautua itse. Syöpäjärjestöjen Fressis.fi sivuilta löytyy paljon nuorille suunnattua tietoa lopettamisesta, sekä vinkkejä lopettamisen eri vaiheisiin. Esimerkiksi: https://www.fressis.fi/tietopankki/nikotiinituotteet/nain-lopetat/nain-lopetat-sahkosavukkeen-kayton/(siirryt toiseen palveluun) ja https://www.fressis.fi/artikkeli/vape-lopettaminen/(siirryt toiseen palveluun). Lisäksi sivusto tarjoaa yleisesti hyvää tietoa vapesta: Sähkösavuke – Fressis(siirryt toiseen palveluun)

Tukea vapen puheeksi ottoon nuoren kanssa voi etsiä Syöpäjärjestöjen FressisEdun artikkelista Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön puheeksi ottaminen ja lopettamisen tukeminen | FressisEdu.(siirryt toiseen palveluun)

Lisäksi nuoren kanssa voi yhdessä etsiä tietoa Syöpäjärjestöjen Fressiksen sivuilta sähkösavukkeista ja sen käytön lopettamisesta  Sähkösavuke – Fressis(siirryt toiseen palveluun), https://www.fressis.fi/kanava/nikotiinituotteet/lopettamisen-tuki/(siirryt toiseen palveluun) ja Näin lopetat sähkösavukkeen käytön – Fressis(siirryt toiseen palveluun) ja https://www.fressis.fi/artikkeli/vape-lopettaminen/(siirryt toiseen palveluun)

Huolen herätessä voi olla myös yhteydessä Uudenmaan hyvinvointialueiden opiskelu- ja kouluterveydenhuoltoon tai omalle terveysasemalle saadakseen tukea tilanteeseen.

Ankkuritiimiin voi ottaa yhteyttä aina kun on huolta nuoresta. Tällöin saa ohjausta ja neuvontaa, miten juuri siinä tilanteessa voi toimia sekä minkälaista apua ja tukea on saatavilla. Ankkuri – Ota yhteyttä! | Ankkuritoiminta(siirryt toiseen palveluun)

Lapsen ja nuoren kanssa on hyvä luoda avoin keskusteluyhteys, jossa pyritään tasavertaiseen ja kannustavaan vuorovaikutukseen sekä mietitään yhdessä ratkaisuja tilanteeseen. Syöpäjärjestöjen FressisEdu sivuilta löytyy keinoja tupakka- ja nikotiinituotteiden puheeksiottoon. Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön puheeksi ottaminen nuoren kanssa | FressisEdu(siirryt toiseen palveluun)

Vaikka välillä voi tuntua keinottomalta tai että huoltajan neuvot kaikuvat kuuroille korville, on tärkeää käydä rauhallisesti aiheesta keskusteluja nuoren kanssa ja tukea nuorta kavereiden yllyttämisestä huolimatta pitämään rohkeasti oma kanta. Voitte kuvitella erilaisia tilanteita, joissa nuorelle kaverit tarjoavat vapea tai yllyttävät kokeilemaan ja pohtia yhdessä, miten tilanteessa voisi heille vastata ja miten toimia. Vaikka tuntuisi siltä, että “kaikki muutkin käyttää”, niin fakta on se, että suurin osa nuorista ei käytä vapea tai muitakaan nikotiinituotteita. Jos on pelkoa, että jää ulkopuoliseksi kaveriporukasta, voi nuoren kanssa myös jutella siitä, mitkä asiat tai tekemiset oikeasti yhdistävät kaveriporukkaa, ja mitkä ei ja kokeeko helposti muutenkin usein ns. FOMO-ilmiötä (fear of missing out).

Lisää tukea tupakka- ja nikotiinituotteiden puheeksi otosta: https://fressisedu.fi/materiaalit/puheeksi-oton-malli/(siirryt toiseen palveluun). Myös Syöpäjärjestöjen Fressis.fi sivustolta löytyy paljon nuorille suunnattua tietoa, jota voi nuoren kanssa yhdessä selailla käytön lopettamisen motivaation herättelemiseksi. Sähkösavuke – Fressis

Nikotiinia sisältäviä sähkösavukkeita koskee sama lainsäädäntö kuin savullisia tupakkatuotteita, eli niitä ei saa käyttää kouluissa, päiväkodeissa ja muissa tiloissa, jotka on suunnattu lapsille ja nuorille ja hallussapito on kiellettyä alaikäisiltä.

Ongelmana ovat nikotiinittomat sähkösavukkeen kaltaiset kertakäyttöiset höyrystimet, joissa ei ole nikotiinia. Niitä ei toistaiseksi koske alaikäisten hallussapitokielto, jolloin kouluissa on vaikea puuttua asiaan. Sama ongelma koskee myös nykyään nuorten keskuudessa suosittuja nikotiinipusseja. Nikotiinipussien hallussapitoa ei ole tupakkalaissa kielletty alaikäisiltä, joten myös alaikäiset saavat pitää nikotiinipusseja hallussaan ja tuoda nikotiinipusseja maahan. Näitä aiotaan kuitenkin muuttaa juuri lausunnoilla olleissa tupakkalain muutoksissa, kun sinne tehdään uusi määritelmä savuttomille nikotiinituotteille. Eli jos ja kun esitetyt muutokset saadaan tehtyä, niin 74 §:ssä kielletään näiden savuttomien nikotiinituotteiden käyttö päiväkotien ja esi- ja perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisä- ja ulkotiloissa sekä leikkikentillä. Samalla myös tupakkalain 118 § muutettaisiin niin, että se kieltäisi myös alaikäisiltä näiden savuttomien nikotiinituotteiden hallussapidon, jolloin niiden tiettyihin oppilaitoksiin tulisi kielletyksi ja rehtori/opettaja rehtori saisi perusopetuslain, lukiolain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain nojalla ottaa nämä tuotteet oppilaalta tai opiskelijalta haltuunsa. Hallussapitokielto tukisi myös muiden lasten ja nuorten kanssa toimivien, kuten urheiluseurojen, päätöksentekoa alaikäisten nikotiiniriippuvuuden ehkäisemiseksi.

Jos oman alueen koulu- tai opiskeluterveydenhuollossa on pitkät jonot tai vaikea saada apua, niin voi olla yhteydessä myös omaan terveysasemaan tai tutustua Fressiksen nettisivuihin, joista saa lisätietoa sähkösavukkeiden käytön lopettamiseen. https://www.fressis.fi/kanava/nikotiinituotteet/lopettamisen-tuki/(siirryt toiseen palveluun) https://www.fressis.fi/tietopankki/nikotiinituotteet/nain-lopetat/nain-lopetat-sahkosavukkeen-kayton/(siirryt toiseen palveluun) ja https://www.fressis.fi/artikkeli/vape-lopettaminen/(siirryt toiseen palveluun)

Muun muassa Syöpäjärjestöjen aikuisille suunnatussa FressisEdu –sivustolla on maksuttomasti tilattavaa valistusmateriaalia: Fressisedun maksuttomat materiaalit | FressisEdu(siirryt toiseen palveluun). OMG, LOL, YOLo –julistesarjaan on tulossa vuodenvaihteessa uusi juliste, joka koskee sähkösavukkeita.

Syöpäjärjestöjen Fressis.fi sivusto tarjoaa nuorille suunnattua valistusmateriaalia Sähkösavuke – Fressis