Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Kehittämisen vuosi alkoi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen toinen toimintavuosi on alkanut. Tulevana vuonna toimintaamme tulee leimaamaan voimakas kehittäminen ja toimintatapojen yhtenäistäminen.

Hyvinvointialueen mennyttä ensimmäistä vuotta voisi kuvailla haltuunoton ja rakentamisen vuodeksi. Kaikilta osin emme tietenkään näin nopeasti ole saaneet kokonaisuutta rakennettua valmiiksi, mutta olemme jo pitkällä. Organisaatio on selkiytynyt ja palvelut toimineet hyvin ja esimerkiksi uusi HyVä-digi palvelumme on saanut käyttäjiltä todella hyvät arvostelut. Palveluun kannattaa tutustua itauusimaa.fi sivuston kautta. 

Myös muu saamamme palaute on ollut pääosin myönteistä. Toki ongelmia ja haasteita on matkalla tullut vastaan, mutta olemme pyrkineet kaikkeen tarttumaan ja kehittämään tekemistämme niin asukkaiden kuin työntekijöidemme hyväksi. 

Kuntien aikaisempien toimintojen huolellinen haltuunotto ja vahvan perustan rakentaminen on aikaa vievää työtä, joka on välttämätöntä, jotta voimme toteuttaa tavoitteemme ja visiomme turvallisesta ja hyvinvoivasta Itä-Uudenmaan hyvinvointialueesta, jossa tuotamme asiakaslähtöisiä, yhdenvertaisia ja alueellisesti kattavia palveluita. 

Nyt, kun perustan luominen on jo pitkällä, on aika ottaa seuraavat askeleet toiminnan kehittämisessä ja toimintatapojen yhtenäistämisessä. Keskitymme siis entistä enemmän siihen, miten voimme parantaa palveluitamme ja tehdä toiminnastamme tehokkaampaa ja vaikuttavampaa. Tässä työssä meitä ohjaavat aluevaltuuston tuoreet päätökset mm. palvelustrategiasta, tuottavuusohjelmasta ja talousarviosta. Työtä tullaan ohjaamaan keskitetysti mutta käytännön toimenpiteet tehdään yhteistyössä henkilöstön kanssa ja viitekehyksenä toimii laatujärjestelmä SHQS. 

Tärkeää on, että saamme lisää ammattitaitoista henkilöstöä liittymään joukkoomme. Haluamme olla hyvä ja houkutteleva työnantaja niin vanhoille kuin uusillekin työntekijöille Henkilöstölle suunnatussa pito- ja vetovoimakyselyssä nousi esille monta positiivista asiaa. Henkilöstömme mielestä meillä mm. tulee kuulluksi henkilöstön jäsenenä, tietoa jaetaan kaikille, kaikki saavat vaikuttaa, henkilöstöä tuetaan ja monissa asioissa joustetaan. Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on hyvä työpaikka ja teemme alueemme asukkaiden hyväksi merkityksellistä ja usein kirjaimellisesti elintärkeää työtä.  

Hyvinvointialue haluaa toimia yhtenä kokonaisuutena, avoimesti ja osallistavasti ja toivonkin että annatte meille palautetta ja niin risuja kuin ruusujakin. Sujuvassa yhteistyössä asukkaiden, kuntien, yritysten, järjestöjen, HUS-yhtymän ja muiden kumppaneiden kanssa luomme turvaa ja hyvinvointia koko alueelle. 

Toivotan kaikille Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen asukkaille oikein hyvää alkanutta vuotta. 

Max Lönnqvist, hyvinvointialuejohtaja