Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Palvelujen järjestäminen lautakunta 06.03.2024

Talousarvion käyttösuunnitelma 2024 sosiaali- ja terveystoimen osalta sekä palvelujen järjestäminen -lautakunnan ja yksilöjaoston osalta hyväksyttiin

Lautakunta hyväksyi käyttösuunnitelmat.

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2023 tilinpäätös.

Lautakunta merkitsi tiedoksi toimialan vuoden 2023 tilinpäätöksen, joka liitetään osaksi koko hyvinvointialueen toimintakertomusta.

Keskitetyn apuvälinekeskuksen tilannepäivitys

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen keskitetyn apuvälinekeskuksen vuokrasopimus on tehty ja se tulee sijaitsemaan osoitteessa Kuninkaantie 1, Porvoo. Tiloihin tehdään muutostöitä, ja niissä tullaan tarjoamaan apuvälineiden vastaanottoa, huoltoa, varastointia ja asiakaspalvelua. Hankkeen tavoitteena on tehostaa apuvälineiden hallinnointia ja tarjota alueelle kattavat apuvälinepalvelut. Muutokset tulevat vaikuttamaan myös henkilöstön sijoittumiseen ja asiakaspalvelun järjestelyihin. Lautakuntaa hyväksyi esitetyn toimintamallin.

Lautakunta päätti tai merkitsi tiedoksi muut asiat esityslistan mukaisesti.